НАП представи ползите от SAF-T и етапите на въвеждане в България пред част от бизнеса

Националната агенция за приходите проведе поредица от срещи със заинтересовани страни (производители  на софтуер и потребители) от въвеждането на счетоводния стандарт за отчитане SAF-T в България. 
Срещите бяха организирани в рамките на изпълнявания от приходната агенция проект „Повишаване на доброволното спазване чрез внедряване на SAF-T в България“ по Програма „Инструмент за техническа подкрепа“. 

В помощ на заинтересованите страни и с цел прозрачност за обществеността НАП публикува материалите, включително разработената в хода на проекта XSD схема на българския Стандартен одитен файл за данъчни цели, която следва структурата и се доближава максимално до предоставената от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) схема на SAF-T, като включва и някои допълнителни елементи. 
 

Вижте повече за въвеждането на счетоводния стандарт за отчитане SAF-T в България