Средният осигурителен доход за страната за октомври 2018 г. е 901,26 лева

Националният осигурителен институт обявява, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец октомври 2018 г. е 901,26 лв.

Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01.11.2017 г. до 31.10.2018 г. е 878,95 лв.

Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през месец ноември 2018 г., съгласно чл. 70, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване.