Личен труд СОЛ Е / ООД

27.04.2013, 16:06 20476 10

27.04.2013, 16:06
Публикации: 12013 / 2200
Чета едно указание , което прилагам към темата и ме озадачи една част от него, касаеща документирането на личния труд .

" При реално положен личен труд в дружеството и съответно издаден документ по реда на чл. 7, ал. 2 от Закона за счетоводството и чл. 10 от ЗКПО разходът за начисленото възнаграждение следва да бъде признат за данъчни цели. "

След приравняването на личния труд за целите на облагането с ДДФЛ на трудово правоотношение това твърдение , което е и от тази година ме накара да се замисля - издава или не СОЛ за положен личен труд документ с реквизитите по чл.7 ЗСч ?
Личното ми мнение е несъгласие с това твърдение , защото за този личен труд дружеството удържа и данък и изплаща чистата сума след намалението на сумата с ДДФЛ и логично е да документираме изплащането по ведомост.........но, ето какво пишат от НАП.........
#1 | 29.04.2013, 12:13
Публикации: 12013 / 2200
да побутна темата :)
#2 | 29.04.2013, 15:43
Публикации: 18 / 0
Съставя се протокол за приемане на извършена работа от СОЛ
#3 | 01.05.2013, 18:02
Публикации: 47 / 4
Delphine,

аз мисля, че НАП потвърждават твоя начин на работа, но дават по-голяма свобода, какъв първичен сч. документ да издаде Е/ООД-то - ведомост, протокол и.т.н.

Чл. 10 от ЗКПО казва, че трябва да има първичен счетоводен документ, а чл. 7, ал. 2 от Зсч какъв да е той.
Ето какво пише в чл. 7, ал. 2 от ЗСч:
(2) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) Първичният счетоводен документ, който засяга само дейността на предприятието, съдържа най-малко следната информация:
1. наименование и номер, съдържащ само арабски цифри;
2. дата на издаване;
3. предмет и стойностно изражение на стопанската операция;
4. име, фамилия и подпис на съставителя.

Ако съдружник, който е СОЛ, издава документ, той ще е по чл. 7, ал, 1 (а не ал. 2), но не съм сигурна дали този СОЛ (без да има БУЛСТАТ) има право да издава документ по ал. 1.
#4 | 10.06.2013, 17:02
Публикации: 84 / 6
Здравейте. Ще бутна и аз тази тема, тъй като активно я чопля от известно време. След като изчетох стотици мнения по въпроса, реших да се обадя и в НАП, да питам директно източника на информация. Първо ме нахокаха как си въобразявам, че собственикът полагащ личен труд трябва да подава ГДД за този доход след като много ясно е уточнено, че полагането на личен труд от собствебика е приравнен на трудовите правоотношения и ми зададоха въпроса аз подавам ли си годишна данъчна декларация за моите доходи по тр. договор, било абсолютно същото. Второ казаха ми да си прочета становището, което прикачвам към настоящия пост (вече го бях чела между другото). Та обобщено пред мен остана само въпросът:
- Трябва ли да се подава ГДД на собственика за възнаграждението, което му е изплатено за личен труд?
Вие как мислите? :)
#5 | 10.06.2013, 17:30
Публикации: 1959 / 1614
Администратор на сайта
ЗДДФЛ, чл. 50, алинея 3: (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Местните и чуждестранните физически лица, придобили доходи от трудови правоотношения по § 1, т. 26, букви "е" и "и" от допълнителната разпоредба, подават годишна данъчна декларация по ал. 1 за тези доходи.
#6 | 10.06.2013, 17:32
Публикации: 258 / 8
В това становище не е ли изрично посочено, че ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се подава ГДД от лицето?
"В тази връзка е и изменението на чл. 50, ал. 3 и чл. 52, нова ал. 2 от ЗДДФЛ, с които разпоредби лицата, придобили доходи от трудови правоотношения по § 1, т. 26, буква “и”от допълнителните разпоредби, задължително подават годишна данъчна декларация за тези доходи. "
А казват, че си въобразявате разни неща и пак Ви насочват към него .... :))))) 
#7 | 10.06.2013, 18:32
Публикации: 2027 / 254
В това становище не е ли изрично посочено, че ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се подава ГДД от лицето?
"В тази връзка е и изменението на чл. 50, ал. 3 и чл. 52, нова ал. 2 от ЗДДФЛ, с които разпоредби лицата, придобили доходи от трудови правоотношения по § 1, т. 26, буква “и”от допълнителните разпоредби, задължително подават годишна данъчна декларация за тези доходи. "
А казват, че си въобразявате разни неща и пак Ви насочват към него .... :))))) 

Подава се ГДД по чл.50 ЗДДФЛ . Лошото е , че служителите на НАП май не са си чели становището :)
#8 | 06.12.2013, 14:20
Публикации: 232 / 5
Аз ли нещо не разбирам или чл. 52, ал. 1, т. 2 освобождава от подаване на декларация по чл.50 в случай, че доходите са само от договор за управлние, причислени като доходи от трудови правоотношения.

Да четох становището. Да ясно пише, че такова задължение има, но тогава в кои случай се прилага чл.52, ал.1, т.2 ??
#9 | 06.12.2013, 14:34
Публикации: 2027 / 254
Запазва се като цяло и специалното правило, регламентирано за местните физически лица в разпоредбата на чл. 52, ал. 2 ЗДДФЛ, а именно: дори когато попадат в коментираните по-горе хипотези, те ще са задължени да подават годишна данъчна декларация за 2011 г., ако е налице поне едно от изброените по-долу обстоятелства:2. Придобили са през течение на годината доходи от трудови правоотношения по смисъла на § 1, т. 26, б. „е“ и „и“ от Oопълнителните разпоредби на закона, а именно доходи от:

    -правоотношения, свързани с наемане на работна сила от чуждестранно лице, когато трудът се полага на територията на страната, както и правоотношенията по наемане на работна сила на местно физическо лице от чуждестранно лице, когато трудът се полага извън територията на страната, както и от
   
-правоотношения, независимо от основанието за възникването им, със съдружници и член-кооператори, както и с акционери, притежаващи повече от 5 на сто от капитала на акционерното дружество, за полагане на личен труд в дружествата и кооперациите, в които те са съдружници, член-кооператори или акционери.

Макар че въпросните правоотношения се считат за трудови за целите на данъчния закон, на основание специалната норма на чл. 52, ал. 2 ЗДДФЛ, физическите лица са задължени да подават годишна данъчна декларация.

http://www.trudipravo.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=1713:sdp201203&catid=13:fipbest&Itemid=35

Ако има доходи само по ДУК , няма задължение да подава ГДД по ЗДДФЛ , но ако има ДУК + друг доход на друго основание , трябва да подаде ГДД като включи и дохода по ДУК.
#10 | 06.12.2013, 14:43
Публикации: 232 / 5
В моя случай доходите са само по ДУК :) опитвам се да се успокоя, че не съм в нарушение като не съм подала ГДД по чл.50 за 2012 за тези доходи.
Пълен достъп в КиК Инфо
за 13.75 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група