Публикувано е становище по прилагане на осигурителното законодателство за 2019 г.

В рубрика "Становища, указания, инструкции" може да видите становището по прилагане на осигурителното законодателство за 2019 г.