Публикувано е становище за изпълнение на изискването за инвестиране на преотстъпен корпоративен данък

Публикувано е Становище относно изпълнение на изискването за инвестиране на преотстъпен корпоративен данък по чл. 189 б, ал. 2, т. 4 от ЗКПО