Лицето е с ДУК. От началото на годината до момента има 42 дни болничен,като последният е бил до 14.03.2012
От 15.03.2012 е на работа. Предстои му операция през м.Април, след което лицето ще се трудоустроява.
Каква е процедурата , в този случай, когато ще има прекъсване на полагащите му се 6  месеца.
Новото Прил.15 прилага ли се къ болничните листове за м.Март ?
Как влияе ДУК върху пенсионирането, в смисъл, че ДУК не се признава за трудов стаж?
Здравейте,
когато заплатата е равна на МОД трябва ли да се подписва допълнително споразумение считано от 01.01.2012 ?
В трудовата книжка нанася ли се новата заплата?
Ще бъда много благодарна ако някой коментира компетентно и аргументирано поставения от мен въпрос по-горе  :smile1:
Работник е в неплатен отпуск.В края на м.Ноември дните в неплатен са 35. От 01.12.11 влиза в осигуряване. Как това ще повлие на болничен през м.Декември?
Удържа ли се ДОД на лице с 50% инвалидност?