2024: Данъци, осигуровки, МОД, ТЗПБ, МРЗ, болнични

23.12.2023, 09:32 115082 0

23.12.2023, 09:32
Публикации: 1959 / 1614
Администратор на сайта
Вчера в ДВ. бр. 106 от 22.12.2023 г. са обнародвани:
» ЗБДОО за 2024 г. (направени промени и в КСО)
» ЗБНЗОК за 2024 г. (направени промени и в ЗЗО)
» ЗИД на ЗДДС
» ЗИД на ЗДДФЛ
» ЗИД на ЗКПО
» ЗИД на ЗМДТ
» ЗИД на ДОПК

В тази връзка актуализирахме:
Раздел ТРЗ
Раздел Данъчни
Раздел Счетоводни
Раздел Справочник
Раздел Нормативна база, където абонираните потребители могат да сравняват новите със старите версии на законите.

По-долу обобщаваме основните ТРЗ показатели от 01.01.2024 г.

Увеличава се месечният размер на минималната заплата за страната (МРЗ) в размер на 933 лв. Увеличението е в размер на 153 лв. спрямо миналата година, което прави увеличение с 19.62%.

Запазват се размерите и разпределението на осигурителните вноски за фондовете "Пенсии", "ОЗМ", "Безработица" и здравноосигурителната вноска. Виж Осигуровки и данъци 2024 (таблица).

Увеличават се размерите на минималните осигурителни доходи (МОД) по основни икономически дейности и квалификационни групи професии. Увеличението се състои в следното: тези, които са по-ниски от МРЗ за 2024 г., се изравняват с МРЗ и стават в размер на 933 лв., а останалите остават без промяна. По този начин за голяма част от дейностите МОД-овете от първата до последната колона са равни на 933 лв. Виж таблица на МОД тук.

Увеличава се минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица (вкл. регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители) в размер на 933 лв. Запазва се регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводителите да не определят окончателен размер на осигурителния доход за дейността по производство на непреработена растителна и/или животинска продукция.

Увеличава се максималният месечен размер на осигурителния доход в размер 3750 лв. Увеличението е в размер на 350 лв. спрямо миналата година, което прави увеличение с 10.29%.

За дните на лицата в неплатен отпуск се дължи здравна осигуровка върху половината от минималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, тоест върху 466.50 лв (увеличение).

За дните на лицата във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и отглеждане на малко дете се дължи здравна осигуровка от работодателя върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица в размер на 933 лв (увеличение).

Има промени във вноските за фонд ТЗПБ по групи основни икономически дейности при запазване на минималната и максималната граница (0.4 - 1.1 на сто). Виж таблица на ТЗПБ тук.

Запазва се нулева вноска за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" (ГВРС).

Запазен е необлагаем размер на ваучерите за храна от 200 лв. месечно за наето лице.
 
Времето в неплатен отпуск, което се зачита за осигурителен стаж, е до 30 работни дни за календарната година.

Обезщетения и болнични от 01.01.2024 г.

Променя се режимът на изплащане на болничните от работодателя съгласно чл. 40, ал. 5 от КСО. Промяната се състои в следното: първите два работни дни (вместо три) се изплащат от осигурителя в размер 70% от среднодневното брутно възнаграждение, а останалите – от ДОО.

Запазва се периодът, от който се изчисляват краткосрочните обезщетения при:
• временна неработоспособност – 18 календарни месеца;
• безработица – 24 календарни месеца;
• бременност и раждане – 24 календарни месеца;
• трудоустрояване поради бременност или кърмене или напреднал етап на лечение ин-витро – 24 календарни месеца.

Запазва се периодът на изплащане на паричното обезщетение за бременност и раждане в размер на 410 дни.

Запазва се размерът на втората година майчинство. Размер на обезщетението за отглеждане на малко дете от една до двегодишна възраст – 780 лв.

Право на парично обезщетение за безработица имат лицата, за които са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд "Безработица“ най-малко 12 месеца през последните 18 месеца преди прекратяване на осигуряването.

Минимален дневен размер на обезщетението за безработица – 18 лв. (без промяна), максимален размер – 107.14 лв (увеличение).


kik info
по-лесно | по-бързо | по-сигурно*
Абонамент за пълен достъп от тук.
Пълен достъп в КиК Инфо
за 13.75 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група