НАП ще отнема окончателно лиценз на организатор на хазартни игри за извършени нарушения по Закона за мерките срещу изпирането на пари

С измененията и допълненията на Закона за хазарта, в сила от 14 май 2024 г., е въведена нова принудителна административна мярка - окончателно отнемане на издадения лиценз за организиране на хазартни игри, когато организаторът на хазартни игри системно извърши или допусне да се извърши нарушение на определени разпоредби от Закона за мерките срещу изпирането на пари.