АБОНАМЕНТ ЗА СПИСАНИЕ „БЮДЖЕТЪТ” ЗА 2019 Г.
Списание „БЮДЖЕТЪТ” – официалното информационно издание на Министерството на финансите, предлага абонамент за 2019 г. при следните условия: Списанието е месечно издание, а цената за едногодишен абонамент е 70 лв. Ако решите да се абонирате, моля да заплатите цената на абонамента (70 лв.) по банков път на следната сметка на Министерството на финансите: IBAN   BG35BNBG96613000148401 BIC     BNBGBGSD БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА Основание за плащане: „Абонамент за сп. „Бюджетът” За повече информация, както и за точния адрес за получаване на списанието и фактурата за извършеното плащане, може да се обръщате на тел.: 02 9859 2690, 02 9859 2147 или на електронен адрес: v.kaneva@minfin.bg Списанието предлага полезна информация за указанията и наредбите, издадени от Министерството на финансите, месечни анализи за изпълнението на бюджета, основни макроикономически показатели, както и отговори на читателски запитвания.