Здравейте, ако имате възможност я поправете в август .Аз имах такъв случай преди време-подавам анулиране на грешната фактура и издавам нова в текущия месец  с верния ВАТ номер. Основанието е грешен ВАТ.
Имах подобен случай с обжалване миналата година.Подавате двата нови болнични , защото стария вече служебно е анулиран от НОИ .Тези два са валидните към момента.Ако Ви припокриват периода и не трябва да правите корекции в Д1 и Д6 за подадени вече периоди ще е супер, иначе е разправия/както се случи при мен / .
Повдигам темата отново, никой ли няма такъв казус?
Здравейте колеги, имам затруднение по следния казус-българска фирма рег.по ЗДДС купува от унгарска фирма рег.по ДДС стока, която се продава от българската фирма на фирма от трета страна/Украйна/.Стоката се транспортира директно от Унгария към Украйна и фактурата за транспорт е към българската фирма.В този случай обмитяването става на митницата в Украйна с фактурата на българската фирма.Унгарската фирма пуска фактура на българската фирма без ддс .Съответно и българската фирма издава на украинската фирма фактура без ддс .Този формиран оборот от българската фирма счита ли се като оборот за регистрация по ддс в Унгария , ако приемем, че минава минималния праг за регистрация ?
Здравейте, ФЛ наемодател е задължен да подаде   декларация по чл.55 за съответното тримесечие-първо , второ и трето на календартната година/като за четвърто не подава /.
Ако имате нужда от помощ, мога да Ви помогна с попълване.
Здравейте, зависи от дейността на фирмата, при мен е канцеларски разходи , но ако това ви е основната дейност, може би трябва да е разход за основни материали
За депозита не сте издавали фактура, а разписка, сега защо трябва да издавате ? Ако бяхте издали фактура за депозит, то сега трябваше да пуснете кредитно , но Вие нямате този случай, така че Magrat  е прав.
Принципно да , даже се учудвам че не Ви дава грешка при генерирането на дневниците
Здравейте, в случай че нямате корекция в интрастата по отношение на данните които се подават-код на стоката, вид и нац.на превозното средство, вид на сделката , количество, стойност и страна на изпращане , то не виждам причина да правите поправки.Ако кредитното касае някое от тези неща, то ще трябва да подадете коригираща декларация за 7.2020.
Здравейте колеги, имам въпрос, на който не намерих отговор -клиент, регистриран по ЗДДС , до преди извънредната ситуация спорадично   получаваше  плащания в брой от ФЛ , за които надлежно издава стокови и касови бонове/имам подробната инф-я за продадените стоки -цени количества и т. за всяко едно плащане/.До момента формирахме за всяко плащане отчет за продажба за дневниците по ДДС с датата на фискалния бон , за да имам дневно равнение на касовата книга, като средно за месеца са били между 1 и 5 отчета.Сега обаче стана ежедневна практика с поне по 3-4 такива продажби ежедневно, за които не се издават ф-ри.Питането ми е , позволява ли закона да издам в края на месеца един обобщен отчет , генериран от всички такива плащания в брой, или трябва да продължа с издаването им всеки ден, за да имам и ежедневно равнение с касовия апарат.Благодаря на всички, които ще се включат с практика и мнение .Спорна работа.
Здравейте, лице по ДУК с код на осигуряване 10 нали се подава в справката по чл. 73 ал6 или бъркам?
Благодаря, значи в крайна сметка EBITDA ми е колкото счетоводната печалба  поради равенството на сч.и дан. амортизации.
амортизациите са еднакви по САП и по ДАП -нямам разлики
Здравейте колеги, давам си сметка , че въпроса не касае текущи проблеми по закони данъци и приключване на годината, обаче не съм убедена , че смятам правилно и много ще съм благодарна, ако някой е наясно, да ме посъветва.Ето и въпроса:
Имам фирма със следните данни
-сч.печалба преди преобразуване - 100 хил.лв
-амортизации - 20 хил.лв
-няма обезценки на активи , няма лихви по кредити и пр.
-освен оперативните разходи по м-ли, заплати, осигуровки и к-ки, има  финансови разходи/таксите на банките за преводи/- 10 хил.лв
-имам признати разходи за представителен данък в р-р на 1 хил.лв
Ако правилно съм разбрала към сч.печалба трябва да прибавя амортизациите, за да намеря EBITDA- друго не виждам какво трябва да елиминирам от разходите ,т.е получава ми се 120 хил.лв.Дали разходите за еднократния данък се елиминират или... ?Дали бъркам някъде  ...?
Здравейте , и аз имам фирма, която периодично получава мостри на мин.цени , които обаче минават през митница заедно с основната доставка/съответно са ми включени и в инвойса/
Ето как процедираме :
-митническата декларация- в ддс както си е
-задължението към доставчика /това е инвойса , в който са включени и мострите на мин.цени/ -стоки / 401
-в склада завеждаме абсолютно всичко/ вкл. и мострите/ , като сме си формирали пълната цена/ транспорт, мито и пр/ .
-раздаването на мостри като подарък- изписваме на база протоколи на разход
-сумата, която не се дължи на доставчика за мострите ,а е начислена по инвойса-като отписано задължение на база уговорката
-продадените мостри - на фактура както си пускате фактурите и като отчетна стойност - сумата на продадените мостри
Ако колегите имат друго виждане, моля да го споделят.
Благодаря, аз също смятам, че окончателната фактура е неправилно издадена/нито има плащане нито има събитие /, обаче те не са на това мнение и са  декларирали фактурата като  услуга с  нашия VAT в техните дневници .Няколко пъти им писахме ,че нямат основание, но те си държат на фактурата.При тази ситуация ще имам сериозно разминаване при засечка с данъчните по VAT номерата, да не говорим, че изобщо не мога да призная никакъв разход в 2019 година.А сумата си е съществена и се притеснявам, че после ще ми начислявят лихви и глоби за неначислен на време ддс , предвид, че те вече са го декларирали /документите са от септември /.