Въпросът ми е май за проста математика, но много трудно плувам в тия води :blush:
Предстои ми през ноември да посоча точната дата, на която работничка, придобива 12 мес. осигурителен стаж. Тя тогава ще бъде в отпуск поради бременност и раждане, без право на обезщетение заради недостатъчния стаж.
Към ден днешен - до вчера включително жената има 6м 3д трудов стаж (все равен на осигурителния) натрупан при други ос-ли. Днес постъпва на работа на пълно работно време.  По мои сметки и разсъждения го докарах до 29.12.2020, т.е. дали тя на дата 29.12 вече ще има осигуритления стаж от 12месеца?
Много благодаря на отзовалите се
 :noexpression: на ред 9.1 в приложение 3 (това са окончателни осигурителни вноски по чл. 40, ал. 5 от ЗЗО, включително за минали години) съм пренесла дължимите ЗО от Таблица 2   :noexpression:
Благодаря за бързата реакция! Сол по КСО, ЕТ и зем.производител, с доход по прил2, (за този доход няма изравнение ) но има и доход по прил.3 от извънтрудови. Попълних  таблица 1 и таблица 2 (излезе изравнението на  осиг.доход естествено). В дан.-осигурителната сметка след подаването на ГДД виждях задълженията за данъци  по вх.номер на ГДД -данъците по  по прил.2 и прил.3, и сумата само за здравно от Таблица 2 ...  . След подаване на декл. 6 на сол излезе сумата за довнасяне на ДОО и ЗО. И така в сметката стояха задълженията за данъци плюс изравнителната за здравно като задължения по гдд и отделно за ДОО и ЗО по декларация 6 ??
Трябва ли годишни изравнителни вноски за ЗО на сол от Таблица 2 да се виждат в данъчно осигурителната сметка като задължение по годишната декларация :blink: ?
Ще има, ако писмото за одобрение от ЕС дойде преди 31.03.2016 г., както предните години.
мисля че облекчението е в сила до 2020г включително, поне според ПЗР на ЗИД ЗКПО:
"§ 14. (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.)След 31 декември 2013 г. данъчните облекчения по реда на глава двадесет и втора, раздел IV могат да се ползват до 31 декември 2020 г. Данъчното облекчение по чл. 184, представляващо държавна помощ за регионално развитие, може да се прилага за проекти за първоначална инвестиция, които са започнали след влизането в сила на схемата за държавна помощ и след подаването на формуляр за кандидатстване за помощ, но преди 1 януари 2021 г."
от време на време трябва да се поспирам, че иначе съм голяма "запетайка"   :blush:

благодаря irenabrili  :good:
В доста стара тема съм, но точно по въпроса. Поста ми май е дълъг, моля имайте търпение    :wink1:
Чета новите правила за субсидиите 2015-2020: земеделците  получават субсидия за площ/ 16лв на дка по СЕПП/ и още около 12 лв зелено плащане -  задето в стопанството си поддържат 5% Екологично Насочени Площи/затревени площи, отглеждани протеинови култури, междинни култури, дръвчета в нивите и др. подобни/. За неизпълнението на 5-те% ЕНП, ще има намаление заради неспазване на изискванията през следващите две години, а от 2017 и административни санкции.

 Предполагам повечето по-малки стопани (като нас) са засели тази година соя /или друга протеинова култура/ за да изпълнят условието за ЕНП и са отчели загуба от това производство, тъй като изкупната цена е едва половината от разхода за производство. С тази соя обаче,  стопаните освен че изпълняват изискванията за ЕНП, получават и обвързано подпомагане (по мои сметки доста голяма сума).
Като чета СС41 /т.4.2/  и обвързаното подпомагане и зеленото плащане идва да е дарение с условие:
4.2. Получено правителствено дарение, свързано с биологични активи и селскостопанска продукция, предоставено с условия, се признава като приход в периода на изпълнение на поставените условия.

Как ще се отчете тогава субсидията, която ще дойде в 2016г? Да се признае  в този период пълния размер на зеленото и обвързаното плащане, защото сега са направени разходите за изпълнението, или в някаква част? На каква база?
Благодаря предварително на всички включили се
МОД за длъжността е 415лв. Да, с трите дни от работодател пада под МОД. Начислението от юни е 316.19 за отработените дни + 41.5 за трите дни, но осигурителния доход е 375.48/за 16+3 р.дни/. Новият осигурителен доход е 316.19, осигуровките като цяло са по-малко, но данъка е повече, заради липсата на необлагаемите 41.5.
А относно надвнесените суми би следвало да подадат искане, /да си призная това сега не ми е на дневен ред/
Привет!
Налага ми/за сефте/ се да направя корекция на Д1 и 6 поради начислени три дни за сметка на работодател при болничен по бременност от юни 2014г.  :blush: Изчетох доста по въпроса, но имам нужда от "приятелско потвърждение или опровержение", за което благодаря предварително :wink1:
Сега давам инфо с цифри:
Служителката в юни  е работила 16р.дни и излиза болничен - 5 дни за сметка на НОИ /тя е на 415 лв бр.заплата/. Начислението тогава е 3дни за сметка на раб-л (сумата е 41.5лв) и 2 дни за НОИ. Предписанието  получих .. септември тази година.
След преизчисленията /да е жив и здрав ексел/ получавам осигуровки, спрямо подадените тогава, по-малко: 10.68 за ДОО, 2.96 за УПФ, 1.86 за ЗО. Следователно направих коригираща Д1 -  с 316.19 осиг.доход и 5 дни за сметка на НОИ  върху 100лв, Правя Д6 - също коригираща (защото всичко е в намаление), с код 5 с новите суми за всички работници. Но какво да правя с данъка (той е с 0.76лв по-голям)? Технически мисля че ми е ясно - Д6 редовни данни само с 0.76, но би ли следвало да е код 8 за м.07  /към дата 31.07.2015/ - тогава принципно са изплатени възнагражденията за юни и е удържан и внесен юнския данък... .
И още нещо(съжалявам за дългия пост).., как технически на практика се изпълнява и защитава подобно вмешателство във вече съставени, подписани и пр. ведомости?

ps: вземането от служителката ще отразя в следващата РПВ като = 41.50 дадени в повече +0.76 данък за довнасяне - осигуровките за нейна сметка, а разликата от надвнесените суми като цяло -  ще чакам НАП.
Какво мислите за моя "план за действие"
благодаря за отговорите....   :hmmm:
Здравейте!
Чисто с практическа насоченост, макар да звучи като статистическо проучване:
Въвеждате ли СИРВ за кампанийните работи - жътви,сеитби? За какъв период?
Или отчитате извънреден труд по чл.146 т.6 ?
Благодаря от сърце на всеки,който работи в сферата и сподели опита си!
Така. Нека продължа казуса с решение потвърдено от НАП:
Понеже Доставката е ИЗЦЯЛО освободена - т.е. нито една част от нея не подлежи на начисляване на ДДС, не се начислява ДДС върху разноските за прехвърляне.
Фактурата се оформя с
ДО= цената на сделката
ДДС=0/основание чл.45(1)и (3)
Сума за плащане = цената на сделката.
Хубав ден от мен!
Привет!
Точно това  е нещото, което ме вкарва в недоумение и стана причина да пиша тук - противоречието, което се получава. Хем освободена, тоест има данъчна основа, върху която не се начислява данък, хем облагане на увеличената данъчна основа," която не подлежи на облагане". В края на краищата на фактурата ще ми отразява само разходите за прехвърляне. Тоест увеличената с разходите ДО е равна на разходите за прехвърляне, защото неувеличената ДО е необлагаема.  (Ама че го формулирах  :blink:  Моля да ме извините, започвам да пиша глупости ....)
Благодаря! Точно така си го представях, но не бях сигурна дали горе да впиша чл.45 или долу в текстовата част да спадам общата сума...
Явно с адвоката ни се губи връзката. ... как да е, ще се справим.
Лошото е, че от няколко дни НАП казват - "занимаваме се с ГДД не ни занимавайте с друго!" А ние с другото се главоблъскаме ... :noexpression:
Пускам нова тема и моля за съдействие
Здравейте, момичета!
Е и моя ред дойде - не само да чета ами и да пиша, и не отварям нова тема, защото съм точно по тази, но с малко разлики. И да ви кажа много се омотах вече и имам нужда от помощ...  :blink: ...
Имам продажба на земя/не УПИ/ ведно с намиращата се в нея стара сграда/ДМА/. При закупуването не е ползван ДК, въпреки, че е купена преди 2007г.
 Като чета НА - описани са "имот №ххх ведно със сградата за общата сума от 25000лв платена изцяло от купувача" и т.н. Не са посочили че цената е без ДДС.
Разходите за прехвърляне и данъка са за сметка на купувача /нямам точната им сума още/. Доставката ще е освободена на осн. чл.45 ал.1 и 3, като за подобренията, отчитани по сградата ще правя корекция на ползвания ДК, но това е друг филм...
И така -  моят голям пропуск още отначало - как да оформя фактурата, ако трябва да начисля на разходите/да кажем 750лв/ ДДС и да отбележа в същото време във фактурата, че доставката е освободена на основание чл.45 ал.1 за земята и ал,3 за сградата? Тогава ще имам ДО 750 лв и данък 125лв, Сума за плащане 25125лв и те трябва да доплатят 125лв. на практика, защото 25000 са ги внесли?
Това правилно ли е?
Здравейте, момичета!
Е и моя ред дойде - не само да чета ами и да пиша, и не отварям нова тема, защото съм точно по тази, но с малко разлики. И да ви кажа много се омотах вече и имам нужда от помощ...  :blink: ...
Имам продажба на земя/не УПИ/ ведно с намиращата се в нея стара сграда/ДМА/. При закупуването не е ползван ДК - преди 2007г. е , но не виждам не а ползван такъв.
 Като чета НА - описани са "имот №ххх ведно със сградата за общата сума от 25000лв платена изцяло от купувача" и т.н. Не са посочили че цената е без ДДС.
Разходите за прехвърляне и данъка са за сметка на купувача /нямам точната им сума още/. Доставката ще е освободена на осн. чл.45 ал.1 и 3, като за подобренията, отчитани по сградата ще правя корекция на ползвания ДК, но това е друг филм...
И така -  моят голям пропуск още отначало - как да оформя фактурата, ако трябва да начисля на разходите/да кажем 750лв/ ДДС и да отбележа в същото време във фактурата, че доставката е освободена на основание чл.45 ал.1 за земята и ал,3 за сградата? Тогава ще имам ДО 750 лв и данък 125лв, Сума за плащане 25125лв и те трябва да доплатят 125лв. на практика, защото 25000 са ги внесли?
Това правилно ли е?
Моля, може да изглежда тъпо, но  блокирах напълно ...