Самофактуреране по чл.113 ал.11

25.06.2020, 13:17 5696 18

25.06.2020, 13:17
Публикации: 32 / 2
Здравейте!
Имам следния казус:
Ние сме фирма регистрирана по ДДС за транспортни услуги ,имаме фирма клиент регистрирана по ДДС  в Австрия ,на която до този момент за извършения от нас транспорт/ който се състои в това ,че ние товарим стока от София и трябва да я разтоварив в Стара Загора/за извършената услуга ние издаваме ф-ра на основание: доставка на услуги по чл.21,ал.2.и включваме в VIES декларацията.
При последната заявка за транспорт получена от тях най-отдолу изписват следния текс:
Моля след разтоварване да изпратите потвърденото ЧМР на и-мейл адрес:......... , като
посочите номера на нашата заявка-договор (номер започващ с T или F), а след това в рамките на 2 (две)
седмици след разтоварване да ни изпратите оригинала с поща на адреса на фирмата.
 Моля не издавайте фактура към нас.  Към общите
условия е приложимо Австрийско право.
При проведения разговор с тях те се позовават на чл.113,ал.11 от ЗДДС.
След препрочитане на Закона и Правилника за прилагането му все пак не ми стана ясно как се процедира,те твърдят че ние не трябва да издаваме ф-ра към тях.
#1 | 25.06.2020, 13:44
Публикации: 171 / 25
Здравейте, много от фирмите в Европа не искат нашите фактури за транспорт, те си издават тяхни документи /Gutschrift или Invoice/ с тяхни номера, като цитират номер на договор , камион и т.н. и си ги включват в дневниците.  Но вие сте задължена да си издадете фактура по чл. 21, ал. 2 и да си я включите във VIES. За доказателство искат CMR и други транспортни документи. Сега покрай кризата поголяма част дори вече не ги искат в оригинал, а само по мейл.
#2 | 25.06.2020, 13:48
Публикации: 5 / 0
 Здравейте,
може да разгледате и тази публикация по темата,доста подробно е обяснено всичко https://www.ides.bg/media/1268/01-2015-elena-stoyanova.pdf
#3 | 26.06.2020, 10:06
Публикации: 32 / 2
 Всичко по темата изчетох и съответните членове от Закона за ДДС и ППЗДДС препрочетох,Аз съм наясно че ще издам фактура по чл. 21, ал. 2,обаче като говорих с тях те ми казват че ще издадат Кредитно известие най-вероятно към инвойса които ще си самоиздадат,което не ми става много ясно аз това Кредитно какво го правя?
Дефакто аз издавам ф-ра ,те плащат аз как да го осчетоводя това КИ което е издадено от тях,защото след всичко което изчетох и това което вие сте отговорили,аз разбрах че те си самофактурират тази услуга, По отношение самофактурирането обаче  чл. 79б от ППЗДДС липсва императивно изискване издаваните от получателя фактури/инвойси да бъдат в диапазон от номера, предоставен от доставчика.Което означава че те ще си  издадат  Инвойс с някаква тяхна номерация и това КИ към този инвойс ли ще е?
Според чл. 79б от ППЗДДС е необходимо наличието на предварително споразумение между двете страни и разписана процедура за приемане на всяка фактура или известие към фактура от страна на данъчно задълженото лице, доставящо стоките или услугите.
От въпросната статия в линка на petina76 разбрах и че за нас като доставчик е предвидено задължението да уведомим компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите за направените споразумения за самофактуриране в 7-дневен срок от сключването им, като при наличие на споразумение в писмена форма се предоставя и копие от същото.
Това така ли е?

#4 | 26.06.2020, 10:41
Публикации: 352 / 18
По диагоналната система ги прочетох вчера, но това, че ще издават кредитно известие вас не трябва да ви притеснява. Те могат да си го издадат към издадена от тях фактура- вашата си остава. Точно това е записано и в чл.113, ал.11 от ЗДДС.
#5 | 26.06.2020, 11:09
Публикации: 116 / 19
Здравейте, много от фирмите в Европа не искат нашите фактури за транспорт, те си издават тяхни документи /Gutschrift или Invoice/ с тяхни номера, като цитират номер на договор , камион и т.н. и си ги включват в дневниците.  Но вие сте задължена да си издадете фактура по чл. 21, ал. 2 и да си я включите във VIES. За доказателство искат CMR и други транспортни документи. Сега покрай кризата поголяма част дори вече не ги искат в оригинал, а само по мейл.

  Не трябва да се издава фактура. Включва се чуждата фактура в дневника.  Има доста указания на НАП във връзка със самофактурирането.
  Цитирам :

  По смисъла на ал.5 от същата норма, при доставка на услуга с място на изпълнение на територията на друга държава членка, когато и получателят е установен на територията на друга държава членка, документирането на доставката се извършва по правилата на законодателството на държавата членка, където е мястото на изпълнение на доставката.
Предвид посоченото по-горе, издадените от чуждестранния получател фактури за осъществените от дружеството - доставчик транспортни услуги се считат за данъчни документи по смисъла на чл.112, ал.1 от ЗДДС и следва да се отразят в дневника за продажбите по чл.124 и в справката-декларация по чл.125 за данъчния период, през който са приети от доставчика.

#6 | 26.06.2020, 11:26
Публикации: 352 / 18
Спорно - според мен казуса попада точно в чл.65а, ал.5, т.2 и ал.6 от ЗДДС.
#7 | 26.06.2020, 11:37
Публикации: 32 / 2
  Не трябва да се издава фактура. Включва се чуждата фактура в дневника.  Има доста указания на НАП във връзка със самофактурирането.
  Цитирам :

  По смисъла на ал.5 от същата норма, при доставка на услуга с място на изпълнение на територията на друга държава членка, когато и получателят е установен на територията на друга държава членка, документирането на доставката се извършва по правилата на законодателството на държавата членка, където е мястото на изпълнение на доставката.
Предвид посоченото по-горе, издадените от чуждестранния получател фактури за осъществените от дружеството - доставчик транспортни услуги се считат за данъчни документи по смисъла на чл.112, ал.1 от ЗДДС и следва да се отразят в дневника за продажбите по чл.124 и в справката-декларация по чл.125 за данъчния период, през който са приети от доставчика.

Да съгласна съм с вас ,абсолютно съм нясно, че вместо нас те издават инвойса само че с номер който ние им предоставим и тово се урежда с Предварителното споразумение.Те ни го изпращат инвойса/дефакто самофактурират/,ние си включваме нашата ф-ра в ДДС дневника на продажбите  и ВИЕС.

Но те ми пишат:Вие ще получите кредитно известие!Питам : На базата на какво ще го издадат това Кредитно известие,след като те нямат ф-ра към която да го издадат?
Защото те немогат да издадат Кредитно известие към наша ф-ра дори и тя да е самофактурирана.
Или най-вероятно те нещо не се изразяват правилно и вместо инвойс са написали Кредитно известие.
Това е написано отдолу на заявката им :
Моля след разтоварване да изпратите потвърденото ЧМР на и-мейл адрес:=======, като
посочите номера на нашата заявка-договор (номер започващ с T или F), а след това в рамките на 2 (две)
седмици след разтоварване да ни изпратите оригинала с поща на адреса на========== .

 Моля не издавайте фактура към името на фирмата. Вие ще получите кредитно известие!
 
А Предварителното споразумение обявява ли се  в НАП?


#8 | 26.06.2020, 14:16
Публикации: 116 / 19
Да съгласна съм с вас ,абсолютно съм нясно, че вместо нас те издават инвойса само че с номер който ние им предоставим и тово се урежда с Предварителното споразумение.
  Всеки месец имам Gutschrift и Invoice от чужди фирми и винаги са били с техни номера. Договорът или споразумение не се обявява в НАП. 
#9 | 26.06.2020, 16:59
Публикации: 32 / 2
  Всеки месец имам Gutschrift и Invoice от чужди фирми и винаги са били с техни номера. Договорът или споразумение не се обявява в НАП.
Ако правилно съм разбрала:
1.В ДДС дневника за продажби включвате вашата българска ф-ра с онование чл. 21, ал. 2.без ДДС и VIES
2.Те ви изпращат инвойс и кредитно /към същия инвойс ли/ защото казвате: Всеки месец имам Gutschrift и Invoice
3.Получавате плащането по банка и си закривате ф-рата издадена от вас, която стои във
вашата програма като вземане.
4,Какво правите с Gutschrift и Invoice?
Инвоиса предполагам го слагате зад вашата ф-ра като комплект, а Кредитното известие какво го правите.То реално с какъв реквизит е защото не съм имала такъв случай досега и незнам как процедираме с него относно осчетоводяването му.
#10 | 26.06.2020, 18:32
Публикации: 116 / 19
Ако правилно съм разбрала:
1.В ДДС дневника за продажби включвате вашата българска ф-ра с онование чл. 21, ал. 2.без ДДС и VIES


  Не.
  В дневник продажби включвам техните Gutschrift или Invoice , с техния номер.  При самофактуриране нямам основание да издам наша българска фактура.  Всеки месец съм на възстановяване и при проверките нямам никакъв проблем. Към ЧМР прикрепвам тяхната фактура.  Има случай , когато транспортът е извършен на 26-06-2020 , фактурата им е с дата 13-07-2020. В случая няма нарушение за 5-дневния срок, защото при самофактуриране се приема , че фактурата е издадена по правилата на законодателството на другата държава.
#11 | 26.06.2020, 18:47
Публикации: 32 / 2
  Не.
  В дневник продажби включвам техните Gutschrift или Invoice , с техния номер.  При самофактуриране нямам основание да издам наша българска фактура.  Всеки месец съм на възстановяване и при проверките нямам никакъв проблем. Към ЧМР прикрепвам тяхната фактура.  Има случай , когато транспортът е извършен на 26-06-2020 , фактурата им е с дата 13-07-2020. В случая няма нарушение за 5-дневния срок, защото при самофактуриране се приема , че фактурата е издадена по правилата на законодателството на другата държава.
Да разбрах обаче сигурно не се изразявам правилно или не ви разбирам :
1,Как ще включа Invoice с техен номер ,нали ще е различен от нашата номерация?
2,Кредитното не ми стана ясно за какво ще го издават и ако аз го осчетоводя все едно им връщам пари?
Честно съвсем се обърках,ако ви е писнало не отговаряйте ще ви разбера.
#12 | 27.06.2020, 11:04
Публикации: 352 / 18
То и аз се обърках, особено с дадения пример - транспорт от вчера и фактурата от бъдещето.

Според мен elliss_bg е написала най-коректен отговор по казуса.

Потърсете в you tube - Семинара на НАП за промените в данъчното и осигурителното законодателство от 01.01.2020г.
По ЗДДС за новите режими на облагане и последователните доставки- надявам се след като го изгледате да ви се изясни.
#13 | 30.06.2020, 15:18
Публикации: 13 / 0
Здравейте ,jESTA
Имаме абсолютно  същия случай като вашия ,получихме кредитно известие за извършен транспорт, работим и с Немски фирми но от тях получаваме INVOIS за които издаваме ф-ри на основание  чл . 21, ал . 2.без ДДС  и VIES и ги включвам в дневниците  .
Бихте ли разяснили  моля,
издавате ли фактура и как ще се осчетоводи  при кредитно и фактура сумата за плащане ще се закрие.
Трябва ли да се обявява  в НАП .
Моля да ме извините ако неправилно съм задала въпроса но съвсем се обърках.#14 | 01.07.2020, 09:37
Публикации: 171 / 25
Ние сме транспортна фирма, возим 99% в Европа и от години сме ежемесечно на проверки от НАП и досега сме нямали проблеми. Издаваме си фактури по чл. 21 и си ги включваме във VIES. С техните INVOICE и Gutschrift номера само си ги записваме, за да следим падежа. На част от фирмите, не им изпращаме фактури, а само доказателства за извършения транспорт, те си издават тяхните INVOICE и Gutschrift  и ние си ги прибираме при документите от транспорта.
#15 | 01.07.2020, 17:05
Публикации: 32 / 2
Ние сме транспортна фирма, возим 99% в Европа и от години сме ежемесечно на проверки от НАП и досега сме нямали проблеми. Издаваме си фактури по чл. 21 и си ги включваме във VIES. С техните INVOICE и Gutschrift номера само си ги записваме, за да следим падежа. На част от фирмите, не им изпращаме фактури, а само доказателства за извършения транспорт, те си издават тяхните INVOICE и Gutschrift  и ние си ги прибираме при документите от транспорта.
И аз така го разбах,а имате ли слючено споразумение с тях и дали сте им дали диапазон от номера за фактуриране.Защото аз от всичко изчетено намерих едно мнение което гласи:
Цитирам : Предполагам, че с вашия контрагент от ЕС имате споразумение за самофактуриране. В случая той е издал от ваше име и за ваша сметка кредитно известие към фактура за извършена доставка.
Вашата фирма би трябвало да е предоставила на този контрагент диапазон от номера за фактуриране. Така че може да гледате на самофактурираните документи като на ваши, въпреки че съгласно чл.79б ал.1 от ППЗДДС документирането се извършва по правилата на държавата членка, където е мястото на изпълнение на доставката.
В този смисъл полученият Self-billing (Credit note) следва да включите в дневника за продажби със знак минус.
#16 | 01.07.2020, 18:06
Публикации: 13 / 0
#17 | 02.07.2020, 10:20
Публикации: 32 / 2

Anitera ,този коментар не ми беше попадал,изясних си нещата, благодаря Ви!
#18 | 29.01.2021, 15:31
Публикации: 13 / 0
Здравейте !
JESTA , Здравейте ,
Вие как процедирате с кредитните известия, издавате ли ваша фактура след получаване на кредитно ,или включвате  него в дневниците за продажби ?

Пълен достъп в КиК Инфо
за 11.89 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група