Формиране на Допълнителни резерви и отношението им към ФР.

07.09.2013, 18:33 29379 11

07.09.2013, 18:33
Публикации: 4 / 0
Колеги моля за помощ по следния казус :
Съдружниците в "Х и L" ООД правят общо събрание, с което решават да формират Допълнителни резерви в размер на 75 хил. лв. , като това ще е за сметка на задължението на дружеството към единия съдружник Х. Това задължение е отразено по кредита на с-ка 499 Други кредитори. По повод решението е взета е сч. операция Дт 499 / Кт 117 - 75 хил. лв. Въпроса ми е , правилен ли е този начин и дали не трябва да се обложи тази сума , като се увеличи ФРез. , защото за дружеството ще се формира приход, защото ще настъпи икономическа изгода под формата на намаляване на пасивите /т. 4.4. от Общите разпоредби на Националните стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия ? Благодаря предварително !
#1 | 07.09.2013, 20:00
Публикации: 1921 / 1571
Администратор на сайта
Здравейте,

Допълнителните резерви мисля, че се формират от неразпределената печалба от минали години. Вижте тази статия :
http://ezines.zakonnik.net/2009/viewzine.php?id=9562

Допълнителни резерви ли имате предвид или допълнителни вноски по чл. 134 ТЗ? И това за сметка на задължения само от единия съдружник изглежда сякаш искате да преместите сметка 499 в сметка 117.
#2 | 07.09.2013, 20:22
Публикации: 4 / 0
Здравейте,

Допълнителните резерви мисля, че се формират от неразпределената печалба от минали години. Вижте тази статия :
http://ezines.zakonnik.net/2009/viewzine.php?id=9562

Допълнителни резерви ли имате предвид или допълнителни вноски по чл. 134 ТЗ. И това за сметка на задължения само от единия съдружник изглежда сякаш искате да преместите сметка 499 в сметка 117.


Ще поясня по-подробно - През 2009г. Общото събрание взема решение да увеличи  "Допълнителните резерви" със 75 хил. лв. , не че е имало такива досега , за сметка на задълженията към един от съдружниците.  Това явно са допълнителни парични вноски по чл. 134 от ТЗ. (нямам тези протоколи и затова предполагам че е така , на база на тези които имам сега)

За 2010 , 2011 и 2012г.  има решения на Об.Събр. - на основание чл.134 от ТЗ  собствениците правят допълнителни парични вноски в размер на някаква сума за всеки отделен случай.  Счетоводителя по време оно ги е отчитал по Кт-а на с-ка 499. 

Та , правилно ли са отчетени през 499 и увеличаването на Допълнителните резерви (с-ка 117) за сметка на задълженията на дружеството към един от съдружниците (демек доп. парични вноски) е ли правилно отчетено ?  Може ли това да се третира като отписване на задължение ?   
#3 | 07.09.2013, 21:01
Публикации: 6379 / 1097
Здравейте,

Въпросът е наистина интересен. Допълнителните резерви могат да се формират по решение на ОС на дружеството, ако това е записано в Устава. Увеличението им не подлежи на регистрация.

Общоизвестно, проверяващите винаги търсят възможност да увеличат облагаемата основа.  :smile1:

Вие се притеснявате от прилагането на текста на т. 4.4 от Общите разпоредби на НСФОМСП:
  4.4. Приход - нарастването на икономическата изгода през отчетния период под формата на придобиване на активи или намаляване на пасивите, което води до нарастване на собствения капитал, освен онова, което подлежи на разпределяне между собствениците на капитала, и преоценката, отразена в собствения капитал.
 
Аз не виждам тук нито придобиване на активи, нито намаляване на пасивите, което да кореспондира с финансовия резултат. Вие трансформирате задължение в капитал, един пасив в друг, без да се променя сумата на пасива. Не намирам в ЗКПО данъчно третиране на такава операция. Не е спомената и в текстовете, касаещи отклонение от данъчното облагане.

Ако имахте отписване на задължение, трябваше да приложите чл. 46, но случаят не е такъв. Предполагам, кредиторът (съдружникът) не се е отказал от вземането си по съдебен ред, нито дружеството оспорва задължението си към него.

Не може да се приеме и за дарение от страна на съдружника, изискващо съответното облагане и по ЗКПО, и по ЗМДТ.

Операцията не е обичайна и поради елегантния и удобен изход, който предлага,бих я окачествила като щекотлива. Не би било излишно да я коментирате с одитор. Може да потърсите как са решени аналогични случаи в съдебната практика (сигурно има такива и дори с ревизионни актове).

Ще е интересно да ни информирате за резултата от проучванията Ви.
#4 | 07.09.2013, 21:20
Публикации: 4 / 0
http://www.odit.info/?s=7&i=146307&f=1  Това е нещо което намерих за сега .
#5 | 08.09.2013, 12:21
Публикации: 259 / 61
Аз имам сходен казус. Дружество е взело дългосрочен заем от друго дружество /част от съдружиниците имат дялово участие и в двете дружества/.
ОС прави заседание и излиза с решение. С цел оздравяване на дружеството, покриване на натрупаните загуби от минали години и намаляване на междуфирменната задлъжнялост да формира допълнителни резерви в размер на  ххх лв. чрез допълнителни вноски от съдружниците. / така не увеличава оновният капитал за което се изисква рагистрация в ТР, заплащане на такси за отразяване на промяната и увеличение на отговорността на съдружниците /.Съдружниците са подписали декларация за произхода на внесените средства.

Сумите надхвърлят  15 000 лв. и внасянето им става по банков път.

Д-т Разплащателна сметка в лева
К-т Допълнителни резерви

За покриване на загубите

Д-т Допълнителни резерви
К-т Загуба от минали години

За погасяване на заема

Д-т Дългосрочен заем
К-т Разплащателна сметка в лева

За погасяване на лихвата по заема

Д-т Доставчици по търговски кредити
К-т Разплащателна сметка в лева

Такива са счетоводните записвания. Има намаляване на пасивите, което води до нарастване на собствения капитал. Но реално то не води до нарастване на икономическата изгода. Съгласно договора за заем, лихвите по главницата са дължими и при предсрочно погасяване.
#6 | 08.09.2013, 15:15
Публикации: 1137 / 63
И аз да се включа в темата и да поискам съвет.ООД с двама съдружника през 2008г. взема решение да направят допълнителни вноски по чл.134 от ТЗ от двамата съдружника по 60х.лв.за да се оправи червена каса,пък и тогава ООД-то е било на загуба.През 2009г. единия съдружник напуска след като нещо са се скарали и дружеството става ООД.Започва да работи и вече не е на загуба и възстановява сумата ,дадена от сегашния единствен собственик на капитала.Сумата,която е "дал" другия бивш съдружник остава да виси и тъй като е над 15х. не може да се оправи през касата.Доколкото разбрах никой нищо не е давал,а просто тогава са оправили касата документално.Сега тази сума виси в см.493-разчети със съдружници .Догодина е петата година от внасянето й,мога ли да я отпиша-493/709 и да си плати 10% данък.Доколкото знам изобщо не контактуват с бившия съдружник и нямат никакво намерение да му плащат нещо.Дайте съвет как да отпиша по-безболезнено това задължение,защото при всяка ревизия първото за което се захващат ревизорите е това.
#7 | 08.09.2013, 16:50
Публикации: 6379 / 1097
Здравейте ditzve,
Според описаната от Вас сигуация, трябва да приложите чл. 46 от ЗКПО и да отпишете задължението през 2014 г, ако е възникнало през 2009 г. ,защото отговаряте на текста по ал. 1, т. 1:
     чл. 46. (1) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) При определяне на данъчния финансов резултат счетоводният финансов резултат се увеличава със сумата на задълженията на данъчно задълженото лице, като увеличението се извършва в годината, в която настъпи едно от следните обстоятелства:
               1. задълженията са погасени по давност, но не повече от 5 години от момента, в който задължението е станало изискуемо;

Давностният срок за задължения по ЗЗД се определя като просто се добавят 5 години към момента на сключване на сделката, защото от този момент задължението става изискуемо.

#8 | 08.09.2013, 17:38
Публикации: 1137 / 63
Много благодаря.Всъщност осчетоводявайки го-493/709 аз автоматично увеличавам ФР.
#9 | 09.09.2013, 00:12
Публикации: 135 / 31
Колеги моля за помощ по следния казус :
Съдружниците в "Х и L" ООД правят общо събрание, с което решават да формират Допълнителни резерви в размер на 75 хил. лв. , като това ще е за сметка на задължението на дружеството към единия съдружник Х. Това задължение е отразено по кредита на с-ка 499 Други кредитори. По повод решението е взета е сч. операция Дт 499 / Кт 117 - 75 хил. лв. Въпроса ми е , правилен ли е този начин и дали не трябва да се обложи тази сума , като се увеличи ФРез. , защото за дружеството ще се формира приход, защото ще настъпи икономическа изгода под формата на намаляване на пасивите /т. 4.4. от Общите разпоредби на Националните стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия ? Благодаря предварително !

Прилагам едно съдебно решение, според което прехвърлянето на допълнителни вноски от собственика в допълнителни резерви се явява отписване на задължението към собственика, което отписване представлява икономическа изгода за предприятието и следва да се отчете като приход.
#10 | 09.09.2013, 00:56
Публикации: 135 / 31
Обърнете внимание, че основният довод на съда за постановяване на решение за увеличаване на фин. резултат с прехвърлените допълнителни вноски в резерви е изявлението на управителя пред ревизиращия орган, че внесените допълнителни вноски не се дължат на собственика.
#11 | 08.11.2017, 11:39
Публикации: 7 / 0
Мога ли да помоля за помощ, относно с/ка Др. резерви. По повод покриване на червена каса в 2016 кредитирам с/ка др. резерви. В 2017 мога ли да възстановя част от сумата със следната операция Дт с/ка др. резерви/ Кт с/ка каса?
Благодаря!
Пълен достъп в КиК Инфо
за 11.89 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група