Здравейте, понеже съм на подобна тема от няколко дни насам, но не точно за литературни произведения, ще се опитам да синтезирам (хем да си сверя часовника, хем може да съм от полза на питащия:
чл. 3 от ЗАП - литературното произведение (в моя случай живопис) е обект на авторско право, чиито носител е творецът създал обекта - "чието име или друг идентифициращ знак са посочени по обичайния за това начин върху оригинала на произведението, копия или екземпляри от него и/или техните опаковки" (чл.6 с.з до доказване на противното), като никъде не се търси някаква правоспособност, образование или др.п.
 
Скрит текст :
Съгласно ЗКПО пар.1т.8 (а пар.1т8 на ЗДДФЛ насочва на там)- тези плащанията се класифицират като авторски и лицензионни възнагражданеия
Скрит текст :
чл.29 ЗДДФЛ за доходите от творческата дейност на лицето признатите разходи са в размер на 40%
Скрит текст :
В моя случай произведенията на изкуството са определени в ДР на ЗДДС т.20, моят живопис попада там:
Скрит текст :
,
Продължавам, съжалявам ако доскучея:
Сега за КСО: дейността по създаване на произведение е в резултат отт творческа дейност, която не е трудова дейност- КСО чл. 6 ал.2, доходът от творческа дейност не би трябвало да се включва при определяне на осигурителния доход от трудова дейност. т.е. осигурителни вноски не се дължат Но ако е доход от договор за възлагане на поръчка за изработване?
А дали лице творец ще е самоосигуряващо се лице, то трябва да извъшва  професионална дейност на свой риск и за своя сметка (Ии тук мисля остава основният въпрос,  каква е професионалната дейност на питащия, сфера на работа, занятие? Аз напимер съм счетоводител, с малко практика  :yes3: но ако взема, че създам, че и издам " 1001 грешки на  начинаещия счетоводител - как да ги избегнете", сигурно ще съм по занятие.
Ей затова всъшност подкрепям  ХХХХХ - свободната професия е най-точната  форма за писателска и друга творческа дейност, но все пак не е ли само, ако е дейност по занятие и/или професия?

Успех на творците(като бъдещите мен) пожелавам, че им е нужен.
Ако бъркам в разсъжденията си, ще благодаря много да ме върнете на верния път!
Съжалявам, че прекалено късно видях отговора Ви, наистина помислих, че с моя проблем няма да има друг :blush:!
Аз подадох нули към края на всеки месец до 30.04включително за всяка една отчетна книга - по четири записа на книга за всеки месец- там където нямаше генерирани отпадъци описани в хартиената книга разбира се. Там където имаше генерирани - пак към последното число на месеца, в който са генерирани- цялото количество.
Отпадъците се пишат  с точност три нули след запетаята т.е. 0.001 е ОК-така е и в хартиените книги.
Системата (на 6-то число на следващия месец, защото срока за попълване е 5-ти) записва във всяка заведена отчетна книга, че няма действия пред изминалия месец - това си изясних с ръководството.
Не се вписва началната наличност към 01.01.21 - това разбрах от въпрос по имейла, който отправих към риосв.Явно ще се пише в годишния отчет ръчно.
Доколкото разбирам записите могат да бъдат коригирани след срока - но с това нямам опит към момента( вписаните записи до момента имам възможност да коригирам)

Отчетни книги ще има винаги щом има одобрени работни листи - системата автоматично ги създава, но може да няма действия по отпадъците - (записите в случая - вече споделих че аз въведох нула генерирани отпадъци към края на месеца, или системата щяла да пише че няма действия, не знам кое е по-вярно).
Ако няма действия годишен отчет пак се подава - с нули.
Успех!
Здравейте,
оглавоболих се с тази система за отпадъци: изчетох 90станици ръководство- два пъти, проведох пет телефонни разговора за консултации с инспекцията, защото системата така е представена и в ръководството и самия сайт, че думи нямам..., Искам просто да приключа с този въпрос.
Търся знаещ за следното:
След като вече имам одобрени работните листи (след два тел.разговора- единия със София и едно писмо преди 20дни), вече виждам и отчетните книги, които до този момент са водени на хартия, (след още три телефонни разговора преди десет дни), къде .. къде да впиша наличните към 01.01.2021година отпадъци  :blink:
(знам че въпроса няма нищо общо със счетоводните въпроси, но от две седмици и това ми е на главата.., дано случайно има някой на същата вълна, че вече не ми се говори с тая инспекция)
 Може и да е така за 'криенето', но има и поговорка
'Дим без огън няма'.
И за всяко 'изтрещяване'  или кои да е чувства, обикновено има  причина. А относно другото - евала на малкото стойностни хора, независимо от възрастта и не само причислените към категория 'колеги'.
Хубава вечер  :smile1:
Вярно  gergenetsite,
 е, не бих се причислила към "изтрещели баби"  ..
 :smile1: но да си призная тайно, понякога нещо подобно чувствам,  :wink1: :wink1: :wink1:

Да, и аз така мисля - не отговаря на условието "да е работила", няма как да удостоверя, че е работила в този период. :yes3:, Надявам се да е така :yes3:

Благодаря!
 
На 21.08 от АГ е издаден болничния за общо заболяване с продължителност 30 дни, диагноза лъжливо раждане.
Терминът е в началото на октомври, точна дата черно на бяло нямам.
Съгласна, но това е при положение че първият болничен е издаден, а той не е. Ще бъде издаден по всяка вероятност в края на септември.
И според мен е така, и причината е ясна.
И много искам да намеря текст,основание,  и да предвидя възможните изходи...
Здравейте,
Искам да ползвам темата, да сверя, правилно ли разбирам  :blush: текстовете от Наредбата за медицинската експертиза, копирани най-долу:
Чета в Чл.27 ал.2 третия болничен се удължава с 1.неизползваните дни ако е издаден болничен и раждането е преди термин или 2.  С всички 45 дни, ако раждането е преждевременно, преди настъпване на ден 45-ти. Значи, когато  болничен поради бременност е издаден по-късно заради неявяване (чл.30 НМЕ) и обхваща остатъка дни до термин, , евентуалната недадена част от отпуска т няма как да бъде включена в третия болничен.   Вярно ли разсъждавам?
И следва полагаемият отпуск от 410 дни по 163 КТ да бъде ползван в намален размер?

И ако въпросната бременна е в болничен за общо заболяване например , включващ част от календарния период от 45 дни преди термин и се яви за болничния за бременност веднага след изтичане на болничния за общо заболяване?, Тогава, за какъв период вероятно да бъде издаден болничния лист за бременност? Дословно по наредбата не намерх отговор (чл.30 ал.1 т.1 или т.2).


Ето чл.27, 30 от НМЕ:
Скрит текст :
Предварително благодаря на отзовалите се!
Въпросът ми е май за проста математика, но много трудно плувам в тия води :blush:
Предстои ми през ноември да посоча точната дата, на която работничка, придобива 12 мес. осигурителен стаж. Тя тогава ще бъде в отпуск поради бременност и раждане, без право на обезщетение заради недостатъчния стаж.
Към ден днешен - до вчера включително жената има 6м 3д трудов стаж (все равен на осигурителния) натрупан при други ос-ли. Днес постъпва на работа на пълно работно време.  По мои сметки и разсъждения го докарах до 29.12.2020, т.е. дали тя на дата 29.12 вече ще има осигуритления стаж от 12месеца?
Много благодаря на отзовалите се
 :noexpression: на ред 9.1 в приложение 3 (това са окончателни осигурителни вноски по чл. 40, ал. 5 от ЗЗО, включително за минали години) съм пренесла дължимите ЗО от Таблица 2   :noexpression:
Благодаря за бързата реакция! Сол по КСО, ЕТ и зем.производител, с доход по прил2, (за този доход няма изравнение ) но има и доход по прил.3 от извънтрудови. Попълних  таблица 1 и таблица 2 (излезе изравнението на  осиг.доход естествено). В дан.-осигурителната сметка след подаването на ГДД виждях задълженията за данъци  по вх.номер на ГДД -данъците по  по прил.2 и прил.3, и сумата само за здравно от Таблица 2 ...  . След подаване на декл. 6 на сол излезе сумата за довнасяне на ДОО и ЗО. И така в сметката стояха задълженията за данъци плюс изравнителната за здравно като задължения по гдд и отделно за ДОО и ЗО по декларация 6 ??
Трябва ли годишни изравнителни вноски за ЗО на сол от Таблица 2 да се виждат в данъчно осигурителната сметка като задължение по годишната декларация :blink: ?
Ще има, ако писмото за одобрение от ЕС дойде преди 31.03.2016 г., както предните години.
мисля че облекчението е в сила до 2020г включително, поне според ПЗР на ЗИД ЗКПО:
"§ 14. (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.)След 31 декември 2013 г. данъчните облекчения по реда на глава двадесет и втора, раздел IV могат да се ползват до 31 декември 2020 г. Данъчното облекчение по чл. 184, представляващо държавна помощ за регионално развитие, може да се прилага за проекти за първоначална инвестиция, които са започнали след влизането в сила на схемата за държавна помощ и след подаването на формуляр за кандидатстване за помощ, но преди 1 януари 2021 г."
от време на време трябва да се поспирам, че иначе съм голяма "запетайка"   :blush:

благодаря irenabrili  :good:
В доста стара тема съм, но точно по въпроса. Поста ми май е дълъг, моля имайте търпение    :wink1:
Чета новите правила за субсидиите 2015-2020: земеделците  получават субсидия за площ/ 16лв на дка по СЕПП/ и още около 12 лв зелено плащане -  задето в стопанството си поддържат 5% Екологично Насочени Площи/затревени площи, отглеждани протеинови култури, междинни култури, дръвчета в нивите и др. подобни/. За неизпълнението на 5-те% ЕНП, ще има намаление заради неспазване на изискванията през следващите две години, а от 2017 и административни санкции.

 Предполагам повечето по-малки стопани (като нас) са засели тази година соя /или друга протеинова култура/ за да изпълнят условието за ЕНП и са отчели загуба от това производство, тъй като изкупната цена е едва половината от разхода за производство. С тази соя обаче,  стопаните освен че изпълняват изискванията за ЕНП, получават и обвързано подпомагане (по мои сметки доста голяма сума).
Като чета СС41 /т.4.2/  и обвързаното подпомагане и зеленото плащане идва да е дарение с условие:
4.2. Получено правителствено дарение, свързано с биологични активи и селскостопанска продукция, предоставено с условия, се признава като приход в периода на изпълнение на поставените условия.

Как ще се отчете тогава субсидията, която ще дойде в 2016г? Да се признае  в този период пълния размер на зеленото и обвързаното плащане, защото сега са направени разходите за изпълнението, или в някаква част? На каква база?
Благодаря предварително на всички включили се
МОД за длъжността е 415лв. Да, с трите дни от работодател пада под МОД. Начислението от юни е 316.19 за отработените дни + 41.5 за трите дни, но осигурителния доход е 375.48/за 16+3 р.дни/. Новият осигурителен доход е 316.19, осигуровките като цяло са по-малко, но данъка е повече, заради липсата на необлагаемите 41.5.
А относно надвнесените суми би следвало да подадат искане, /да си призная това сега не ми е на дневен ред/
Привет!
Налага ми/за сефте/ се да направя корекция на Д1 и 6 поради начислени три дни за сметка на работодател при болничен по бременност от юни 2014г.  :blush: Изчетох доста по въпроса, но имам нужда от "приятелско потвърждение или опровержение", за което благодаря предварително :wink1:
Сега давам инфо с цифри:
Служителката в юни  е работила 16р.дни и излиза болничен - 5 дни за сметка на НОИ /тя е на 415 лв бр.заплата/. Начислението тогава е 3дни за сметка на раб-л (сумата е 41.5лв) и 2 дни за НОИ. Предписанието  получих .. септември тази година.
След преизчисленията /да е жив и здрав ексел/ получавам осигуровки, спрямо подадените тогава, по-малко: 10.68 за ДОО, 2.96 за УПФ, 1.86 за ЗО. Следователно направих коригираща Д1 -  с 316.19 осиг.доход и 5 дни за сметка на НОИ  върху 100лв, Правя Д6 - също коригираща (защото всичко е в намаление), с код 5 с новите суми за всички работници. Но какво да правя с данъка (той е с 0.76лв по-голям)? Технически мисля че ми е ясно - Д6 редовни данни само с 0.76, но би ли следвало да е код 8 за м.07  /към дата 31.07.2015/ - тогава принципно са изплатени възнагражденията за юни и е удържан и внесен юнския данък... .
И още нещо(съжалявам за дългия пост).., как технически на практика се изпълнява и защитава подобно вмешателство във вече съставени, подписани и пр. ведомости?

ps: вземането от служителката ще отразя в следващата РПВ като = 41.50 дадени в повече +0.76 данък за довнасяне - осигуровките за нейна сметка, а разликата от надвнесените суми като цяло -  ще чакам НАП.
Какво мислите за моя "план за действие"