Издаване на удостоверение за местно лице, във връзка с въвеждането на програма „Възстановяване“

Собствениците на малки и средни предприятия, които кандидатстват за кредит по програма „Възстановяване“, трябва да представят пред банките партньори удостоверение за местно лице по смисъла на чл. 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Документът се издава от НАП, като за целта собствениците на кандидатстващите дружества трябва да подават искане в качеството си на физически лица.  Това може да стане по два начина -  в териториалната дирекция на приходната агенция по постоянен адрес или онлайн с квалифициран електронен подпис (КЕП) или персонален идентификационен код (ПИК) през Портала за е-услуги на НАП.

В НАП е създадена организация удостоверенията, необходими за участие в програмата да бъдат издавани в най-кратки срокове. За целта е необходимо в искането кандидатите да посочат, че удостоверение за местно лице им е необходимо, за да послужи за програма „Възстановяване“.

При подаване на искането чрез електронните услуги на НАП в частта “Моля да ми бъде издадено, съответно заверено, удостоверение за българско местно лице, което следва да послужи в……“, на първи ред от падащото меню, е добавена възможност за посочване на основание „програма „Възстановяване“.

Повече  информация за подаване на искането и издаване на удостоверението за местно лице кандидатите могат да намерят на сайта на НАП, а образец на бланката може да бъде изтеглен от тук. При необходимост кандидатите могат да  се обърнат към Информационния център на приходната агенция на е-mail infocenter@nra.bg, както и на телефон 0700 18 700. Обаждането е на цена, съобразно тарифата на съответния оператор.