Министър Кирил Ананиев: Правителството осигурява подкрепа на хората, бизнеса и институциите
„В доклада на рейтинговата агенция Standard&Poor’s от снощи се отбелязва подобрение в очакванията за развитието на българската икономика, тъй като вътрешното търсене е по-устойчиво на въздействието на пандемията, отколкото са били предварителните оценки на агенцията. На тази база S&P намалява с два процентни пункта спада на БВП, бюджетният дефицит ще остане умерен през тази и следващата година, след което се очаква бърза консолидация, съпроводена със значителен приток на европейски средства“. Това заяви министърът на финансите Кирил Ананиев в предаването „Седмицата“ на Дарик радио. По думите му потвърждаването на рейтинга BBB със стабилна перспектива отразява очакванията а агенцията за бързо възстановяване на икономиката ни без поява на дисбаланси във външния и финансовия сектор през следващите две години.  Министърът уточни, че очакванията на МФ за дефицит през 2020 са около 4,4 %, COVID мерките за тази година са в размер на 2,818 млрд. лв. или 2,2 %, което означава, че без разходите за последиците от пандемията дефицитът е в рамките на 1,9 %. COVID мерките за следващата година са 3,1 млрд. лв., т.е. дефицитът за следващата година без тях се очаква да възлезе на 1,5 % от БВП.  „Ниският спад на БВП ни дава възможност много бързо да пренастроим икономиката и да излезем на позицията на растеж, за следващата година ние предвиждаме ръст на БВП от 2,5 %, докато прогнозираният от рейтинговата агенция растеж е 2,6 %“, допълни той. Финансовият министър е категоричен, че бюджетът е разчетен така, че да може да се изпълнява от всяко правителство, независимо от конфигурацията на политическите сили. Той напомни, че във финансовия план за следващата година е предвиден сериозен буфер в размер на 5 % от разходите и трансферите на ведомствата и институциите или 650 млн. лв., които са предвидени в случай на извънредни разходи, причинени от COVID кризата. „Финансовият министър трябва да осигури финансовата стабилност на държавата и майсторлъкът е да може да се намери баланс между исканията за възстановяване на доходите и бизнеса и обвиненията в задлъжнялост“, каза още Кирил Ананиев. Той допълни, че правителството осигурява редица мерки в подкрепа на семействата, бизнеса и институциите, които работят за ограничаване последствията от коронавируса. „Бюджетните взаимоотношения с общините са един от приоритетите на Бюджет 2021 – за първи път те ще бъдат финансирани с над 700 млн. лв., като в тези допълнителни трансфери има увеличени на всички стандарти, на делегираните от държавата дейности, на капиталовите разходи, на изравнителната субсидия, на разходите за поддържане и снегопочистване на пътищата, както и допълнителни средства за тази и следващата година за предпазни и санитаро-хигиенни материали, тъй като това са неспецифични за тях разходи“, посочи министърът. Той допълни, че съгласно законовия механизъм, ако за периода на пандемията дадена община реализира по-ниски приходи, отколкото за същия период на миналата година, да може да бъде подпомогната с безлихвен заем от бюджета. „Анализът на данните показа, че това са само няколко общини, до май т.г. приходите на общините изоставаха спрямо плана и спрямо същия период на миналата година, а към момента над 90 % от общините са събрали приходите си, а някои дори са надхвърлили плана си“, коментира Кирил Ананиев. В отговор на идеята определен процент от данъците да остават в общините министърът на финансите отговори: „Предоставянето на приходоизточник трябва да бъде обвързано с ангажименти, тъй като с този ресурс, който евентуално би се отстъпил на общините, в момента се финансира публичния сектор, вкл. и по-голямата част от техните дейности“. Той заяви, че се работи съвместно с общините, изготвят се оздравителни планове с мерки за подобряване на управлението и за повишаване на приходната част, за да се стабилизират.