Публикувано е становище по прилагане на разпоредбите на Наредба Н-13

В рубрика "Становища, указания, инструкции" може да видите становището по прилагане на Наредба № Н-13 от 17.12.2019 г.