Проект на Решение на Министерския съвет за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност и мотивите към него