ЗП ЕООД и раздадена рента

07.12.2012, 14:36 13937 7
0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) този раздел.

07.12.2012, 14:36
Публикации: 6 / 0
ЕООД земеделски пр-л раздава рента в натура. Как да декларира раздадената рента?
#1 | 07.12.2012, 15:08
Публикации: 6307 / 1018
Като издаде фактура за раздадената рента и я осчетоводи.
Може и през м.декември една обща фактура с приложена към нея счетоводна справка по арендодатели.
#2 | 07.12.2012, 15:53
Публикации: 6 / 0
Фактура ли? А в антетката за "Получател" какво да напише?
#3 | 07.12.2012, 19:05
Публикации: 9294 / 1582
За раздадената рента нали имате списъци с имената на получателите на рентата и раздадената им рента ? Осчетоводявате въпросните списъци или счетоводна справка на база същите .
#4 | 08.12.2012, 07:36
Публикации: 6307 / 1018
Правилно е с фактура.
Казвам го от опит - осчетоводявала съм раздаване на рента и са ми правени проверки. Проверяващите от НАП потвърдиха, че работя правилно и дори бях похвалена.
Като получател вписвам МОЛ, който отговаря за продукцията. В моя случай това беше домакинът на земеделската кооперация. При вас МОЛ си е самият собственик на ЕООД-то, ако издавате само една фактура.
Ако арендодателите не са много, можете да им издадете отделни фактури поименно.
При мен бяха 600 човека и издаването на обща фактура на база списъците с подписите беше по-практично.
Счетоводните записвания са:
493/ 701; 4532
Обръщам Ви внимание, че рентата в натура е облагаема доставка по ЗДДС и ако не я осчетоводите по този начин при една евентуална ревизия биха Ви начислили данъка с лихвите, ако не Ви натресат и някой акт.
Изпращам Ви примерна таблица за изчисляване на рентата и дължимия ДДС. Съкратила съм списъка до 5 човека (без истинските имена), но таблицата е с формули и като се зададат декарите и се настроят във формулите количиствените показатели (кг. продукт на дка.) и себестойността - таблицата сама се изчислява.
Не настоявам, че това е най-добрият начин, но гарантирам, че е верен от нормативна гледна точка и изпробван в практиката. :thumbup:
Желая Ви успех! :smile1:
#5 | 08.12.2012, 11:06
Публикации: 6 / 0
Правилно е с фактура.
Казвам го от опит - осчетоводявала съм раздаване на рента и са ми правени проверки. Проверяващите от НАП потвърдиха, че работя правилно и дори бях похвалена.
Като получател вписвам МОЛ, който отговаря за продукцията. В моя случай това беше домакинът на земеделската кооперация. При вас МОЛ си е самият собственик на ЕООД-то, ако издавате само една фактура.
Ако арендодателите не са много, можете да им издадете отделни фактури поименно.
При мен бяха 600 човека и издаването на обща фактура на база списъците с подписите беше по-практично.
Счетоводните записвания са:
493/ 701; 4532
Обръщам Ви внимание, че рентата в натура е облагаема доставка по ЗДДС и ако не я осчетоводите по този начин при една евентуална ревизия биха Ви начислили данъка с лихвите, ако не Ви натресат и някой акт.
Изпращам Ви примерна таблица за изчисляване на рентата и дължимия ДДС. Съкратила съм списъка до 5 човека (без истинските имена), но таблицата е с формули и като се зададат декарите и се настроят във формулите количиствените показатели (кг. продукт на дка.) и себестойността - таблицата сама се изчислява.
Не настоявам, че това е най-добрият начин, но гарантирам, че е верен от нормативна гледна точка и изпробван в практиката. :thumbup:
Желая Ви успех! :smile1:

Много благодаря за отговора!
#6 | 07.09.2014, 15:48
Публикации: 9 / 1
Здравейте,
За пръв път се занимавам със селско стопансто и конкретно рента, искам да обобщя счетоводните записвания (така както аз мисля, че са) при изплащане на рентата в натура:
 Закон за ДДС:
Чл. 130. (1) Когато е налице доставка, по която възнаграждението (изцяло или частично) е определено в стоки или услуги, приема се, че са налице две насрещни доставки, като всеки от доставчиците се смята за продавач на това, което дава, и за купувач на това, което получава.
(2) Данъчното събитие за доставките по ал. 1 възниква по общите правила на закона.
(3) Доставката по ал. 1 с по-ранна дата на възникване на данъчно събитие се смята за авансово плащане (цялостно или частично) по втората доставка.
(4) За целите на ал. 3 размерът на данъчната основа за полученото авансово плащане е равен на размера на данъчната основа на доставката с по-ранна дата.
Данъчна основа при доставка на територията на страната
Чл. 26.(7) (в сила от 01.01.2014 г.) Когато възнаграждението е определено изцяло или частично в стоки или услуги, без страните да са му придали парично изражение, данъчната основа на всяка от доставките към датата на възникване на данъчното събитие е данъчната основа при придобиването или себестойността на предоставената стока, а в случаите на внос - на данъчната основа при вноса или на направените преки разходи за извършване на предоставената услуга. Когато данъчната основа не може да се определи по този ред, данъчната основа е пазарната цена.
ЗАКОН ЗА АРЕНДАТА В ЗЕМЕДЕЛИЕТО
Чл. 4. (1) Минималният срок на договора за аренда е четири стопански години.
Чл. 8. (5) Ако не е уговорено друго, арендното плащане се дължи в първия работен ден след изтичането на стопанската година. Ако арендното плащане е определено за по-кратки периоди, то се дължи в първия работен ден след изтичане на съответния период.
ДР. 3. "стопанска година" е времето от 1 октомври на текущата година до 1 октомври на следващата година;

Пример:
Предприятие А взима земи под аренда за следващите 4 години - 50 дка. Договорът се сключва през юни 2014 с лицето Иван Иванов - физическо лице. В договорът е отбелязано, че предприятие А дължи по 100кг. Рента  Пшеница  от декар. Общо 5000кг. Борсова цена на пшеницата 300лв./тон към октомри 2014г.
Осчетоводявания:
Според мен осчетоводяваненто на рентата трябва да стане в рамкита на земеделеската година – т.е. от 01/10/2014-01/10/2015г.
Ако осчетоводя рентата през окмоври 2014 в началото на  земеделската година:
602 Разходи за външни услуги      125,00
652 Разходи за бъдещи периоди      1375,00
   499 Други кредитори   1500,00

Съответно до края на 2014г за ноември и декември:
652 Разходи за бъдещи периоди      250,00
   602 Разходи за външни услуги   250,00
През 2015г. При изпращане на рентата според  описаното в договора:при цена на пшеницата от 320лв. за тон към момента на изпращане. Ако се изплаща на физическо лице може и без фактура 0 с отчет за проджабите.
499      1920,00
   709 Други приходи   1600,00
   4532   320,00

Въпросът ми е как да отнеса разликите по 499 и правилно ли разсъждавам? Изчетох и някой мнения и по други форуми, но не ми стаха както трябва ясни нещата.
http://www.odit.info/?s=6&i=276526&f=674
http://zakonnik.bg/document/view/qanda/139507/240162
#7 | 07.09.2014, 18:38
Публикации: 6307 / 1018
Здравейте,

Каква е целта на осчетоводяването през сметка "Разходи за бъдещи периоди"? Оставям настрана дребната подробност, че 652 обичайно се използва за финансови разходи за бъдещи периоди (лихвени разходи при финансов лизинг). Не виждам, обаче, необходимост от прилагането и на по-правилната 651, по която се отчитат извършени плащания, които ще се признаят за нефинансов разход в бъдещ период (застраховки, наеми, абонамент и т.н).

Ако сте целяли да разпределите разхода по месеци, то според мен това не е правилно. Лично аз се придържам към мнението на цитираната от Вас Султана Българенска.
В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост
Пълен достъп в КиК Инфо
За 7,99 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
група с над 25 000 членове