НАП и Нов български университет със споразумение за сътрудничество и обмяна на опит

Изпълнителният директор на Национална агенция за приходите /НАП/ Борис Михайлов и ректорът на Нов български университет НБУ проф. Пламен Дойнов, д.н. подписаха споразумение за сътрудничество и обмяна на опит. 
По силата на двустранните партньорски отношения, студентите от университета ще бъдат информирани за провеждани стажове и публични събития, представящи НАП като подходящо място за работа и кариерно развитие.  Експерти от приходната агенция ще участват като лектори в учебния процес и майсторски класове пред студенти, както и в семинари, конференции, срещи и други прояви на висшето учебно заведение.  Сътрудничеството обхваща също подготовка и провеждане на специализирани курсове за повишаване на квалификацията  и преквалификацията на служителите на приходната агенция.
„НАП има действащи споразумения с много университети в цялата страна. За нас е от изключителна важност да съдействаме при подготовката на бъдещи кадри, да осигурим работни места за завършилите студенти и стаж за тези, които скоро ще вземат своите дипломи за висше образование. Натрупаният стаж и опит в НАП дава възможности на младите хора за бъдещо развитие в много други области на социално-икономическия живот“, заяви изпълнителният директор на приходната агенция Борис Михайлов.