На 27 септември от 12 до 24 ч. няма да има достъп до е-услугата за подаване на данни от доставчици и получатели на течни горива

Поради технически причини, електронна услуга „Подаване на данни от доставчици и получатели на течни горива по чл. 118 ал. 10 от ЗДДС“ няма да бъде достъпна на 27.09.2022 г. от 12.00 ч. до 24.00 ч.

От НАП препоръчват на доставчиците и получателите на течни горива да организират подаването на данни в ИС „Контрол на горивата“, като съобразят времето, в което електронна услуга няма да бъде достъпна.

Извиняваме се за причиненото неудобство.