Проект на Национална стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021-2030

 В изпълнение на заповед Р-32 от 5.03.2021 г. на заместник-председателя и председател на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси Томислав Дончев, Междуведомствена експертна работна група с участието на представители на институции и граждански организации подготви проект на Национална стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021-2030. Работната група имаше за основа на своята дейност вариант на стратегията, с отразени бележки, от обществените консултации към 31 януари 2021 г.
Настоящият проект се публикува за обществено обсъждане с оглед постъпилите съществени предложения от членове на работната група. Срокът за обществени консултации по този проект е 14 дни.
 
(Информация за обществените консултации може да намерите на: https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=5708).


Дата на откриване: 29.3.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 12.4.2021 г.