Публикувана е нова версия 16.06 на клиентския софтуер за генериране на данни за декларации образец № 1, образец № 3 и образец

В рубриката "Програмни продукти" е публикувана нова версия 16.06 на клиентския софтуер за генериране на данни за декларации образец № 1, образец № 3 и образец № 6 и справките по чл. 73, ал. 1 и ал. 6 от ЗДДФЛ за доходи, изплатени след 31.12.2018 г.

Новото във версия 16.06 е:

Промяната е във връзка с новата разпоредбата на чл. 17а6 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) (в сила от 01.04.2024 г.) касаеща учениците, включени в обучение чрез работа (дуална система на обучение), за които от 1 април осигурителните вноски за ДОО, ДЗПО и здравно осигуряване ще са изцяло за сметка на държавния бюджет.