Приключване на приходни и разходни сметки

02.04.2020, 15:25 1002 19
0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) този раздел.

02.04.2020, 15:25
Публикации: 291 / 9
Привет,

Предприятие работи през цялата календарна година, но реализира приходи само през месеците от юли до септември. Съответно с/ките 614 и 615 (Разходи за административната дейност и Разходи за продажби) се приключват със с/ките от гр. 70. Но разходите, които се правят за дейността му, обаче обхващат периода от януари до декември. Та в този случай - разходните сметки от гр. 61 как е удачно да се приключат в месеците ноември и декември, след като няма приходи? Възможно ли е с/ките в м.11-12 да се приключват директно в с/ка Печалби и загуби, а не със с/ките от гр.70?
#1 | 02.04.2020, 15:39
Публикации: 6956 / 1021
Защо не правите приключването за цялата година, а не по месеци?
#2 | 02.04.2020, 15:56
Публикации: 291 / 9
Защо не правите приключването за цялата година, а не по месеци?
Защото разходите за м. 10, 11 и 12 не се отнасят за реализирания приход през периода юли-септември. А салда по с/ки 614 и 615 не могат да бъдат оставени към 31.12. Затова попитах дали е удачно да се прикючват и по двата начина.  :smile1:
#3 | 02.04.2020, 16:01
Публикации: 258 / 36
Трябва да имате принцип, политика. Не веднъж така , друг път иначе. Има и сметка разходи за бъдещи периоди за тези случаи, а не салда по 614 и 615.
#4 | 02.04.2020, 16:20
Публикации: 291 / 9
Трябва да имате принцип, политика. Не веднъж така , друг път иначе. Има и сметка разходи за бъдещи периоди за тези случаи, а не салда по 614 и 615.
Възприема се съпоставяне на радходни с приходни сметки, но когато разходът не се отнася за прихода не е логично да се приложи това прикючване, най-малкото защото няма да отговаря на истиността.
Да разбирам ли, че текущите разходи в периода м.10-12 да ги отчета по с/ка Разходи за бъдещи периоди, а после в следващата година да имам записване Дт на Разходи по с/ки от гр. 60 на Кредит Разходи за бъдещи периоди?
#5 | 02.04.2020, 16:43
Публикации: 258 / 36
Да.
#6 | 02.04.2020, 16:49
Публикации: 6310 / 1021
Предприятието, ако извършва някакви разходи, срещу които няма още приходи, или има незавършено производство, или продукция. Те се отразяват в ОПР чрез съпоставяне на крайни с начални салда и могат да бъдат както приход - при увеличение на запасите от продукция и незавършено производство, така и разход - при намаление на запасите от продукция и незавършено производство.
Незавършеното производство се превръща в продукция, когато се завърши, а продукцията се изписва срещу приходите от продажби, когато се реализира.
#7 | 02.04.2020, 17:38
Публикации: 291 / 9
Предприятието, ако извършва някакви разходи, срещу които няма още приходи, или има незавършено производство, или продукция. Те се отразяват в ОПР чрез съпоставяне на крайни с начални салда и могат да бъдат както приход - при увеличение на запасите от продукция и незавършено производство, така и разход - при намаление на запасите от продукция и незавършено производство.
Незавършеното производство се превръща в продукция, когато се завърши, а продукцията се изписва срещу приходите от продажби, когато се реализира.
Да, но както вече писах - не можем да имаме дебитно салдо по с/ка Разходи за административната дейност към 31.12.

Пояснявам, че имам предвид земеделско предприятие, за което разходите в месеците от 10-12 на текущата година, де факто се отнасят за новата реколта през идната година, но пък на нас финансовата година ни е 31.12, затова се получава това разминаване. Лесно им е на германците, при тях селско стопанските предприятия приключват годината септември или октомври.
Хм, ако имаме вложени препарати и торове през този период, които са за основната дейност - и тях ли е редно да бъдат отчетени в с/ка Разходи за бъдещи периоди или да бъдат в с/ка Разходи за основаната дейност?
Извинявам се за многото въпроси, но нямам много опит в тази сфера.  :noexpression:
#8 | 02.04.2020, 18:01
Публикации: 9362 / 1591
Хм, ако имаме вложени препарати и торове през този период, които са за основната дейност - и тях ли е редно да бъдат отчетени в с/ка Разходи за бъдещи периоди или да бъдат в с/ка Разходи за основаната дейност?

В първоначалното питане не уточнявате характера на разходите . При положение, че става дума за селскостопанска дейност разходите по елементи , отнасящи се за бъдещи периоди ще ги натрупвате в 611 / разходи за основна дейност / - номерът на сметката е според индивидуалния сметкоплан. Това ще продължите да правите до прибиране на реколтата на следващата година, когато 611 ще приключите с всички натрупани там разходи и ще дебитирате сметка 303 / продукция /. В ОПР ще имате коректив в увеличение или намаление на разходите за незавършеното производство , което ще е по дебита на 611 / или която там сметка ползвате /  и запасите на произведена продукция.
#9 | 02.04.2020, 18:12
Публикации: 291 / 9
В първоначалното питане не уточнявате характера на разходите . При положение, че става дума за селскостопанска дейност разходите по елементи , отнасящи се за бъдещи периоди ще ги натрупвате в 611 / разходи за основна дейност / - номерът на сметката е според индивидуалния сметкоплан. Това ще продължите да правите до прибиране на реколтата на следващата година, когато 611 ще приключите с всички натрупани там разходи и ще дебитирате сметка 303 / продукция /. В ОПР ще имате коректив в увеличение или намаление на разходите за незавършеното производство , което ще е по дебита на 611 / или която там сметка ползвате /  и запасите на произведена продукция.
Ако може бихте ли споделили какво е Вашето мнение за Административните разходи, извършени през 10-12 месеци, за които няма отчетен приход от продажба - следва ли да бъдат отчетени в с/ка Разходи за бъдещи периоди?

P.S. Бих искал да събера повече мения преди да предприема действия. Благодаря!
#10 | 02.04.2020, 18:24
Публикации: 9362 / 1591
Ако може бихте ли споделили какво е Вашето мнение за Административните разходи, извършени през 10-12 месеци, за които няма отчетен приход от продажба - следва ли да бъдат отчетени в с/ка Разходи за бъдещи периоди?

Бихте ли пояснили какви приходи очаквате срещу административните разходи ? И какви например административни разходи, които са за бъдещи периоди имате предвид ?
#11 | 02.04.2020, 18:37
Публикации: 291 / 9
Бихте ли пояснили какви приходи очаквате срещу административните разходи ? И какви например административни разходи, които са за бъдещи периоди имате предвид ?
Никакви. Приходите са до октомври месец. След това няма, но има административни разходи до края на годината. Те къде да се приключат - със с/ките от гр. 70, директно със с/ка Печалби и загуби или както колибри посочи да не бъдат в с/ка Админ. дейност, а по Разходи за бъдещи периоди и след това в новата година да минат през гр. 60 и гр.61 и вече оттам да се приключат със с/ките за продажби, т.к. те се отнасят за тях, а не за вече реализирания приход.
#12 | 02.04.2020, 18:45
Публикации: 9362 / 1591
Може да ползвате сметка 614 - Разходи за организация и управление / или каквато е според индивидуалния Ви сметкоплан / . Дебитирате я с всички разходи по икономически елементи, които са с такъв характер и я приключвате със сметка 123. Не виждам да има смисъл от разходи за бъдещи периоди, освен, ако нямате конкретни такива. Примерно - застраховки , които обхващат период от две календарни години и други подобни.
#13 | 02.04.2020, 18:51
Публикации: 291 / 9
Може да ползвате сметка 614 - Разходи за организация и управление / или каквато е според индивидуалния Ви сметкоплан / . Дебитирате я с всички разходи по икономически елементи, които са с такъв характер и я приключвате със сметка 123. Не виждам да има смисъл от разходи за бъдещи периоди, освен, ако нямате конкретни такива. Примерно - застраховки , които обхващат период от две календарни години и други подобни.
Да, но не ли проблем един път да разходите с/ки да се приключват с приходни, а после за м. 10, 11,12 да се приключват в с/ка 123?
#14 | 02.04.2020, 18:56
Публикации: 9362 / 1591
Да, но не ли проблем един път да разходите с/ки да се приключват с приходни, а после за м. 10, 11,12 да се приключват в с/ка 123?

Ще възприемете един принципен подход и няма да правите изключение от него. Така наречените от Вас административни разходи ще ги отчитате през 614 и 123 / или по друг начин - както си го организирате / и така ще процедирате за този вид разходи през цялата отчетна година. Това е и същността на счетоводната политика - приети принципни положения, които следвате във времето .
#15 | 02.04.2020, 20:04
Публикации: 291 / 9
Ще възприемете един принципен подход и няма да правите изключение от него. Така наречените от Вас административни разходи ще ги отчитате през 614 и 123 / или по друг начин - както си го организирате / и така ще процедирате за този вид разходи през цялата отчетна година. Това е и същността на счетоводната политика - приети принципни положения, които следвате във времето .
Добре, приели сме, че разходините с/ки се приключват с приходните (гр.70), но към 31.12 имаме дебитни натрупвания 1000 лв. по с/ка Разходи за адм. и управление и кредитни натрупвания по с/ка Приходи от продажби 600 лв. Остатъкът от 400 лв., който не може да се покрие от прихода -  с коя сметка в такъв случай ще закрием салдото?
#16 | 02.04.2020, 20:18
Публикации: 9362 / 1591
Имате ли предложение за друга, освен 123  след като приключите " разходната с приходната"  съгласно решението Ви?  :smile1:

Добре, приели сме, че разходините с/ки се приключват с приходните (гр.70),
#17 | 02.04.2020, 20:42
Публикации: 291 / 9
Мисля, че не.
Благодаря на всички за отделеното време и споделена информация!
#18 | 03.04.2020, 07:25
Публикации: 6310 / 1021
Отчетният период по ЗСч е годината, а не отделните месеци.  Както сте я подкарали, защо не търсите съпоставимост на приходи и разходи по дни?

Сметка 614 Административни разходи НЕ се отнася в себестойността на продукцията. Тя се приключва в края на отчетния период срещу сметките от гр.70 Приходи от продажби. За ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД!!!

Сметка 611, когато салдото и отразява Незавършено производство, НЕ се приключва в края на отчетния период – тя е БАЛАНСОВА СМЕТКА.
#19 | 03.04.2020, 10:46
Публикации: 291 / 9
Отчетният период по ЗСч е годината, а не отделните месеци.  Както сте я подкарали, защо не търсите съпоставимост на приходи и разходи по дни?
Може би и това се прави някъде, но няма да уточня къде и за какви цели.  :smile1:

Сметка 614 Административни разходи НЕ се отнася в себестойността на продукцията. Тя се приключва в края на отчетния период срещу сметките от гр.70 Приходи от продажби. За ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД!!!

Сметка 611, когато салдото и отразява Незавършено производство, НЕ се приключва в края на отчетния период – тя е БАЛАНСОВА СМЕТКА.
Никой не твърди обратното. :wink1:
В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост
Пълен достъп в КиК Инфо
За 7,99 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
група с над 25 000 членове