Осчетовдяване 60/40

01.09.2020, 13:06 1540 12
0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) този раздел.

01.09.2020, 13:06
Публикации: 10 / 0
Колеги,
При осчетоводяване на заплати в случай на получени суми по мярка 60/40, създава ли се аналитичност за отделяне на компенсациите/гр.60, гр.46/ или счетоводните статии са както до сега.
Промяната ще бъде само в отразяване на финансирането.
#1 | 01.09.2020, 15:00
Публикации: 9785 / 1668
Колеги,
При осчетоводяване на заплати в случай на получени суми по мярка 60/40, създава ли се аналитичност за отделяне на компенсациите/гр.60, гр.46/ или счетоводните статии са както до сега.
Промяната ще бъде само в отразяване на финансирането.

Създавате аналитичност само , ако се изисква от самата програма за целите на някакъв контрол .
#2 | 01.09.2020, 15:59
Публикации: 10 / 0
Благодаря!
#3 | 18.01.2021, 16:50
Публикации: 8 / 0
Да не отварям нова тема.. Финансирането  по мярката за м.12.2020, получено през м.01.2021 в текущ приход за 2021г. ли е? Според СС 20:
3.4. Правителствените дарения, получени от предприятията като компенсация за минали разходи или загуби, се признават за приход през периода на получаването им
#4 | 19.01.2021, 09:37
Публикации: 9785 / 1668
Финансирането  по мярката за м.12.2020, получено през м.01.2021 в текущ приход за 2021г. ли е?

Да. :smile1:
#5 | 19.01.2021, 09:51
Публикации: 2 / 0
Не! Не е за Януари 2021, а се отчита на приход през м. Декември 2020, когато е отчетен и разхода!
За потвърждение ви прилагам коментар на Димитър Войнов за приключване на 2020г.

3. Финансиране на конкретно определени разходи (заплати, осигуровки и др.).

Въпреки че в СС 20 няма изричен текст, регламентиращ момента на признаване на приходите от финансиране, в случаите когато с проекта се финансира конкретен разход, а не актив, считаме, че признаването на приходите от финансирането следва да стане в годината на признаване на съответния разход, който се финансира по проекта. Това наше разбиране е в съответствие с:

Възприетият принцип в СС 20 за признаване на приходите от финансирането успоредно с признаването на разходите, отчетени във връзка с финансираните активи и дейности;
Принципът на текущо начисляване, съгласно който ефектите от сделки и други събития се признават в момента на тяхното възникване, независимо от момента на получаването или плащането на паричните средства, и се включват във финансовите отчети за периода, за който се отнасят;
Изискването за съпоставимост между приходите и разходите, съгласно което приходите следва да се отразяват в периода, през който са отчетени разходите свързани с тях;
Принципите и изискванията на Международните счетоводни стандарти (МСС)[1] и по-конкретно параграф 12 от МСС 20[2], съгласно който безвъзмездните средства, предоставени от държавата, се признават в печалбата или загубата на системна база през периодите, през които предприятието признава като разход съответните разходи, които безвъзмездните средства са предназначени да компенсират.
Независимо от гореизложеното обръщаме внимание, че в практиката, включително и в практиката на НАП се среща виждането, че в случаите на финансиране на разходи приложима е т.3.4. от СС 20, съгласно която правителствените дарения, получени от предприятията като компенсация за минали разходи или загуби, се признават за приход през периода на получаването им. Считаме, че тази конкретна разпоредба на СС 20, въвежда специфично отчитане за специфични случаи, различни от настоящия, а именно предоставяне на финансиране на предприятие, което в миналото е понесло някакъв разход, най-често в резултат на неблагоприятно за дружеството събитие със случаен характер (загуби в резултат на природни бедствия - катастрофи, наводнение, пожари и др.). Тази разпоредба би следвало да се прилага за дружество, което получава средства като компенсация за разходи/загуби, възникнали в предходен период, а не за дружество, което има право да получи средства срещу извършване от негова страна в бъдеще на определени разходи. В случай че е необходимо може да приложим практика на НАП и МФ, която практика понякога е разнопосочна.
#6 | 19.01.2021, 10:03
Публикации: 9785 / 1668
https://kik-info.com/forum/index.php?topic=4175.0


Независимо от гореизложеното обръщаме внимание, че в практиката, включително и в практиката на НАП се среща виждането, че в случаите на финансиране на разходи приложима е т.3.4. от СС 20, съгласно която правителствените дарения, получени от предприятията като компенсация за минали разходи или загуби, се признават за приход през периода на получаването им.
#7 | 26.01.2021, 10:02
Публикации: 1 / 0
В прикачения файл е моето мнение по осчетоводяване на мярката 60/40
Разколебана съм от мнение на колеги ,че съществува кореспонденция 706/605,1
                                                                                                                              706 /604,1   ???
#8 | 26.01.2021, 13:23
Публикации: 9785 / 1668
Разколебана съм от мнение на колеги ,че съществува кореспонденция 706/605,1
                                                                                                                              706 /604,1   ???

А тези колеги , ако правят себестойност как ли я осчетоводяват ...


Намирам Вашето осчетоводяване за правилно и съобразено със счетоводните стандарти. Не се разколебавайте. :smile1:
#9 | 26.01.2021, 13:32
Публикации: 565 / 30
Според счетоводната политика би следвало да прецените кое е вярното.
#10 | 26.01.2021, 13:45
Публикации: 323 / 40
Един вид политиката може всичко да разреши ли ?
#11 | 26.01.2021, 14:43
Публикации: 565 / 30
Един вид политиката може всичко да разреши ли ?
Изхождайки от това какво е счетоводна политика, би следвало да е водещо. Ако има записано, че приходите и разходите се приключват директно в сметка Печалби и загуби от текущата година, то това е подходът, но ако първо се съпоставят, за да се определи резултатът, то пътят за разрешение е друг.
#12 | 26.01.2021, 15:07
Публикации: 323 / 40
Чудесно, значи всичко може.  :smile1:
В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост
Пълен достъп в КиК Инфо
за 9.89 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
група с над 25 000 членове