Публикуван е третият брой на информационния бюлетин на НОИ за 2019 г.

За 5 години изплатените от държавното обществено осигуряване работни дни във временна неработоспособност нарастват с 20 на сто, разходите – с над 50 на сто. Анализ на факторите за тази динамика е акцент в третия брой на информационния бюлетин на Националния осигурителен институт (НОИ) за 2019 г., който вече е достъпен на интернет страницата на институцията (www.nssi.bg) в рубриката „За потребителя”/“Информационни материали”.

Злоупотребите с болнични листове за извличане на облаги от социалните системи остават в центъра на общественото внимание – на фокус по темата в този брой е история, при която НОИ се сблъсква с издаване на болничен лист и преглед на лице, което по същото време не е в България.

Наскоро отминалият Международен ден на възрастните хора – 1 октомври, е повод за преглед на разходите, които държавното обществено осигуряване отделя за българите над 64 години. Резюме на специален доклад, посветен на демографските сценарии за Европа относно миграцията, населението и образованието предлага друга публикация в бюлетина, а още един поглед към Европа със сигурност ще събуди интереса на експерти и по-широк кръг читатели – преглед на най-актуалните пенсионни реформи в няколко страни от Европейския съюз.

Радващият се на все по-голям интерес информационен бюлетин на НОИ излиза четири пъти в годината, последното издание за 2019 г. ще бъде публикувано през декември т.г.