Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ с БАРКОД (образец 2001) за 2020 г.

Публикувани е годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2020 г. с БАРКОД (образец 2001) за доходите на физическите лица и ръководство за попълване и подаване на декларациите с баркод по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2020 г.