ОТ 20 МАЙ 2019 Г. ВЛИЗА В СИЛА НОВ БАНДЕРОЛ ЗА ТЮТЮНЕВИТЕ ИЗДЕЛИЯ, ПРЕДНАЗАЧЕНИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР
Със заповед на министъра на финансите е утвърден нов бандерол за тютюневите изделия, предназначени за вътрешния пазар. В съответствие с чл. 64, ал. 6 от Закона за акцизите и данъчните складове, новият образец се утвърждава три месеца преди влизането му в сила на 20 май 2019 г. Заповедта е публикувана в Държавен вестник, бр. 8/25.01.2019 г., а образец на новия бандерол за тютюневи изделия е публикуван тук. Определената единична цена на бандерола за тютюневи изделия е 0,014 лв.  Тютюневите изделия, облепени с действащия към момента бандерол, могат да се реализират в търговската мрежа до изчерпването им, но не по-късно от 20 май 2020 г. Бандеролът е държавна ценна книга, която доказва внасянето на дължимия акциз за освободените за потребление акцизни стоки. Издава се от Министерството на финансите по утвърден проект и включва комбинация от защитни елементи в графичния дизайн, хартията, мастилата, холограмната лента, както и различни техники на печат. Бандеролите, които са предназначени за поставяне върху потребителската опаковка на тютюневите изделия, се използват като защитен елемент съгласно чл. 35у, ал. 3 от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия.