Стаи под наем- задължителна ли е фирма?

18.05.2012, 16:05 45767 25
0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) този раздел.

18.05.2012, 16:05
Публикации: 3 / 0
Здравейте,
семейството ми има къща в курортно селище, искаме да отдаваме под наем два етажа от нея. Задължително ли е да се открива фирма?
#1 | 18.05.2012, 16:13
Публикации: 1945 / 1538
Администратор на сайта
Не, но все пак на чие име е имота?
#2 | 18.05.2012, 16:18
Публикации: 3 / 0
На името на баща ми е имота.
Посочете ми текст от закон, според който не е. От отдел туризъм на общината ми отговориха, че трябва да има фирма. Това добре, ама при положение, че има и етаж, който се ползва за живеене, как ще се разделят разходите. В крайна сметка, ако регистрираме фирма, няма само приходи и данъци да отчитаме, нали трябва и разходи да се отчитат, ток, вода...
#3 | 18.05.2012, 16:27
Публикации: 1945 / 1538
Администратор на сайта
Да, разбирам. Явно има спефични регулации и лично аз не съм запозната с детайлите. Дано се включи колега, който е наясно с материята.
#4 | 18.05.2012, 17:09
Публикации: 6314 / 1026
На името на баща ми е имота.
Посочете ми текст от закон, според който не е. От отдел туризъм на общината ми отговориха, че трябва да има фирма.
Правилното е от отдела в общината да ви посочат текст от закон, в който да е казано, че баща ви е задължен да има фирма за упражняване на дейност, чието облагане е уредено в ЗМДТ и предполага възможността същата да се извършва от физически лица.

Ето ви текст от ЗМДТ:
Физическо лице, включително едноличен търговец, което извършва дейности, посочени в приложение № 4 (патентни дейности), се облага с годишен патентен данък за доходите от тези дейности, при условие че:
1. оборотът на лицето за предходната година не превишава 50 000 лв., и
2. лицето не е регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност, с изключение на регистрация за вътреобщностно придобиване по чл. 99 и чл. 100, ал. 2 от същия закон.
(2) За извършваната патентна дейност лицата по ал. 1 не се облагат по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
(3) Лицата по ал. 1 прилагат разпоредбите за данъците, удържани при източника, и за облагане на разходите по чл. 204, т. 2 от Закона за корпоративното подоходно облагане.
------------------------------------------------------------------------
Приложение № 4 към глава втора, раздел VI
 

(Ново - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., доп. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.)
 

Видове патентни дейности и годишни размери на данъка
1. Средства за подслон и места за настаняване с не повече от 20 стаи - данъкът се определя за стая според местонахождението на обекта:
1 и 2 звезди от 25 до 250 лв.
#5 | 18.05.2012, 17:57
Публикации: 273 / 61
Имате два варианта, но все пак границата между дейност по Закона за туризма и отдаване под наем по ЗЗД е "тънка".

I. вариант базиран на  ЗЗД /чл.238
1.За да давате стаи под наем не е нужно да се регистрирате като търговец.
2.Не е нужно и да категоризирате стаите.
3.Не плащате патент.
4.Трябва само да подписвате договор за наем с лицата, които наемат стаите ви и да издавате квитанция за получения наем.
5.Не сте длъжни и да регистрирате лицето което наема стаята.
6.Не плащате туристически данък.
7.Декларирате доходите от наем с данъчната си декларация
8.Признават ви се 10% разход
9. Ако се самоосигурявате ви се приспадат от дохода сумите за самоосигуряване.
10. На останалата сума плащате данък 10%

И не се занимавате с глупости-фирми, патенти, туристически данък и т.н.
наемателя оформя еднодневно предизвестие и напуска
Внимавайте как се рекламирате:
- Не сте ХОТЕЛИЕРИ!
- Нямате ХОТЕЛ!
- Не работите по Закона за туризма!

II. Вариант базиран на Закона за туризма, Наредбата за категоризиране на средствата за подслон и ЗМДТ
1. Регистрирате се като търговец
2. Категоризирате си етажите
3. подавате патентна декларация в общината, заплащате патент
4. регистрирате лицата
5. заплащате туристически данък
6. Формирате печалба /приходи-разходи/ от дейността и я декларирате с данъчна декларация

Следва собственикът да се осигурява, освен патента заплащате и туристически данък
Може спокойно да се рекламирате като ХОТЕЛ.
#6 | 19.05.2012, 10:25
Публикации: 3 / 0
Благодаря за бързите отговори. Очаквам и други мнения по въпроса.
#7 | 29.05.2013, 14:56
Публикации: 30 / 1
здравейте,
имам следния въпрос - регистрирана съм като ФЛ, което отдава квартири под наем в курортно селище въз основа на Закона за Туризма и ЗМДТ. Знаете ли какъв документ трябва да издавам на лице, което иска да при мен на почивка за цялото лято, така че да мине за разход на фирмата.
Или е по-добре да е с договор за наем на стая - в този случай какви трябва да са документите?
Благодаря предварително
#8 | 29.05.2013, 15:19
Публикации: 7033 / 1037
Въпроса с наем на стая при наемодател ФЛ и наемател ЮЛ се регламентира от ЗДДФЛ. В този случай ЮЛ издава СИС.
Не зная дали могат да се оформят нещата по този начин, ако ЮЛ неемател е туроператор
#9 | 25.04.2014, 10:06
Публикации: 140 / 2
Здравейте,
имам няколко въпроса свързани с отдаването на стаи под наем:
  • ФЛ отдава стаи под наем - освен категоризацията на стаите, нужно ли е да плаща патент или само туристически данък?
  • Трябва ли да има касов апарат?
Моля, някой който е наясно с материята да ми отговори?
#10 | 25.04.2014, 11:16
Публикации: 630 / 92
Прочети отговора на Неан, по изчерпателен отговор няма да намериш.
#11 | 25.04.2014, 11:21
Публикации: 140 / 2
Прочетох го! Но там пише "Регистрирате се като търговец", а мен ме интересува варианта физическо лице да дава апартамента си под наем на хотелски начала.
  • Дали трябва да плаща патента, или само туристически данънк?
  • И дали му трябва касов апарат?
#12 | 27.04.2014, 14:18
Публикации: 1 / 0
Според това, което съм прочела аз: Ключовите думи в питането Ви са "хотелски начала" и затова попадате във втората хипотеза на nean. Следва да плащате и патент, и туристически данък. А за касовия апарат може би трябва да гледаме чл.4 от Наредба Н-18, където са изброени лицата, незадължени да имат касов апарат, в нашия случай "6. дейност на наемодатели - физически лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон, включително отдаващите под наем складови помещения;" Според чл.1 от ТЗ търговци са и физическите лица, които извършват "13. (нова - ДВ, бр. 83 от 1996 г.) хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги;"
Доколкото разбирам, за да си спестим патент, турист. данък и кас. апарат, трябва да отдаваме част от своето жилище, не като отделни нощувки, а поне за около месец, издаваме квитанции от кочан и се облагаме по ЗДДФЛ.
#13 | 28.04.2014, 11:04
Публикации: 140 / 2
Кенира, много благодаря за отговора!
До тези изводи достигнах и аз, т.е. за да бъде даден под наем на хотелски начала един апартамент, ФЛ трябва да бъде регистрирано като ЕТ, да си плати патент, да се категоризира апартамента, да има касов апарат и т.н. Това, което ме озадачи бяха думите на една служителка в МДТ, според която се прави само категоризация и се плаща туристически данък в общината всеки месец /без патент и касов апарат/, но аз никъде в законите не намерих потвърждение на нейните думи  :question: :noexpression:
#14 | 18.06.2014, 16:24
Публикации: 29 / 1
Благодарим на Неан, и другите помогнали в казуса!
Аз се интересувам, ако лицето собственик на вила/хижа в гората сключва договор за наем на помещение (с легла) за 1-2 дни с лице - турист, което преспива ден-два попада ли под ЗЗД/чл.238 и условията, както е описано от Неан?
Като практика следва да бъде:
1. Идва туриста
2. Сключва договор за наем на помещението(стаята с легла) за 1, 2 или Н дни със собственика.
3. Собственика издава квитанция за получени пари от наем - http://aronia2.com/wp-content/uploads/2012/01/razpiska-za-naem-s-kvitanciq.jpg за съответната сума.
4. Обявява в ГДД по чл. 50 прихода от наем + сл. бележка по чл. 45?

Има ли някакъв минимален срок за договора за наем?
Целта е  да се впишем във вариант 1 на Неан, защото вариант 2 е много тежък за конкретния случай и е безсмислен. Лицето живее в имота, има 2 малки стай с две легла и една по-голяма над тях с 7-8 легла. Никога не се заемат всички легла. Минават туристи през една седмица по 3-5 човека макс. Човека иска да бъде изряден, и затова се интересува.

Благодаря ви!
#15 | 12.07.2014, 15:04
Публикации: 4 / 1
Здравейте, за да давате стаи под наем:
1. Смяна на предназначение и влизане в експлоатация на стаите. 2години ходене по мъките в Общината, все идно че строя 7 етажен хотел, изискванията са еднакви
2. Категоризация в Т.О.
3. Патент всяка година в НАП
4. В ачалото на годината декларация в общината където е къщата, за предходната година за брой нощувки и изравняване ако не сте си плащали всеки месец, а това беше невъзможно, защото софтуера не работеше. За тази година сега ще ходя.
5. Всеки месец изпращане електронно брой нощувки в Т.О.
6. При всеки гот електронно регистрация в Миграция на МВР.
7. Хартиени носители за гостите
8. Регистър за оплаквания-иска се от КЗП.
9. Касов апарат, книга за финансовите отчети
10. Бланки за т.9 и т.8
Аз дотук съм разучила
още- работя на тр. и гр договор и се самоосигурявам за стаите.
Чистенето, рекламата и всичко останало.....
Не знам дали си струва
 :wink1:
#16 | 24.08.2016, 10:35
Публикации: 13 / 4
В крайна сметка , законен и приложим ли е Първи вариант на nean,към днешна дата ? А възможен ли е за отдаване под наем в Букинг ? Става въпрос за апартамент.
#17 | 31.05.2017, 14:41
Публикации: 1 / 0
В крайна сметка , законен и приложим ли е Първи вариант на nean,към днешна дата ? А възможен ли е за отдаване под наем в Букинг ? Става въпрос за апартамент.

Здравейте на всички и мен ме интересува това. Благодаря!
#18 | 29.05.2018, 13:21
Здравейте,живея в къща на три етажа с двор и трима собственици.Мога ли да давам стай за гости без да искам съгласието на другите собственици.Благодаря!
#19 | 29.05.2018, 13:55
Публикации: 1296 / 173
Прочетете ТУК и после ди препраща към Глава ІІІ ТУК.

Желателно е да си уредите взаимоотношенията писмено.
Успех и късмет!
В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост
Пълен достъп в КиК Инфо
За 7,99 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
група с над 25 000 членове