Приключване на сметка 609-разходи за лично ползване

24.01.2017, 17:09 25462 40
0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) този раздел.

#20 | 24.01.2017, 17:09
Публикации: 10210 / 1765
А като възстановява парите дали ще трябва да му фактурираме ? И дали разчетната сметка решава проблема ?
#21 | 24.01.2017, 21:34
Публикации: 147 / 40
Здравейте,

Аз лично използвам два подхода в зависимост от това в кой момент мога да установя личното ползване.

1.Ако установя личното ползване когато отразявам разходите - не ползвам данъчен кредит и не го признавам за актив / разход - оставам го на разчетна сметка с персонал / собственик и след това закривам разчета с постъпването на парите в касата. Като пример - някой зарежда със служебната карта личния си автомобил и възстановява сумата в касата на фирмата. Трябва да се внимава да не остават незакрити разчети, защото спокойно могат да бъдат приети за възнаграждение / скрито разпределение на печалбата. На практика така няма признати разходи за фирмата и от тук няма данък по ЗКПО, а доколкото не се ползва данъчен кредит - няма и начисляване на ДДС.

2.Ако личното ползване е свързано с частично ползване на актив или е установено след ползването на данъчен кредит при покупката на актив или извършването на разход - начислявам ДДС за личното ползване с протокол по ЗДДС.  Начисленото ДДС осчетоводявам по сметка "ДДС за лично ползване" в гр.60 ( ако Ви харесва нека да е 609). Създавам в група 61 сметка "Разходи за лично ползване" с подсметки "Недвижими имоти", "Автомобили" и "Други". По този начин разделям разхода за дейността на фирмата и частта от тези разходи за лично ползване. След това приключвам и двете сметки с 123. Ползвам го само като улеснение на работата и за да ми напомня в годишната декларация да начисля 10% на тези разходи. На практика данъчната ми основа е стойността на контировките 123 Текуща печалба / 611.9 Разходи за лично ползване. При този вариант не се очаква персонала / собственика да възстановяват разходи.

Ако персоналът / собственикът ще заплащат за личното ползване - то тогава това са облагаеми доставки между свързани лица и следва да се третират като такива. Доставката се документира съгласно закона - фактура или отчет за продажбите и фискален бон (ако е в брой). Стойността би трябвало да е съобразена с пазарната, както и начисляването на ДДС. Аз лично бих внимавал, особено ако сумите са по-големи.

Има и още една възможност, не съм видял да се коментира, но си е възможност. Забранява се личното ползване със заповед на управителя. Всеки, който наруши заповедта се наказва със санкция - да компенсира всички финансови загуби за фирмата, произтекли от нарушаването на заповедта. А това са всички загуби на материални ценности, изразходван ресурс и внесени допълнителни данъчни тежести, които не биха възникнали, ако се спази заповедта. От една страна има начислено ДДС и данък за лично ползване (държавата не е ощетена), от друга страна това е финансова санкция, а не сделка при пазарни условия и няма регулация.

Приятна вечер.
#22 | 25.01.2017, 08:28
Публикации: 10210 / 1765
Здравейте ,
много е примамлив вариантът за внасяне на пари в касата от лицето, ползвало актив за лични нужди. Аз самата до момента съм го ползвала в определени случаи, но признавам, че сега имам резерви. В ГДД правим избор дали разходите за лични нужди ще се облагат по ЗКПО или ще бъдат третирани като доход на лицето. Този тънък момент да не представяме дадена сума за разход, а за разчет е един опит да заобиколим и ЗДДФЛ и ЗКПО. В една статия за личното ползване от януари 2017 Л.Мермерска пише :
Скрит текст :

Та в тази връзка се питам - каква е разликата между внасянето на пари в касата на дружеството и фактурирането на физическото лице на дължимата от него сума по пазарни цени за ползваните активи за лични нужди ? Доколкото разбирам смисълът на въведения данък целта е ползването за лични нужди да бъде облагано с данък независимо от кого - от фирмата или лицето.
Иначе ми се иска да не съм права и да може да даваме сумите на разчет, който да се закрива с вноска на каса.
#23 | 25.01.2017, 08:57
Публикации: 198 / 1
Благодаря, но ако не ги плаща коя ще бъде сметката и как ще се приключи тя?
#24 | 25.01.2017, 09:26
Публикации: 10210 / 1765
Благодаря, но ако не ги плаща коя ще бъде сметката и как ще се приключи тя?

Сметката така добре сте си я упоменали в заглавието на темата , а тя обикновено се приключва със 123. :smile1:
#25 | 25.01.2017, 09:56
Публикации: 198 / 1
Благодаря р.i. В сметка 609/за автомобили/ се набират разходите за гориво,ремонт, амортизация ,РЗ на шофьор и начисленото ДДС за лично ползване. Приключваш го
609/611 и 611/123 По салдото на 609  начисляваш 10% данък.Значи ли че и върху начисленото ДДС има 10%. И с коя сума преобразуваш финансовия резултат?
#26 | 25.01.2017, 10:03
Публикации: 1554 / 171
delphine, ето какво пише пак Мермерска:
Ако за Вас е неприемливо Вашите работници и служители да заплащат личното си ползване на активи на дружеството, ползвани както за лични, така и за служебни цели по пазарни цени (все едно са Ваши клиенти), трябва да изберете един от двата възможни законови варианта на данъчно третиране:
първи вариант - облагане по реда на ЗДДФЛ.
втори вариант - облагане по реда на ЗКПО.

Източник: http://www.tita.bg/page/463

След като работникът/служителят си е платил личното ползване не мисля, че се заобикаля ЗКПО.В случая трябва да му се издаде документ, доказващ плащането. Дали ще е ОИП или фактура е въпрос на избор.
#27 | 25.01.2017, 10:13
Публикации: 10210 / 1765
Бих казала, че много е приемливо даже работникът да си заплаща , но ме смущава това, че няма текст в Закона, регламентиращ точно това положение. Още повече, че в цитирания текст е отбелязано " трябва да изберете един от двата възможни законови варианта на данъчно третиране:
първи вариант - облагане по реда на ЗДДФЛ.
втори вариант - облагане по реда на ЗКПО."

Не намирам текст в законите , регламентиращ възможността за плащане като избор въобще или може аз да съм в голяма заблуда .
#28 | 25.01.2017, 10:40
Публикации: 1554 / 171
delphine, вижте т.3 под линията в края на статията.
Насочват към  § 1, т. 83 от ДР на ЗКПО.
Не са разходи в натура и разходите, свързани с използването на собствени, наети или предоставени за ползване активи, предоставени за лично ползване и/или свързани с използване на персонал, когато за използването им се дължи възнаграждение.

Последните промени в ЗКПО, свързани с данъчното третиране на личното ползване на фирмени активи и персонал
#29 | 25.01.2017, 10:50
Публикации: 10210 / 1765
delphine, вижте т.3 под линията в края на статията.
Насочват към  § 1, т. 83 от ДР на ЗКПО.Последните промени в ЗКПО, свързани с данъчното третиране на личното ползване на фирмени активи и персонал


Да, прочела съм го , n_alex76  - остава да приемем , че това възнаграждение е 501/499 / примерно / , а не префактуриране на лицето. Тогава само нещата се "вързват " , ако е така.
#30 | 25.01.2017, 13:48
Публикации: 3507 / 503
"когато за използването им се дължи възнаграждение" го разбирам така - давам колата/лаптопа под наем за един ден и за този ден не начислявам и плащам данъка.
#31 | 25.01.2017, 15:06
Публикации: 10210 / 1765
"когато за използването им се дължи възнаграждение" го разбирам така - давам колата/лаптопа под наем за един ден и за този ден не начислявам и плащам данъка.

Ти , т.е. фирмата не плаща данък лично ползване / това е недвусмислено / , но какво прави - прибира едни пари на каса от лицето или префактурира / особено като са под наем / ?
#32 | 25.01.2017, 16:10
Публикации: 10210 / 1765
Ако установя личното ползване когато отразявам разходите - не ползвам данъчен кредит и не го признавам за актив / разход - оставам го на разчетна сметка с персонал / собственик и след това закривам разчета с постъпването на парите в касата.

.........
Ако персоналът / собственикът ще заплащат за личното ползване - то тогава това са облагаеми доставки между свързани лица и следва да се третират като такива. Доставката се документира съгласно закона - фактура или отчет за продажбите и фискален бон (ако е в брой).


Дали бихте обяснили разликата между двата варианта ?
#33 | 26.01.2017, 10:50
Публикации: 114 / 7
Според мен разликата е, че в първия случай имаме закупени стоки или услуги, част от които са за лични нужди (примерно фактура от Метро с включени стоки за лична употреба), а във втория случай имаме лично ползване на активи на фирмата. В първия случай лицето заплаща за стоките, включени във фактурата и не се ползва ДК за тях. Във втория случай, ако има плащане, то трябва да е по пазарни цени по общия ред с фактура.
#34 | 26.01.2017, 11:14
Публикации: 10210 / 1765
Ако дадена фирма има закупени стоки от Метро и същевременно има търговска дейност много трудна работа е доказването кои стоки от фактурата са за лични нужди. Дори именно тях може да приемат, че са за лична употреба от лицето, а видно от фактурата стоките са на фирмата. Всъщност много от нас са се сблъсквали по ревизии с този проблем "Метро".
#35 | 26.01.2017, 11:19
Публикации: 136 / 1
Дано не бъркам , но ми се струва без значение как ще се отразят разходите за лично ползване / в натура /.И при двата варианта се дължи 10% данък - при ЗКПО е 10% върху тях , а при отчитане като сделка - фактура или ОП пак условно го включваме в печалбата облагана пак с 10 % ; наистина при първия случай данъка се плаща безусловно , а при втория - като финансов резултат. Така или иначе законодателството позволява и двата варианта . Колкото за ДДС - там има условие актива да е над 5000.00 лв и тогава всичко съпътстващо го като разходи и стойността на ДДС при придобиване отива към облагане - с протокол влиза в дневника на продажбите !!!!
#36 | 26.01.2017, 11:28
Публикации: 114 / 7
Не беше удачен примерът с Метро за фирми, които търгуват с подобни стоки. Изходих от моята практика, където има много малко такива фактури, а и дейността е различна.
Но мисля, че стана ясно за закупените стоки за лично ползване.
#37 | 26.01.2017, 11:43
Публикации: 10210 / 1765
Не беше удачен примерът с Метро за фирми, които търгуват с подобни стоки. Изходих от моята практика, където има много малко такива фактури, а и дейността е различна.
Но мисля, че стана ясно за закупените стоки за лично ползване.

Честно казано продължава да ме "гложди" въпросът и не споря, а се опитвам да се убедя, да дискутираме. Фактурата е на фирмата / за каквото и да е - стока или услуга/ . С една дума по документи е фирмена собственост /актив. Някой плаща фактурата 501/... и съдържимото в нея става на лицето ??? Не знам зали се изразявам правилно, но все си мисля, че едното плащане просто не прави стоката от Метро на лицето, което я е взело за себе си чрез фирмата. Така и с други стоки/услуги . Точно това се опитвам да си изясня, но не намирам убедителен довод - според мене излиза, че трябва да префактурираме и при двата варианта.
Ще видим - ще четем разяснения, ще следим практика ...Иначе е просто супер - един разчет, една вноска на каса и всичко е ОК. :smile1:
#38 | 26.01.2017, 12:58
Публикации: 114 / 7
По-горе се опитвах да разделя случаите, за които p.i. говори.
Права си Delphine, че това отчитане е доста спорно във връзка с ДДС. Тъй като предоставянето е възмездно, би трябвало за се префактурира стоката и съответно да се ползва право на ДК. Обаче много е странно да се фактурират бебешки памперси от фирма със съвсем различен предмет на дейност. Освен това пазарната цена= покупната= продажната, т.е. за фискът не е ощетен, ако не се ползва ДК. Не знам, опитвам се да намеря доводи за "един разчет, една вноска на каса и всичко е ОК".
#39 | 14.02.2017, 12:52
Публикации: 142 / 2
Моля ви за съдействие -ако не използвам с/ка 609 , а разходите са по предназначение - горива , застраховки , данък мпс и т н, и в края на годината определя съотношение лично - служебно ползване , как трябва да начисля дължимия данък по чл 204 ал 1 т 4 от ЗКПо - както корпоративния ли , т е за сметка на печалбата ли ще е
В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост
Пълен достъп в КиК Инфо
за 9.89 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
<b style=
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група