Проекта на Наредба сa изменени и допълнени текстове по разпоредбите, свързани с изпълнение на дейностите за предоставяне и ползване на механизма лична помощ

С проекта на Наредба сa изменени и допълнени текстове по разпоредбите, свързани с изпълнение на дейностите за предоставяне и ползване на механизма лична помощ.

С разработването и приемането на Наредбата за изменениe и допълнение на Наредба № РД-07-7 от 28.06.2019 г. за включване в механизма лична помощ се подобрява новата правна рамка, която ясно постави фокуса върху защитата и гарантирането на правата на хората с увреждания.

Представеният нормативен акт прецизира конкретни разпоредби и оптимизира процедурите по целесъобразното осъществяване на тази асистентска подкрепа и синхронизиране с принципите и изискванията на действащото трудово и осигурително законодателство.

Очакваните резултати с приемането на проекта на Наредба са подпомагане на цялостния процес при прилагане на механизма лична помощ, което да способства за ефективното изпълнение на държавната политика за предоставяне на лична помощ на хора с увреждания, осъществявана от Министерството на труда и социалната политика.Дата на откриване: 26.10.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 24.11.2019 г.