Осчетоводяване на средства по програма от Бюро по труда

12.11.2012, 11:51 55543 43

12.11.2012, 11:51
Публикации: 2027 / 254
  :flowers: Здравейте, одобриха ни по програма за наемане на безработни лица по чл.55а ЗНЗ .Четейки договора ние трябва да преведем осигуровките за сметка на работодателя, осигуровките и ДОД за сметка на лицето и чистата заплата, след това да отнесем документацията която изискват от Бюрото по труда и чак тогава те ще ни преведат заплатата и осигуровките/тези за сметка за работодателя/. За първи път се занимават с такава програма и искам да Ви попитам за осчетоводяването на сумите дето ще ни превеждат:
1.
12.2012
604/421- начисляване на заплата
605/455 -осигуровки за сметка на работодателя
421/455,454- осигуровки и данък за сметка на лицето
455,454/503 - превод на осигуровки и данък за сметка на лицето и за сметка на работодателя
421/503- превод на чистата заплата
754/705 - със сумата за чистата заплата и осигуровките за сметка на работодателя

01.2013
503/754- при получаване на сумата от Бюрото по труда
705/123- приключване на сметка 705

2.Или без да се минава през сметка 754

604/421- начисляване на заплата
605/455 -осигуровки за сметка на работодателя
421/455,454- осигуровки и данък за сметка на лицето
455,454/503 - превод на осигуровки и данък за сметка на лицето и за сметка на работодателя
421/503- превод на чистата заплата

503/705- при получаване на сумата от Бюрото по труда
705/123- в края на годината
#1 | 12.11.2012, 11:55
Публикации: 645 / 23
 Аз имах такъв случай.В началото ги правих  през 754 за да се вижда ,че ми дължат.Но след това се отказох защото те ги превеждат на следващ месец и отчитам  приход без да съм получила средства.Но по правилно е със сметка 754.
#2 | 12.11.2012, 20:15
Публикации: 2027 / 254
Четейки СС 20  клоня към използване на ск/ка 754 , вместо някоя разчетна /което е по-лесният вариант/
Определения
2. В този стандарт се използват определения със следното значение:
Правителство-всеки държавен орган, институция, служба или други подобни органи на местно, национално или международно равнище.
Правителствена помощ-действие от страна на правителството, чрез което се предоставя икономическа изгода за конкретно предприятие или за група предприятия, отговарящи на определени критерии.
Правителствено дарение-предоставянето на средства от правителството на дадено предприятие като компенсация за спазване от негова страна в миналото или в бъдеще на определени условия, отнасящи се до текущата дейност на предприятието.
 Правителствени дарения
3.1. Правителствените дарения се отчитат при наличие на достатъчно сигурност, че предприятието получател ще спазва съпътстващите ги условия и даренията ще бъдат получени.
3.2. Правителствените дарения се отчитат като финансиране, освен ако в закон е определен друг ред на отчитане, което финансиране се признава като приход в текущия период, както следва за:
#3 | 26.12.2012, 18:33
Публикации: 8 / 0
Защо получените суми от БТ ще се отразяват в сметка 754, след като в група 75 сметките са до 753? Защо се цитира стандарт 20? Какво общо имат сумите с правителствени дарения?
#4 | 26.12.2012, 18:40
Публикации: 35 / 2
Защо получените суми от БТ ще се отразяват в сметка 754, след като в група 75 сметките са до 753? Защо се цитира стандарт 20? Какво общо имат сумите с правителствени дарения?

във вашия сметкоплан сигурно няма, а  и е добре да се прочете СС20 не само в заглавнат му част.
#5 | 16.12.2013, 16:01
Публикации: 84 / 6
Здравейте. Ще си позволя да пиша и аз в тази тема, тъй като сега си блъскам главата със същия казус. Чета си СС20 и не мисля, че тези пари, които Бюро по труда връща попадат в някоя от точките на правителствените дарения. От тази гледна точка, ако не са правителствени дарения, значи не трябва да използвам сметка 754, а направо по 70гр.  :hmmm:
Защото пък, ако са правителствено дарение, то съгласно СС 20 отново, трябва да ги оповестя в ГДД.

Моля за помощ и благодаря предварително!
#6 | 16.12.2013, 16:04
Публикации: 2973 / 395
Като четох преди време СС20 стигнах до заключението, че влизат в категорията на дарения.
#7 | 16.12.2013, 16:31
Публикации: 84 / 6
Може би по тази точка: "5. Даренията, получени от предприятията като компенсация за минали разходи или загуби, се признават за приход през периода на получаването им." като минал разход?  :hmmm: Защото никъде другаде не се връзва - амортизируем, неамортизируем актив, опростени данъци..

Обобщавам: ако приемем, че моето плащане от БТ попада в тази точка 5, то:
- осчетоводявам го в 754
- описвам го в ГДД

Нали?
#8 | 16.12.2013, 18:51
Публикации: 6403 / 1130
Ако търсим прецизиране в рамките на СС-20, то може би средствата по ЗНЗ са по-скоро правителствена помощ.
"Правителствена помощ - действие от страна на правителството, чрез което се предоставя икономическа изгода за конкретно предприятие или за група предприятия, отговарящи на определени критерии.
........................ ........................ ........
Правителствена помощ

               6. Когато значението на правителствената помощ е такова, че повлиява в значителна степен на финансовите отчети, на оповестяване подлежат естеството, размерът и продължителността на помощта.Оповестяване

               7. В приложението към годишния финансов отчет се оповестяват:

                    а) за правителствените дарения и за дарения от трети лица:

- условията, съпровождащи получаването им;

- критериите за признаването им като текущ приход;

- размерът на получените средства;

- неизпълнените условия и непредвидимите събития, попречили на изпълнението на условията (ако има такива);

                    б) за другите форми на правителствена помощ - формата и видът на помощта."

Това го добавих във връзка с въпроса за оповестяването.

#9 | 16.12.2013, 20:22
Публикации: 11955 / 2181
СС 20

Правителствена помощ – действие от страна на правителството, чрез което се предоставя икономическа изгода за конкретно предприятие или за група предприятия, отговарящи на определени критерии.


Правителствено дарение – предоставянето на средства от правителството на дадено предприятие като компенсация за спазване от негова страна в миналото или в бъдеще на определени условия, отнасящи се до текущата дейност на предприятието.

И аз смятам,както е писала и Ирена, че следствата от БТруда по наемане на лица на трудов договор са правителствена помощ, а не дарение. Както е пояснено и в стандарта за дарението то се дава като компенсация за спазване на определени условия. В случая нямаме такива условия , а имаме предоставяне на икономическа изгода на предприятие, отговарящо на определени условия.
#10 | 20.01.2016, 15:11
Публикации: 81 / 0
Здравейте, как се осчетоводява заплата и осигуровки ако има два проекта и част от заплатата е от стопанска дейност - в сметката за разхода на осигуровките се отнасят сумите по проектите и частта за стопанската дейност а  следва ли разчетната сметка да се разделя също или цялата сума се записва без да се дели
#11 | 06.10.2016, 13:16
Публикации: 629 / 3
Може ли някакъв съвет как точно сте процедирали
защото тепърва ми предстои да осчетоводявам пари от БТ -по европейски програми
#12 | 06.10.2016, 13:41
Публикации: 11955 / 2181
Не е ли достатъчен постът на Алфа в началото на темата с всички контировки по въпроса ?
#13 | 06.10.2016, 14:06
Публикации: 629 / 3
исках да знам дали така са Правилните  :good: :good:
#14 | 06.10.2016, 14:12
Публикации: 629 / 3
имам едно питане БТ превежда заплата - БРУТО и ОВ-на работодателя
НО
аз излащам заплата -ЧИСТО т.е  излиза ми една разлика примерно от 100 лв.

какво се прави в този случай - признавам приход за фирмата или ????-709-др.приходи ???

МОЛЯ за съвет дали не допускам някаква ГРЕШКА
#15 | 06.10.2016, 14:30
Публикации: 11955 / 2181
Е, новак, признавам направо ме озадачи. И на мене ми превеждат от Бюрото по труда брутната заплата, а аз плащам чисто / без удръжките / възнаграждение . Такова нещо обаче - да ми остават пари в повече не ми се е случвало - иначе с удоволствие бих ги дала на приход . Откъде ти идват тези пари на тебе не разбрах...
#16 | 06.10.2016, 14:35
Публикации: 6403 / 1130

аз излащам заплата -ЧИСТО т.е  излиза ми една разлика примерно от 100 лв.

Дайте пример с получените средства, начисления, отчисления, за да видим от къде идва разликата
#17 | 06.10.2016, 14:35
Публикации: 574 / 56
Изплащаш заплата чисто, но начисляваш бруто! Някъде имаш пропуск!
#18 | 07.10.2016, 12:57
Публикации: 27 / 2
Да попитам и аз, тъй като и на мен ще ми е за първи път такъв случай - когато средствата са възстановени не от БТ а са от Европейските фондове по спечелил проект по оперативна програма РЧР по същият начин ли следва да се осчетоводяват и къде бих могла да намеря повече информация да прочета?
#19 | 17.01.2017, 21:46
Публикации: 629 / 3
Ако търсим прецизиране в рамките на СС-20, то може би средствата по ЗНЗ са по-скоро правителствена помощ.
"Правителствена помощ - действие от страна на правителството, чрез което се предоставя икономическа изгода за конкретно предприятие или за група предприятия, отговарящи на определени критерии.
........................ ........................ ........
Правителствена помощ

               6. Когато значението на правителствената помощ е такова, че повлиява в значителна степен на финансовите отчети, на оповестяване подлежат естеството, размерът и продължителността на помощта.Оповестяване

               7. В приложението към годишния финансов отчет се оповестяват:

                    а) за правителствените дарения и за дарения от трети лица:

- условията, съпровождащи получаването им;

- критериите за признаването им като текущ приход;

- размерът на получените средства;

- неизпълнените условия и непредвидимите събития, попречили на изпълнението на условията (ако има такива);

                    б) за другите форми на правителствена помощ - формата и видът на помощта."

Това го добавих във връзка с въпроса за оповестяването.МОЛЯ за УПЪТВАНЕ къде се посочва това ФИНАНСИРАНЕ- подпомагане от БЮРОТО по труд
МОЛЯ
Пълен достъп в КиК Инфо
за 13.75 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група