ЕК одобри 4 проекта на НАП на стойност 1,25 млн. евро за финансиране по Инструмента за техническа подкрепа

Европейската комисия одобри 226 проекта на 27 държави членки за финансиране по линия на новосъздадения Инструмент за техническа подкрепа. 7 от одобрените от ЕК проекти са подадени от страна на България, като 4 от тях, на стойност 1,25 млн. евро, са с бенефициер Национална агенция за приходите. Проектите на НАП са насочени към оптимизиране на работните процеси, осъвременяване на използваните методи и въвеждане на нови практики, в съответствие с най-високите европейски стандарти.

ЕК одобри 4 проекта на НАП на стойност 1,25 млн. евро за финансиране по Инструмента за техническа подкрепа