2 ЕООД-та и осигуряване

26.10.2014, 14:33 49935 70
0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) този раздел.

#20 | 26.10.2014, 14:33
Публикации: 629 / 25
Не,не греша.Дори в момента имам един СОЛ в две дружества.Ходих в ОУИ  и дори ми отговориха писмено.Ако е управител-или СОЛ,или по ДУ.Само с личен труд-СОЛ.Нито едно от двете-никакви осигуровки.На месец общо да не е над 2 400 лв.
#21 | 26.10.2014, 14:37
Публикации: 7233 / 1081
Хубаво - СОЛ в двете дружества. Но и в двете ли внася осигуровки? И за двете подава Д1 с един и същи код на вид осигурен?
Или като е декларирал, че започва дейност във втората фирма е посочил, че се самоосигурява по ЕИК на първата?
#22 | 26.10.2014, 16:25
Публикации: 88 / 0
Програмата в НАП не допуска самоосигуряване от две фирми. Веднага ги хваща.Имах застъпване поради незнание на управителя, че се осигурява от друга фирма и решиха, че  в първата фирма осигуряването трябва да бъде прекратено.
#23 | 26.10.2014, 16:34
Публикации: 629 / 25
Във втората ОКД5 е посочено,че ома осигуровки в първата и може от n-места на месец осигуровки-за фирма по Д1 и дори вече са декларирани 2 месеца и внесени като СОЛ осигуровки-такива игрички "хваща на НАП супата осигуровки от 2 фирми СОЛ незаконно"-не съществува.Прочетете си КСО по-добре-отговорът е там.Все пак можете към ОУИ да си направите официално запитване и официално ще ви се отговори.
#24 | 26.10.2014, 16:35
Публикации: 9660 / 1646
Не,не греша.Дори в момента имам един СОЛ в две дружества.Ходих в ОУИ  и дори ми отговориха писмено.


Всичко би било по-ясно от обясненията Ви , ако копнете какво точно сте попитала и какво точно са Ви отговорили.
Запозната ли сте с Писмото на НАП по въпроса за личния труд, в което доста добре се обяснява именно това, което в питането си констатира Мира Варна ?

http://accountplus.info/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%9D%D0%90%D0%9F/94-00-114.html

И се питам защо едно лице ще е СОЛ в примерно две фирми и ще се осигурява два пъти на едно и също основание , каквото мнение споделяте Вие ?

Иначе и аз имам СОЛ с упражняване на дейност в няколко дружества, но си внасят осигуровките от ЕИК-а на едното и си работим в мир и разбирателство със законодателството.
#25 | 26.10.2014, 16:44
Публикации: 9660 / 1646
#26 | 26.10.2014, 16:56
Публикации: 9660 / 1646
Фактът, че едно лице е собственик на няколко фирми не означава, че е няколко пъти СОЛ. Самото лице е самоосигуряващо се по ЕГН , което ЕГН за разлика от фирмите е едно. И задълженията за внасяне на осигурителните вноски за това лице се пораждат от факта за упражняване на дейност именно като физическо лице независимо от броя на фирмите, в които става това .
#27 | 27.10.2014, 11:30
Публикации: 629 / 25
Току-що говорих с НАП-права съм-колкото фирми без ДУ,а управител или личен труд,толкова осигуровки като СОЛ до прага 2 400 лв.
#28 | 27.10.2014, 11:42
Публикации: 7233 / 1081
Хм... Точно това ли Ви казаха? А защо не са променили наредбата?

НАРЕДБА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ НА САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА, БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ НА РАБОТА В ЧУЖБИНА И МОРСКИТЕ ЛИЦА
чл.2
(3) Самоосигуряващите се лица, които извършват дейности на различни основания, внасят авансовите си вноски за едно от основанията по избор на лицето.
#29 | 27.10.2014, 11:47
Публикации: 6324 / 1030
Препоръчвам на raynavh да чете норматевните документи, а за меродавни отговори на НАП да счита само получените от ОДОП по писмено запитване.
#30 | 27.10.2014, 11:49
Публикации: 9660 / 1646
Току-що говорих с НАП-права съм-колкото фирми без ДУ,а управител или личен труд,толкова осигуровки като СОЛ до прага 2 400 лв.

Аз съм сигурна, че това не би могло да бъде официален отговор на НАП, а отговор на анонимен служител на телефона.
raynavh , дали може да кажете за какво служи примерно код 90, който има характеристика, че е за СОЛ, който полага личен труд в дружество, от което не се превеждат осигуровки ?

от страницата на НАП:
"- 90 - за лицата, получаващи доходи по § 1, т. 26, буква "и" от допълнителните разпоредби на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, за които не се подават данни за държавното обществено осигуряване, допълнително задължително пенсионно осигуряване и здравно осигуряване (осигурителен доход, осигурителни вноски, дни в осигуряване и др.), но задължително се подава информация за данъка по чл. 42 от закона"

Ако това, което твърдите беше споделяно и от законодателството и в случая от НАП този код нямаше и да съществува.

Ако по-меродавно е едно схващане без аргументация то явно ще продължите да внасяте на СОЛ осигуровки от всяка фирма - интересно как определяте осигурителния доход по фирми.....Може би по 420 навсякъде ?
Така шестата фирма вече ще е безплатна.
#31 | 27.10.2014, 13:11
Публикации: 2510 / 285
Делфинче, направо ти се чудя на ентусиазма :)
Лицето си е намерило отговорите. Когато 3ма човека ти казват, че разсъжденията ти са грешни и пак не ти светва лампичка, повече от това какво да се направи....
#32 | 27.10.2014, 13:47
Публикации: 5550 / 369
delphine е съвсем права! И се опитва да налее на raynavh, че не е така но.............

Току-що говорих с НАП-права съм-колкото фирми без ДУ,а управител или личен труд,толкова осигуровки като СОЛ до прага 2 400 лв.

По-голям "бисер" не бях чувала :(
#33 | 27.10.2014, 14:17
Публикации: 2041 / 250
Хм... Точно това ли Ви казаха? А защо не са променили наредбата?

НАРЕДБА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ НА САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА, БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ НА РАБОТА В ЧУЖБИНА И МОРСКИТЕ ЛИЦА
чл.2
(3) Самоосигуряващите се лица, които извършват дейности на различни основания, внасят авансовите си вноски за едно от основанията по избор на лицето.

По-ясно от това здраве му кажи :)
#34 | 27.10.2014, 14:36
Публикации: 2510 / 285
По-голям "бисер" не бях чувала :(

Последната година чувам все по-невероятни бисери от НАП, било от горещия телефон или на място от служителки. Интересно ми е как им се търси отговорност на тези хора за глупостите, които говорят.
#35 | 27.10.2014, 16:10
Публикации: 484 / 46
Последната година чувам все по-невероятни бисери от НАП, било от горещия телефон или на място от служителки. Интересно ми е как им се търси отговорност на тези хора за глупостите, които говорят.

Как? Никак! Те не носят персонална отговорност, особено при устни консултации!
#36 | 28.10.2014, 11:07
Публикации: 629 / 25
Ако вие сте прави,а не аз,би трябвало във второ ООД/ЕООД,където лицето е съдружник или собственик,е управител без ДУ и не полага личен труд с възнаграждение,би трябвало Д1 за второто ООД/ЕООД изобщо да не се подава.Но ако във второто ООД/ЕООД полага личен труд с възнаграждение,то тогава с подава Д1 с код 90 само за данък по ЗДДФЛ.
#37 | 28.10.2014, 11:21
Публикации: 629 / 25

до скоро се осигурявах в мое собствено ЕООД като СОЛ, на 420 лв. Тъй като станах съсобственик (50%) и съответно управител, но само по учредителен акт на ООД-то (т.е. нямам трудов договор, нито ДУК), започнах да се осигурявам там. Съответно подадох декларация ОКД5 за прекъсване на дейността на ЕООД-то. В крайна сметка обаче се налага да възобновя дейността и да издавам фактури през ЕООД-то (за удобство и за да не обърквам някои от клиентите).
Въпроса ми е : необходимо ли е с подаването на ОКД 5 за възобновяване на дейността съответно да започна да внасям осигуровки към ЕООД-то?


Ето ви и отговора на НАП:
Основополагащо за възникване на задължение за осигуряване за ДОО е упражняване на съответната трудова дейност по чл.4 и чл.4а от КСО. Сам по себе си факта, че едно лице е съдружник/собственик в дружество не е основание за възникване на задължение за внасяне на социални вноски. Съдружникът/собственик ще подлежи на задължителни осигурителни вноски съобразно извършваната трудова дейност в дружеството.
Ако Вие упражнявате трудова дейност на различни основания по които подлежите на ДОО за всяка една от тях, то предвид разпоредбите на чл. 6, ал. 10 от КСО, за лицето, осигурителните вноски се внасят върху осигурителния доход по всяка една от тях, но върху не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход за съответната година в следната поредност:
- доходи от дейности на лицата по чл. 4, ал. 1 и 2 / например трудови правоотношения, дейност по управление и контрол и др./
- осигурителен доход като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски или в неперсонифицирани дружества, упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители;
- доходи за работа без трудово правоотношение.
Декларацията за регистрация на самоосигуряващи се лица се подава при настъпило обстоятелството, т.е при започване, прекъсване, възобновяване или прекратяване на всяка трудова дейност в 7-дневен срок до компетентната териториална дирекция на НАП, подписана от самоосигуряващото се лице.axlastro
Потребител
 
Мнения: 161
Регистриран на: 08 Окт 2010, 17:23
Уеб-сайт
#38 | 28.10.2014, 11:31
Публикации: 2510 / 285
Вече не съм сигурна какво питате.
Нека да го формулирам така: СОЛ може да упражнява дейност в колкото си иска дружества, с подаването на ОКд-5. С или без възнаграждение. Внася осигуровките само през първото по време (в последващите декларации ОКд-5 мисля, че и системата не позволява да се заяви осигуряване през ЕИК). Ако има възнаграждение за личния труд, подава се Д1 с код 90. Накрая на годината се прави изравняване на доходите и при необходимост се довнасят осигуровки и/или се иска навнесен данък. Ако съдружник в дружество управлявава като управител без възнаграждение, не му се дължат осигуровки.

Вие можете да осигурявате едно и също лице в колкото дружества искате и да му внасяте осигуровки през всяко. Никой няма да ви спре.
#39 | 28.10.2014, 11:54
Публикации: 629 / 25
Ето ви и отговора на е.с.о. Аспасия Петкова
Въпрос: Какви са начините за осигуряване на лице - самоосигуряващо се от ЕТ, но получава доходи за положен личен труд в ООД, където е съдружник. Може ли да прекрати осигуряването от ЕТ и да се самоосигурява от ООД или ако работи по ДУК, трябва ли пак да се самоосигурява в ЕТ? Трябва ли да се осигурява на двете места?

Ако лицето се осигурява само като самоосигуряващо се лице чрез едното от дружествата, пак ще определя окончателен размер на осигурителния доход от двете дружества и ще дължи осигурителни вноски и за доходите от положен личен труд в ООД.

С други думи-през годината се внасят в едно от дружествата осигуровките на СОЛ-а,но после се прави годишно изравняване.
В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост
Пълен достъп в КиК Инфо
за 9.89 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
група с над 25 000 членове