актуална версия

ТАБЛИЦА № 10 ЗА ПРЕДЕЛНИТЕ РАЗМЕРИ НА ЕСТЕСТВЕНИТЕ ФИРИ, ЛИПСИ И ЗАГУБИ НА СТОКОВО-МАТЕРИАЛНИТЕ ЦЕННОСТИ НА ГАЗ "ПРОПАН-БУТАН" И СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО, СЪХРАНЕНИЕТО И ТРАНСПОРТИРАНЕТО ИМ

I. ГАЗ "ПРОПАН-БУТАН"

  Фири в %
по Наименование на процесите, пролетно-летен есенно-зимен
ред при които се допуска фира сезон сезон
    1.IV - 30.IX 1.X - 31.III
1 2 3 4
1. Преливане на втечнен газ от жп.    
  цистерни в лежак (резервоар) 0,65 0,70
2. Разфасоване на газ в бутилки    
  БВГ-27 в газопълначна станция 0,10 0,10
3. Ремонт на изпускащи бутилки,    
  върнати от купувачите 10,50 10,50
4. Пълнене на туристически бутил-    
  ки в газопълначни пунктове от    
  големи бутилки БВГ-27 - общо 8,50 9,00
  а) пропуск на газ от накрайни-    
  ците и шланговете на помпата.    
  Обезвъздушаване на инсталацията. 5,00 5,00
  б) остатък на газ в големите бу-    
  тилки БВГ-27, който не може да    
  се прелее в туристическите бутил-    
  ки (течен остатък от тежки въгле-    
  водороди) 3,50 4,00
       

II. СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ

  При транспортиране
по Наименование на стоката съхранение и продаж-
ред   ба от склад през всич-
    ки сезони
    фири в %
1. Мозайка насипна и пакетирана 0,50
2. Негасена насипна вар 0,30
3. Гипс в чували 1,50
4. Огнеупорна пръст насипна 5,00
5. Пясък насипан 0,70
6. Чакъл насипан 6,50
     

III. НОРМАТИВ ОТ ЗАГУБИ ПРИ СЧУПВАНЕ

  При транспортиране
по Наименование на стоката съхранение и продаж-
ред   ба от склад през всич-
    ки сезони
1. Каменинови тръби и части 0,30
2. Азбестоциментови тръби 0,60
3. Азбестоциментови плочи 4,80
4. Бетонови тръби 5,00
5. Тротоарни плочи 3,00
6. Циментови колове 3,50
     

Статии от КиК

Абонамент 2024

Абонамент 2024

10096
Уважаеми потребители, Платформата е актуализирана и подготвена за работа за 2024 година. ➤ Препоръчваме да...
Статии от КиК (виж още)

Последно от форума

Фактура за транспорт на служител-да поръсаждаваме

565
n_alex76, Най вероятно попадаме, но районът нито е отдалечен, нито е трудно достъпен, само че друг начин за достигане до цеха, в...

Фирма с разход под 500лв. какво подава в Търговски регистър

42
Фирма с разход под 500 лв. е фирма без дейност по смисъла на Закона за счетоводството, ако са налице и следните условия: 30. (но...

В коя кл трябва да са протоколите от Фейсбук

903
От Приложение № 12 към чл 113, ал 4 Полетата "Идентификационен номер на контрагента (доставчик)" и "Идентификационен номер на ко...

Скрито разпраделение на печалбата

109
Здравейте!Имаме спор в офиса.Печалбата за 2023 година е 15000 лв.,авансово сме разпределили 20000 лв.Разликата от 5000 лв сме е ...
Още от форума