Използвам темата да задам въпроса си. Дружество, което  през годината няма никаква дейност - няма приходи от продажби, и изобщо каквито и да е било приходи, но има брак на хранителни стоки, с изтекъл срок на годност. Би ли следвало да се третира като дружество без дейност и да подаде само декларация за неактивност, изхождайки от определението в закона за счетоводство.
За ЕООД е ясно, а за ООД  с двама собственици физически лица, които са вписани в партидата на дружеството в търговския регистър, логично ни би трябвало да се подава нищо, или? Какво ви е мнението?
За сега нищо няма да предприемаме, ако получи нещо официално ще мислим какво ще правим. Благодаря за включването.
Мда, относно обаждането и на мен ми е странна ситуацията. Т.к. човекът не е много наясно, целият разговор също е странен, леко съмнителен и е преминал като разпит. Но знам ли, НАП може вече и по телефона да са обаждат?
 И това е така, но щом са му се обадили, както казвате имат основание. По скоро въпросът ми е може ли да се направи нещо в посока деклариране за 2017 год., защото според мен не може да се подава коригираща декларация.
Да, именно че срокът е за подаване на коригираща, не за основна.
Здравейте, използвам темата да задам своя въпрос. Имам подобен проблем, мой познат  е получил обаждане по телефона от НАП, при което любезно са го уведомили, че ако е пращал пратки по Еконт с наложен платеж следва да подаде декларация. Той не е разбрал дали се иска от него да подаде за 2017 год или му напомнят да не забрави да подаде такава декларация за 2018 год в срок до 30.04.2019 год. Съответно след справка от Еконт за 2017 год. се вижда сумата, но проблемът е че той няма подадена ГДД по чл. 50 за 2017 год.. И тъй като срокът за подаване на коригираща такава обаче е до 30.09.2018 год. , не знам какво да го посъветвам. Така излиза в нарушение, че не е подал основна в срок до 30.04.2018 год.
Благодаря  :smile1: Не бях правила подобно нещо, досега но уви случва се.
Здравейте, използвам темата  за да задам въпроса си, който е сходен със заглавието. По погрешка подадох два пъти декларация 1 на самоосигуряващо се лица за м. 05.2018 год. Веднъж в срока до 25.06 и днес вместо за м. 06 съм качила файловете за м. 05.2018 год. И сега се чудя как да премахна втората декларация, дали ще стане със подаване на една заличаваща или следва да подам една коригираща.
Благодаря за отговора.  :smile1: Притеснява ме само, при някаква бъдеща проверка, да не се заядат за въпросната липсваща декларация.
Неподадената декларация е за 2015 год., за 2016 год. имам подадена коректна декларация. Сега за 2017 год. няма да подавам нищо, т.к. няма промяна в обстоятелствата от 2016 год. Тоест имам пропуск само за 2015 год.
Здравейте, използвам темата да задам въпроса си. Имам сходен проблем, за 2015 год.  е допусната грешка и декларацията по чл. 15 от ЗБУТ, е подадена със заявител не фирмата а нейния управител. Поради което е приета на негово име. Подадох коригираща декларация с описание на допуснатата грешка, декларацията е приета, но дотам. В публичния регистър на декларациите по чл. 15 все още не излиза, че има подадена такава. Сега не знам какво да правя, да подам ли за 2015 год. или да не правя нищо.

И по скоро, се чудя ако сега подам за минал период декларация, не би трябвало да им а санкция, защото е минал давностния срок от нарушението, а именно 2 години. Но подавайки сега, пък изниква въпроса, дали няма да се "набутам между шамарите" извинявам се за израза. Моля ако някой е имал подобен проблем, да сподели опит или съвет.
Здравейте, използвам темата да задам въпроса си. Имам сходен проблем, за 2015 год.  е допусната грешка и декларацията по чл. 15 от ЗБУТ, е подадена със заявител не фирмата а нейния управител. Поради което е приета на негово име. Подадох коригираща декларация с описание на допуснатата грешка, декларацията е приета, но дотам. В публичния регистър на декларациите по чл. 15 все още не излиза, че има подадена такава. Сега не знам какво да правя, да подам ли за 2015 год. или да не правя нищо.
Проблемът е, че получих различни отговори. Но тъй като обезщетението се получава  на основание чл. 52 от КСО, това не е ли промяна на обстоятелствата?
Здравейте, имам следния казус: самоосигуряваща се майка, собственик на ЕООД, получаваща обезщетение до 410 дни, прехвърля дяловете си и съответно прекратява самоосигуряването си, като след това няма да бъде осигурявана на друго основание. Съгласно чл. 52 от КСО, има право да получава обезщетение до изтичане на 410 дни. Въпросът който стои пред мен е следва ли да се подаде Приложение 12 - декларацията за промяна на обстоятелствата или не, тъй като получих от двама инспектори от НОИ - два различни отговора. Не съм имала такъв случай и се притеснявам да не спрат майчинството на жената.
Да, попитам и аз собственик на ЕООД е внесал допълнителни парични вноски през 2013 год., които обаче към 31.12.2013 са върнати в пълен размер на собственика, трябва ли да ги декларирам в това приложение или не. (само това не разбрах)
Забравих да добавя  :blush: към въпроса си уточнението, че през годината единствения доходq който е получил PM е субсидия от ДФЗ, няма други приходи, какво ще попълвам на този ГОД.