Проект на Постановление на Министерския съвет за определяне размер на минималната работна заплата от 01 януари 2023 г.

С проекта на Постановление на Министерския съвет се предлага минималната работна заплата за страната от 1 януари 2023 година да стане 770 лева.

            Новият размер на минималната работна заплата ще допринесе за:

  • повишаване на мотивацията на най-нискодоходната част от работната сила за търсене на работа;
  • реализиране и задържане на най-нискодоходната част от работната сила на българския трудов пазар;
  • повишаване на жизненото равнище и намаляване на риска от бедност сред работещите;
  • намаляване на подоходното неравенство;
  • повишаване на покупателната способност и потреблението на най-нискодоходната част от заетите и намаляване на риска от бедност;
  • нарастването на минималната работна заплата е част от процеса на конвергенция на доходите.


Дата на откриване: 9.12.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 23.12.2022 г.