Упрвител ООД- осигуряване

16.10.2013, 14:55 11541 13
0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) този раздел.

16.10.2013, 14:55
Публикации: 356 / 9
Здравейте, имам едно ООД, в което двама съдружници са управители-заедно и поотделно. В момента се осигурява само единия управител, необходимо ли е задължително и другия да се осигурява?
#1 | 16.10.2013, 15:10
Публикации: 6365 / 1054
Е, необходимо е. Нали и той подписва документи.
Основанието за осигуряването е осъществяването на дейност. Може единият да не се осигурява, ако само получава дивидент и изобщо не взема участие в ОС, не подписва нищо...
#2 | 16.10.2013, 15:30
Публикации: 2 / 1
Може да не се осигурява, но не трябва в търговския регистър да е на реда на управителите. Трябва да е само съдружник.
#3 | 16.10.2013, 15:35
Публикации: 6365 / 1054
Може да не се осигурява, но не трябва в търговския регистър да е на реда на управителите. Трябва да е само съдружник.
Много важно уточнение :thumbup:
#4 | 16.10.2013, 15:39
Публикации: 2033 / 252
Може да не се осигурява, но не трябва в търговския регистър да е на реда на управителите. Трябва да е само съдружник.

Точно  :thumbup:
#5 | 16.10.2013, 15:45
Публикации: 7602 / 1145
Може да не се осигурява, но не трябва в търговския регистър да е на реда на управителите. Трябва да е само съдружник.
Що бе, не може ли да си е вписан като управител, но да не управлява? Нижо да не парви. Просто така си е обявен в ТР за времето, когато се наложи... Аз лично бих се хванала за "не върши нищо", а не за "вписан". Въпрос на доводи и аргументи :)
По този повод - защо някои колеги не внасят осигуровки на ДУКовете без възнаграждение? Смятам, че тук трябва да има осигуряване поне на МОДа, ама и те си имат доводи за противното...
#6 | 16.10.2013, 16:09
Публикации: 10210 / 1765
И аз смятам, че вписан като управител или не за целите на осигуряването е важно упражнява ли дейност или не като такъв. Вписването на дадено лице като управител не е основание за осигуряването му - още повече, че си има действащ управител.
#7 | 16.10.2013, 16:19
Публикации: 2033 / 252
    ОТНОСНО: Осигуряване на съдружник в ООД, който не полага личен труд в качеството си на съдружник в дружеството, а работи по трудово правоотношение в друго дружество, в което няма участие
Във връзка с ваше запитване, постъпило в Дирекция „ОУИ” – гр. Пловдив, с вх. № 94-00-39 от 07.03.2011 г., ви уведомяваме за следното:
Фактическа обстановка:
Съдружник сте в търговско дружество с ограничена отговорност (ООД), в което се самоосигурявате за положен личен труд. От 06.12.2010 г. не упражнявате дейност в дружеството, имате сключен трудов договор с друго търговско дружество (ЕООД), в което не сте собственик или съдружник. Единият от съдружниците в ООД-то е вписан като управител на дружеството и също се самоосигурява.
Поставен е следният въпрос:
Може ли да прекратите осигуряването си като съдружник в ООД-то, докато работите
по трудов договор и се осигурявате в друго дружество?
При тази фактическа обстановка и с оглед действащата нормативна уредба по задължителното обществено осигуряване изразяваме следното становище по зададения казус:
На основание чл. 4, ал. 3, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) на задължително осигуряване за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт подлежат лицата, които упражняват трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества. От текста на посочената разпоредба е видно, че осигуряването на изброените лица е свързано с упражняването на трудова дейност. Полагането на личен труд е основен принцип в държавното обществено осигуряване, прокламиран в чл. 10 от КСО, който гласи, че осигуряването възниква от деня, в който лицата започват да упражняват трудова дейност по чл. 4 или чл. 4а, ал. 1 и за който са внесени или дължими осигурителни вноски, и продължава до нейното прекратяване.
Съдружниците в търговски дружества като самоосигуряващи се лица съгласно чл. 4, ал. 9 се осигуряват по ред, определен в Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица (НООСЛБГРЧМЛ). Съгласно чл. 1, ал. 1 от наредбата осигуряването на тази категория лица възниква от деня на започване или възобновяване на трудовата дейност и продължава до нейното прекъсване или прекратяване, а в ал. 2 е предвидено започването, прекъсването, възобновяването или прекратяването на трудова дейност да се установява с декларация, подписана от самоосигуряващото се лице и подадена в 7-дневен срок от настъпване на съответното обстоятелство до компетентната териториална дирекция на НАП.

От изложеното дотук следва, че съдружник, който не е вписан като управител в съдебното решение, не упражнява трудова дейност като съдружник, не извършва никакви действия, свързани с дейността на дружеството (сключване на сделки, подписване на документи и др.), не дължи осигурителни вноски на основание чл. 4, ал. 3, т. 2 от КСО.

Във вашия случай, след като в качеството на съдружник в търговското дружество с ограничена отговорност (ООД) не извършвате управленски функции, нито участвате с личен труд като съдружник, не следва да се осигурявате по реда на горепосочената разпоредба. Прекъсването на трудовата дейност, за която сте регистриран в качеството на самоосигуряващо се лице, се установява с декларация по утвърден образец от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите (образец ОКд - 5), подадена до компетентната териториална дирекция на НАП и подписана от самоосигуряващото се лице в 7-дневен срок от настъпване на обстоятелството (чл. 1, ал. 2 от НООСЛБГРЧМЛ).
Следва да имате предвид, че на основание чл. 6, ал. 2 и ал. 10 от КСО, в случай че едновременно упражнявате дейност като самоосигуравящо се лице по чл. 4, ал. 3, т. 2 от КСО и по трудово правоотношение, осигурителните вноски се внасят върху сбора от осигурителните доходи, но върху не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход, по следния ред:
1. доходи от дейности на лицата по чл. 4, ал. 1 и 2;
2. осигурителен доход като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски или в неперсонифицирани дружества, упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители;
3. доходи за работа без трудово правоотношение.
Лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 определят и окончателен размер на месечния осигурителен доход за периода, през който е упражнявана трудова дейност през предходната година въз основа на данните, декларирани в справка към годишната данъчна декларация по Закона за данъците върху доходите на физическите лица, и дължат окончателни осигурителни вноски върху годишния осигурителен доход.

   Директор на Дирекция „ОУИ” – Пловдив: (п)
(не се чете)

#8 | 16.10.2013, 16:21
Публикации: 10210 / 1765
Алфа, от това не следва автоматично обратното - ако лицето е вписано като управител задължително да се осигурява.
Смятам, че няма две мнения по въпроса, че ако едно лице не упражнява дейност то няма и основание за осигуряване.
#9 | 16.10.2013, 16:54
Публикации: 356 / 9
Да, този управител при регистрацията на фирмата е подписал декларация-не знам точно каква, но по неговите думи в нея е декларирал, че няма да се подписва никъде, реално няма да участва в управлението на дружеството. И наистина никъде не се подписва и не се пише като МОЛ. От това произтича ли извода, че не е нужно да се осигурява?
#10 | 16.10.2013, 17:45
Публикации: 6365 / 1054
Да, този управител при регистрацията на фирмата е подписал декларация-не знам точно каква, но по неговите думи в нея е декларирал, че няма да се подписва никъде, реално няма да участва в управлението на дружеството. И наистина никъде не се подписва и не се пише като МОЛ. От това произтича ли извода, че не е нужно да се осигурява?
Стига наистина да не подписва нищо и да не полага личен труд в дружеството, не възниква и основание за осигуряване. Едната собственост не е основание за осигуряване.
#11 | 16.10.2013, 18:17
Публикации: 10210 / 1765
 :ok:
#12 | 16.10.2013, 18:25
Публикации: 2033 / 252
От гледна точка на това , че НАП търси и под вола теле и от становищата , които набързо прегледах има различни мнения по въпроса , аз бих направила промяна в ТР да остане вписан само управителя, който действително управлява , а другото лице да е просто съдружник, които не полага труд във фирмата.
#13 | 17.10.2013, 08:55
Публикации: 7602 / 1145
1. НАП търси и под вола теле
2. в становищата има различни мнения по въпроса


Да, това са два основни извода да дейността на администрацията. И не само на НАП, но и на НОИ, ДАИ и т.н.
Ще добавя още един извод:

3. законите са написани неясно и завъртяно, така че позволяват нееднозначно тълкуване.

Сега вече имаме готов отговор на всички въпроси от вида: "Какво се прави, ако...?" или "Правилно ли е...?"
В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост
Пълен достъп в КиК Инфо
за 9.89 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
<b style=
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група