Среден осигурителен доход за страната за месец септември 2017 г.

Националният осигурителен институт обявява, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец септември 2017 г. е 826,37 лв.

Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01.10.2016 г. до 30.09.2017 г. е 806,77 лв.

Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през месец октомври 2017 г., съгласно чл. 70, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване.