Благодаря Ви.
Добре, тя ли следва да подаде нещо?
Здравейте, Молбата ми е по въпрос, който прилича на горния,/ не и в него не се ориентирам/ - защо в приложение 7?
Имам майка за която е подадено прил 10 за 50% от майчинството. Ползвала го е  9 месеца. Преди това е била безработна и предполагам , че сама е подала приложение 7 -нямам информация. После напуска по собствено желание. Ще започва работа на друго място. След 10 дни звъни - няма да започва работа. Иска да и се възстанови пълното обезщетение за майчинство до 2 години. Признавам тя ми е единствената майка с малки деца. От години.
По тази причина позвъних в НОИ - искат да подам корекция на данните в приложение 10. В т.22 да отбележа, че и е разрешен отпуск по чл. 164, ал.1. Обаче, тя е с прекратен ТД - какъв отпуск?
Моля Ви за помощ.
Може ли да се изтеглят документите от Бярото по труда? Нои? и да се пусне нова заповед?
Здравейте, имам следния въпрос - не е подадено уведомление за прекратяване в 7 дневен срок. Лицето е регистрирано на борсата. подало е заповедта за прекратяване. Също и в НОИ.
Има ли шанс да мине с оригиналната дата? По електронен път. Мисля, че не , но да попитам все пак.
И друго - тук датата на прекратяване не може да се смени - съвети?
Благодаря за отговора.
Продължавам тема за да не се открива друга.

1. По старата тема - на база на данните от питащия / или липсата на такава / - явно не.

2. Новия въпрос: Закупен е имот преди регистрацията по ЗДДС. Има ли право лицето на ДК  за нотариалната такса за прехвърлянето? Според мен - да, тъй като е част от стойността на имота. Или греша?
Чл. 20. (1) Промяна в категорията по чл. 19 се извършва, когато предприятие за последните два отчетни периода престане да отговаря на два от трите показателя за съответната категория. Категорията се променя от началото на следващия (трети) отчетен период.
...И наемът е възнаграждение за ползване на недвижим имот, но минете 50 хиляди от наеми и пробвайте да не се регистрирате...:)

При чл. 45, ал.4 от ЗДДС ще пробвам иначе не.
Фирма закупува автобусни билети фирма от ЕС по електронен път. За командировани лица. Билетите са с ДДС. Посочили сме нашия BG номер в профила си.
1. Не следва ли тези билети да са без ДДС? /Маршрут София-Виена-Марсилия-Лисабон/
2. Пише ли се протокол по ЗДДС с 20% ДДС за тези билети?
3. Може ли да се иска възстановяване на ДДС  по процедурата? Очаква се до края на годината да стойността им да стане значителна.
С какъв документ е придобит автомобила? От дилър на стоки втора употреба?

"...Бих искала да попитам фирма регистрирана по ДДС.." и ".....Трябва ли да се начислява амортизация, като идеята на СОЛ е да го продаде...".
Фирма и СОЛ - връзката. /свободна професия или  фирма?/ . Ако автомобила е стока - каква амортизация? Но може да си го ползва и после да до продаде като актив - тогава има амортизация.

Правите ВОП - пишете на този етап протокол - отразява се в покупки и продажби. Фактурата не се отразява в дневниците. Това е вероятната процедура при наличната информация.
Не грешите. А за фактурите. Щом Ви плаща фирма - издайте си фактури. С касовите бележки.
Здравейте,
При личен труд няма вноски от работодател.

Прилагам едно писмо за яснота.

Качвам таблицата в която мисля. че съм се съобразил с направените забележки.

Надявам се да е от полза за колегите.
Качвам таблицата в която мисля. че съм се съобразил с направените забележки.

Надявам се да е от полза за колегите.
Така е. Права сте. Ще го прецизирам. Смятах, че забележка 1 пояснява текста за който говорите, но явно не е така, и може да доведе до объркване. Вие го забелязахте, но има колеги които биха могли да се подведат.

Ще се опитам да кача по-коректен текст.

Благодаря на всички, които се включиха за да се подобри таблицата.
"...По повод този текст в т.2 и т.3 :
" СУМАТА ВЪРХУ КОЯТО СЕ ОСИГУРЯВА ЛИЦЕТО ВАРИРА МЕЖДУ 510.00 И 2600.00; ПРИЗНАВА СЕ ЗА РАЗХОД НА ФИРМАТА В ПЪЛЕН РАЗМЕР"

бих казала, че се признава, ако възнаграждението по ДУК или личния труд съвпада с тази сума. Не и по принцип обаче..."

1800 е горния праг / който видях / за МОД. Разбира се, че максималния осигурителен доход е 2600 лева. Но - според мен -  и при 5000 лева месечен доход се признават за разход /ако е правилно документиран и обоснован/ - 5000 възнаграждение
осигурителните вноски за сметка на работодателя начислени до максимума от 2600 лева.