Калкулатор: Майчинство

28.12.2021, 13:15 12930 18

28.12.2021, 13:15
Публикации: 548 / 224
Администратор на сайта
Тема за Калкулатор: Майчинство
http://www.kik-info.com/calculators/maichinstvo.php

Калкулаторът има за цел да изчисли прогнозните размери на паричните обезщетения от ДОО по месеци, както и прогнозни периоди за болнични и отпуски при бременност, раждане и отглеждане на дете.

Важно: Моля, преди да публикувате въпрос, внимателно да прочетeте и изпълните указанията по-долу. Моля, имайте предвид, че това е тема само за въпроси свързани с майчинството, а всички други, които са извън темата, ще бъдат изтривани.

УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ

I. Ако през даден месец сте била в болничен, то в колона "Болнични" запишете:

1. Сумата, която сте получили, като обезщетение от НОИ и ако болничният е за временна неработоспособност поради общо заболяване, то във Вид изберете "ОЗ - общо заболяване"
или
2. Сумата, която сте получили, като обезщетение от НОИ и ако болничният е за бременност и раждане, то във Вид изберете "БР - бременност и раждане"
или
3. Дохода, от който е определено обезщетението и във Вид изберете "ББ - база болничен". Ако имате свой ПИК, от сайта на НОИ в Справка за социално осигуряване - актуално състояние, можете да видите своя доход, от който е определено обезщетението (информация от НОИ за получаване на ПИК тук).

4. Ако през целия месец сте била в болнични, в колоната "Осигурителен доход спрямо заплата", напишете 0, когато калкулаторът ви даде съобщение, че това поле е задължително. Пояснение: това е осигурителният доход спрямо заплатата, която сума само за целите на калкулатора в този случай ще е 0. След натискане на бутона "Изчисли" калкулаторът сам ще преизчисли осигурителния доход спрямо болничния, който сте посочила в другата колона.

II. Ако през даден месец сте била:
1. не осигурена за общо заболяване и майчинство (например безработна)
2. студентка
3. в неплатен отпуск, който се зачита за трудов или служебен стаж
4. в отпуск за отглеждане на малко дете или
5. осигурена по законодателството на друга държава по условията на международен договор, по който Република България е страна

то в колони "Брутна заплата" и "Нетна заплата" запишете минимална работна заплата (МРЗ) за страната за съответния месец. Вижте таблица с МРЗ тук.

6. Ако само за част от дните през даден месец сте били в хипотеза на някои от изброените по-горе случаи, то към сумите от двете колони "Брутна заплата" и "Нетна заплата", трябва да добавите среднодневната минимална работна заплата за всеки работен ден от дните, в които не сте била осигурена. Например: През 3 работни дни от даден месец, Вие не сте била осигурена. Следователно в калкулатора към сумите в колони "Брутна заплата" и "Нетна заплата" трябва да добавите сума, която се изчислява по следния начин = (МРЗ/21)*3.

III. Кога имате право на тези обезщетения?

Имате право на парично обезщетение за бременност и раждане и за отглеждане на малко дете, ако са изпълнени за Вас следните три условия:
1. ако сте осигурено лице за общо заболяване и майчинство
2. ако имате 12 месеца осигурителен стаж, като осигурена за този риск
3. ако към датата на раждането на детето сте осигурена по трудово правоотношение с работодател.Старата тема: https://kik-info.com/forum/index.php?topic=528.1420
#1 | 29.12.2021, 14:50
Публикации: 2 / 1
Здравейте, майчинството за втората година остава ли 650 лв?  В калкулатора се връща на 380 лв. от януари 2022.
#2 | 29.12.2021, 14:53
Публикации: 1959 / 1614
Администратор на сайта
Здравейте,

Има предложение паричното обезщетение за отглеждане на дете до 2-годишна възраст за 2022 г. да остане 650 лв., колкото е от 1 октомври 2021 г. или да е размер на МРЗ.

Това обаче трябва да залегне в Бюджет 2022, който все още не е гласуван в Народното събрание. Когато това се случи, ще актуализираме сумата и в калкулатора.
#3 | 12.07.2022, 23:02
Публикации: 29 / 0
Здравейте,
При връщане майката на работа,  преди детето да е навършило 2 години /детето е прието в ясла/
Работодателят уведомява ли НОИ и с кое Приложение?
Благодаря,
#4 | 14.08.2022, 11:23
Публикации: 2 / 0
Здравейте, искам да попитам на база кое се изчислява обещетението за майчинство, понеже по фиш съм с ОЗ:800 лв и Добавка базова заплата:875лв и База ЗО облагаем доход: 1675лв
#5 | 14.08.2022, 12:42
Публикации: 9217 / 1535
Здравейте, искам да попитам на база кое се изчислява обещетението за майчинство, понеже по фиш съм с ОЗ:800 лв и Добавка базова заплата:875лв и База ЗО облагаем доход: 1675лв
осигурителния доход - доходът, от който са изчислени осигуровките за ДОО /в т.ч. за ОЗМ/.
И това средно от последните 24 месеца преди началото на месеца, през който започва 45-дневния болничен
#6 | 14.08.2022, 14:15
Публикации: 2 / 0
Значи от цялата сума 1675  :hmmm: просто е странно защото ОЗ е 800
quote author=ХХХХХ link=topic=29660.msg178049#msg178049 date=1660470164]
осигурителния доход - доходът, от който са изчислени осигуровките за ДОО /в т.ч. за ОЗМ/.
И това средно от последните 24 месеца преди началото на месеца, през който започва 45-дневния болничен
[/quote]                     
#7 | 15.08.2022, 09:57
Публикации: 2116 / 147
Значи от цялата сума 1675  :hmmm: просто е странно защото ОЗ е 800
quote author=ХХХХХ link=topic=29660.msg178049#msg178049 date=1660470164]
осигурителния доход - доходът, от който са изчислени осигуровките за ДОО /в т.ч. за ОЗМ/.
И това средно от последните 24 месеца преди началото на месеца, през който започва 45-дневния болничен
                     
ЗО нямат нищо общо с обезщетението, което ще получава майката и са на 710 при пълен месец
#8 | 15.08.2022, 09:58
Публикации: 2116 / 147
Здравейте, искам да попитам на база кое се изчислява обещетението за майчинство, понеже по фиш съм с ОЗ:800 лв и Добавка базова заплата:875лв и База ЗО облагаем доход: 1675лв

Ако осигурителният доход е бил 1675 през цялото време, това ще е базата.
#9 | 15.08.2022, 09:59
Публикации: 2116 / 147
Здравейте,
При връщане майката на работа,  преди детето да е навършило 2 години /детето е прието в ясла/
Работодателят уведомява ли НОИ и с кое Приложение?
Благодаря,

Заявление за прекратяване отпуск, заповед от работодател, приложение 10 второ римско - промяна на обстоятелствата.
Майката има право на 50%- чл.54 от КСО
#10 | 12.06.2023, 13:16
Публикации: 2 / 0
Здравейте, да попитам за бременна майка с дата на термина 25.07.2023 г., но децата се раждат преждевременно на дата 04.05.2023 г., калкулаторът за майчинство вярно ли пресмята първи ден в болничен? Доста рано родени от датата на термина.
#11 | 12.06.2023, 13:21
Публикации: 6658 / 656
Нямам идея защо Ви е калкулатор в случая. Ще издадат болничен за раждане от 04.05.2023 год. за 42 календарни дни и разликата до 135 ще бъдат в един болничен от личния лекар на децата.
#12 | 12.06.2023, 15:32
Публикации: 2116 / 147
Нямам идея защо Ви е калкулатор в случая. Ще издадат болничен за раждане от 04.05.2023 год. за 42 календарни дни и разликата до 135 ще бъдат в един болничен от личния лекар на децата.

Точно така.
Трябва им калкулатор, защото не са отваряли НМЕ.
#13 | 28.09.2023, 11:08
Публикации: 3 / 0
Здравейте,
Прави ми впечатление, че максималният осигурителн доход се попълва автоматично на 3400лв, а преди април 2022 не би ли следвало да е 3000лв? Променям го ръчно, но не виждам разлика в калкулацията. Трябва ли да има промяна в крайната среднодневна ставка при различен максимален осигурителен доход?
Благодаря
#14 | 28.09.2023, 15:06
Публикации: 2116 / 147
Здравейте,
Прави ми впечатление, че максималният осигурителн доход се попълва автоматично на 3400лв, а преди април 2022 не би ли следвало да е 3000лв? Променям го ръчно, но не виждам разлика в калкулацията. Трябва ли да има промяна в крайната среднодневна ставка при различен максимален осигурителен доход?
Благодаря

Април 2022 е 3400. От 01 до 03 е 3000
#15 | 28.09.2023, 15:36
Публикации: 3 / 0
Април 2022 е 3400. От 01 до 03 е 3000

Да, променям го на 3000лв преди април 2022, но няма разлика в изчисленията, тоест дори да е 3400 за всички 24 месеца преди септ 2023 или 3000лв преди април 2022, сумата на ден е еднаква, което не би следвало да е така, нали?
#16 | 28.09.2023, 15:54
Публикации: 360 / 39
Да, променям го на 3000лв преди април 2022, но няма разлика в изчисленията, тоест дори да е 3400 за всички 24 месеца преди септ 2023 или 3000лв преди април 2022, сумата на ден е еднаква, което не би следвало да е така, нали?
Максималния осигурителен доход ограничава конкретния осигурителен доход на лицето.
При вас осигурителния доход на лицето по-голям ли е от 3000лв?
#17 | 28.09.2023, 16:03
Публикации: 3 / 0
Максималния осигурителен доход ограничава конкретния осигурителен доход на лицето.
При вас осигурителния доход на лицето по-голям ли е от 3000лв?

Да, по-голям е, и излиза разлика с това, което от НОИ изчисляват и искам да проверя как да го сметна правилно.
#18 | 29.09.2023, 09:48
Публикации: 1959 / 1614
Администратор на сайта
Здравейте, благодаря на всички за включванията.

Намерихме проблемът и го отстранихме. След последната актуализация калкулаторът не отчиташе стария осигурителен доход за старите периоди. Сега вече го отчита.
Пълен достъп в КиК Инфо
за 13.75 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група