Нова информация за касовите апарати и СУПТО

Рубриката „Касови апарати, електронни търговци и СУПТО“ е актуализирана, като са публикувани Въпроси и отговори, касаещи СУПТО актуални към 02.09.2019 г. и Въпроси и отговори, касаещи регистриране и отчитане на продажби актуални към 02.09.2019 г.