Опис на наличните активи чл.74 от ЗДДС

03.04.2013, 16:24 46314 42
0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) този раздел.

03.04.2013, 16:24
Публикации: 531 / 10
Здравейте
Искам да попитам този опис отделно ли се подава от дневника за покупки и понеже ще ги нося на хартия,означава ли това,че го попълвам ,разпечатвам и го нося,защото други покупки,след регистрацията по ДДС, нямаме?
#1 | 06.04.2013, 09:00
Публикации: 6365 / 1054
Задължително подавате опис по образец в срок 45 дни от датата на регистрацията, а кредита ползвате през един от следващите 3 месеца като включвате активите от описа в дневника за покупки.
Скрит текст :
#2 | 06.04.2013, 10:02
Публикации: 531 / 10
Благодаря за отговора!
Това не ми беше ясно-първо подавам описа с фактурите,а после същите фактури ги включвам в дневник покупки.А трябва ли с нещо да се обозначат ,че са същите фактури от описа-да приложа отново описа или вх. му номер ?
#3 | 06.04.2013, 10:22
Публикации: 6365 / 1054
Не е необходимо. Това се разбира от датата на документите за активите. Вижда се, че са придобити преди регистрацията, а от описа им се вижда, че сте си "резервирали" в срок правото да ползвате ДК. :smile1:
#4 | 06.04.2013, 10:46
Публикации: 531 / 10
бЛАГОДАРЯ И ПРИЯТЕН УИКЕНД! :flowers:
#5 | 06.08.2013, 13:57
Публикации: 3 / 0
Здравейте
Искам да попитам този опис отделно ли се подава от дневника за покупки и понеже ще ги нося на хартия,означава ли това,че го попълвам ,разпечатвам и го нося,защото други покупки,след регистрацията по ДДС, нямаме?
Задължително подавате опис по образец в срок 45 дни от датата на регистрацията, а кредита ползвате през един от следващите 3 месеца като включвате активите от описа в дневника за покупки.
Скрит текст :
#6 | 28.11.2013, 15:35
Публикации: 142 / 2
Здравейте, а счетоводно това ДДС преди рег. как го отразявате:
Дт 4531/ а в кредита ?
Може би 4531/709 , но не се знае дали ще го признаят след ревизия?
#7 | 28.11.2013, 15:56
Публикации: 1875 / 379
Аз го осчетоводявам 4531/709 други приходи.
основание-
Данъчно третиране на приспаднат данъчен кредит за налични активи при регистрация или повторна регистрация по Закона за данък върху добавената стойност

Чл. 47. (1) (Доп. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) При определяне на данъчния финансов резултат счетоводният финансов резултат се увеличава със сумата на приспаднатия от данъчно задълженото лице данъчен кредит за наличните активи към датата на регистрацията или повторната регистрация по Закона за данък върху добавената стойност, когато не са отчетени счетоводни приходи по повод приспаднатия данъчен кредит.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)
(3) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Алинея 1 не се прилага, когато:
1. данъкът върху добавената стойност не е включен в историческата цена на актива, или
2. активът не е данъчен амортизируем актив и същият е отписан в годината на регистрацията или повторната регистрация по Закона за данък върху добавената стойност.
(4) (Нова - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Когато се отпише актив, който не е данъчен амортизируем актив и за който е приложена ал. 1 в предходна година, при определяне на данъчния финансов резултат за текущата година счетоводният финансов резултат се намалява със сумата на приспаднатия данъчен кредит за съответния актив, с която е увеличен счетоводният финансов резултат по реда на ал. 1.
#8 | 28.11.2013, 16:14
Публикации: 2033 / 252
Аз го осчетоводявам 4531/709 други приходи.
основание-
Данъчно третиране на приспаднат данъчен кредит за налични активи при регистрация или повторна регистрация по Закона за данък върху добавената стойност

Чл. 47. (1) (Доп. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) При определяне на данъчния финансов резултат счетоводният финансов резултат се увеличава със сумата на приспаднатия от данъчно задълженото лице данъчен кредит за наличните активи към датата на регистрацията или повторната регистрация по Закона за данък върху добавената стойност, когато не са отчетени счетоводни приходи по повод приспаднатия данъчен кредит.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)
(3) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Алинея 1 не се прилага, когато:
1. данъкът върху добавената стойност не е включен в историческата цена на актива, или
2. активът не е данъчен амортизируем актив и същият е отписан в годината на регистрацията или повторната регистрация по Закона за данък върху добавената стойност.
(4) (Нова - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Когато се отпише актив, който не е данъчен амортизируем актив и за който е приложена ал. 1 в предходна година, при определяне на данъчния финансов резултат за текущата година счетоводният финансов резултат се намалява със сумата на приспаднатия данъчен кредит за съответния актив, с която е увеличен счетоводният финансов резултат по реда на ал. 1.


И аз по същия начин , след като актива е заведен в ДАП и САП с включено ддс в стойността му , данъчния кредит 4531/709 , за да няма преобразуване на финансовия резултат.
#9 | 28.11.2013, 16:21
Публикации: 1875 / 379
 Алфа ,  :thumbup: и когато пък е закупен актива в годината , в която се регистрираме по ДДС, тогава направо си завеждаме актива по данъчна основа а ДДС в съответната 4531. И за това има основание -
Алинея 1 не се прилага, когато:
1. данъкът върху добавената стойност не е включен в историческата цена на актива
#10 | 28.11.2013, 17:23
Публикации: 2033 / 252
 Алфа ,  :thumbup: и когато пък е закупен актива в годината , в която се регистрираме по ДДС, тогава направо си завеждаме актива по данъчна основа а ДДС в съответната 4531. И за това има основание -
Алинея 1 не се прилага, когато:
1. данъкът върху добавената стойност не е включен в историческата цена на актива
:thumbup:
След регистрацията всеки актив завеждаме  по данъчна основа , а ДДС  4531 , също и ако преди регистрацията сме съобразили бъдеща рег. по ЗДДС  и сме направили това нещо да си отделим ДДС-то в разчет пак не се прави преобразуване на фин.резултат.
#11 | 29.11.2013, 17:01
Публикации: 69 / 2
Здравейте, колеги!
Моля да ми помогнете. Фирма, регистрирана по ЗДДС на 14.11.2013 г.

1. Мога ли да подам опис на наличните активи он-лайн, с ел.подпис или задължително се носи в НАП на хартия?

2. Ако подам описа на 02.12.2013, предполагам, че няма да мога да включа фактурата за актива в ноемврийския дневник, защото ще бъде преди датата на подаване на описа? Чудя се, защото пък съгласно "...Чл. 75. (1) (1) Правото на приспадане на данъчен кредит по чл. 74 възниква на датата на регистрация по този закон...."?

3. Имам един актив-сграда, в цената на който са включени, освен СМР от стр.фирма, фактури за ток, вода и други разходи, направени по време на строежа на сградата, с дата от 2008 година. Има ли смисъл да ги включвам в описа, и, съответно, в дневника за покупки? Дали ще разрешат да се приспаднат?

4. Срокът за подаване на описа е 45 дни след регистрацията. В моя случай, този срок изтича в края на декември. Ако подам описа в края на декември, ще включа фактурата за актива в дневника за януари 2014. Въпросът ми тук е дали ще мога да се възползвам от правото си да приспадам дан.кредит в последващите дванадесет месеца, предвид новите промени от 01.01.2014 г. ? "(Чл. 75. (1) (1) Правото на приспадане на данъчен кредит по чл. 74 възниква на датата на регистрация по този закон. (2) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Правото по ал. 1 се упражнява през данъчния период, през който е възникнало, или в един от следващите дванадесет данъчни периода, като наличните активи, получените услуги и данъкът, включени в регистрационния опис по чл. 74, се отразяват в дневника за покупките за съответния данъчен период."....
          ..... или тези промени ще се отнасят само за фирми, с датата на регистрация по ЗДДС след 01,01,2014 г ?

Благодаря предварително! :)
#12 | 29.11.2013, 19:42
Публикации: 6365 / 1054
Здравейте,

По т.1 - може да подадете описа чрез страницата за ел.улуги с УЕП.

По т.2 - по действащата норма можете да включите активи от описа още в дневниците за ноември, защото подавайки го на 02.12 ще сте спазили условието за срока от 45 дни.

Право на данъчен кредит за налични активи и услуги преди датата на регистрацията или преди датата на повторна регистрация
Чл. 61. (1) (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2013 г., в сила от 28.02.2013 г.) Правото на приспадане на данъчен кредит по реда на чл. 74 от закона възниква само за налични активи към датата на регистрацията или получени услуги преди датата на регистрация, описани в регистрационен опис по образец - приложение № 2, който е подаден не по-късно от 45 дни от датата на регистрация.

     чл. 75. (1) Правото на приспадане на данъчен кредит по чл. 74 възниква на датата на регистрация по този закон.
От ППЗДДС: (4) Правото на приспадане на данъчен кредит по ал. 1 и 2 се упражнява през данъчния период, през който е възникнало, или в един от следващите три данъчни периода, като съответният документ по чл. 71 от закона се отразява в дневника за покупките за съответния данъчен период.

След като подавате описа на 02.12, при положение, че срокът е 29.12, сте спазили срока и правото е възникнало от първия данъчен период. Следователно, можете да включите част от активите още в ноемврийските дневници.

По т.3 - не става ясно този актив сграда с разрешение за ползване ли е, т.е. завършен обект ли е и по каква сметка го водите. Защо разходите за външни услуги, направени при строителството не са отнесени в незавършено производство, в продукция...?

По т.4 - Няма значение дали ще подадете описа в началото или в края на декември. От това, което си изяснихме по т.1 е видно, че правото за ползване на ДК възниква от 14.11 и можете да го упражните както за ноември, така и в един от следващите 3 месеца.
Дали ще може считано от 01.01.2014 да приемем, че може да приложите новата норма към един вид преходно положение не се ангажирам да предвидя. Обикновено в преходни и заключителни разпоредби тези неща се уточняват.
#13 | 29.11.2013, 21:19
Публикации: 69 / 2
irenabrili, Много Ви благодаря!   :give_rose:

Какви изчерпателни отговори! Това наистина тук е форум за взаимопомощ!

ДА, сега видях , че с УЕП се подава опис на наличните активи, просто на тази, която е регистрирана на 14.11, още не и излизат като услуги.

По т.3 ситуацията е следната: Има фирма А, която нямаше  дейност, а беше открита за да и построи фирма Б сграда. Фирма Б и фактурира няколко СМР-та за извършеното строителство, но през това време фирма А имаше разходи, свързани със строителните дейности по тази сграда - ток, вода, някои адм. услуги по фактури с ДДС. Тези разходи са отнасяни в 207 сметка, заедно със СМР-та от фирма Б - и така се образува стойността на сградата. И сега се чудя, дали да включа тези фактури в описа на наличните активи за възстановяване.

Още веднъж сърдечно Ви благодаря!  :smile1:

Лека вечер Ви пожелавам!
#14 | 30.11.2013, 07:08
Публикации: 6365 / 1054
katyu6a :wave:,

Мисля, че имате основание да включите всички разходи за построяването на обекта в описа.
Според текста на чл. 74 имате право на приспадане на данъчен кредит за закупените или придобитите по друг начин или внесените активи по смисъла на Закона за счетоводството .
Активите по смисъла на чл. 13 от ЗСч. се оценяват и записват при тяхното придобиване или възникване по историческата им цена или друга цена, в съответствие с приложимите счетоводни стандарти.
Доколкото разбрах, при Вас разходите за изграждане на обекта са отчетени в обща сметка, която намира отражение по баланса в Актива, Раздел Б: Нетекущи активи, Група II: Дълготрайни материални активи, Статия 4: Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане, а не са отчитани като текущ разход през съответните години.

На горните основания бих включила в описа всички фактури, които се отнасят до изграждането на сградата.   :ok:#15 | 30.11.2013, 18:07
Публикации: 69 / 2
Да, правилно ме разбрахте, точно така е. Благодаря, ще ги включа в описа.  :smile1:

Приятна вечер!

#16 | 08.01.2015, 21:36
Публикации: 69 / 3
Здравейте,
темата е много интересна и се зачухид какво се случва с останалите фактури, които лицето е получило и които са под стойностния праг на същественост? означава ли , че за тях няма право на приспадане на данъчен кредит, както и фактури за услуги примерно куриерски преди датата на регистрация по ДДС?
Лека вечер
#17 | 09.01.2015, 11:19
Публикации: 6365 / 1054
Здравейте,
темата е много интересна и се зачухид какво се случва с останалите фактури, които лицето е получило и които са под стойностния праг на същественост? означава ли , че за тях няма право на приспадане на данъчен кредит, както и фактури за услуги примерно куриерски преди датата на регистрация по ДДС?
Лека вечер
Здравейте,
Под прага на същественост може да има налични активи по с/ки 302, 304 .... Те могат да се включат в описа.
Куриерски услуги - категорично НЕ.
Скрит текст :
Останалите фактури са разходи без право на данъчен кредит.
Това се случва :smile1:
#18 | 17.04.2015, 16:59
Публикации: 254 / 8
Здравейте,

ще задам въпроса си в тази тема, за да не отварям нова. Предстои ми да регистрирам дружество по ЗДДС (регистрация по избор) и след това да подам опис на услуги преди регистрация. Става въпрос за правни услуги за регистрация на дружеството. освен тях във фактурата има и разноски, които са отново такси във връзка с регистрацията, на които е начислено ДДС.

Според мен имам право да включа и таксите в описа по чл. 74 и да ползвам данъчния кредит, но бих искала да чуя и друго мнение. И още един малко "технически" въпрос. При попълването на описа на отделен ред ли да посоча въпросните такси: например на първия ред правни услуги на съответната стойност, на втори ред такси със съответна стойност и т.н.

Благодаря!
#19 | 17.04.2015, 19:16
Публикации: 6365 / 1054
Здравейте,

По първия въпрос подкрепям мнението Ви.
По "техническия", аз лично попълвам описа така, както са съставени съответните фактури, включени в него.
В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост
Пълен достъп в КиК Инфо
за 9.89 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
<b style=
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група