Понеже и аз се интересувам от темата. Пишете ли в пътните листи показание на киометраж
 Колеги моля за помощ че много се обърках. Имам лице което, работи по трудов договор /постоянен/ с осиг доход 670лв, за периода от 07,01,2019 до 15,03,2019  лицето работи и по граждански договор към друга фирма, като сумата е 200лв преди приспадане на НПР 25%. Дохода по ГД е изпратена на 15,03,2019г. Знам че се удържат осигур. и данък върху сумата по гр. договор. Въпросът е как да направя Д1 само за м 03 или 3бр Д1, какъв осиг. доход ще впиша във всяка от тях предвид на това. Ако е 1бр за м 03 ще има ли дата на започване на осигуряването и край? Д6 за м март ли ще бъде със сумата на данъка, код 4 и дата 31,03,2019?
 Амортизац норма 10% т.е 10години добре ли е според Вас. Бихте ли ми примерен договор аз имам договор но той не е много добър
Благодаря Ви за мненията. Ще създам ДНемат актив. Но какъв срок за амортизация да му определя

Благодаря много за мнението. В договора нищо не е записано. Според мен смяна на дограмата не подобрение, възстановяване функцията на актива.
  Здравейте, имам следният казус. Как ще се третира смяната на дограмата на нает актив /наемател ЕООД наемодател ЕТ свързани лица/, Наемателят ползва част от помещението. Стойността на наема е 200лв без ДДС, а стойността на дограмата е 2595лв без ДДС. Договорът е безсрочен
  Здравете,
 Имам чуденка. Попълвам декл по чл 50 на СОЛ което има доход от ЕТ на което е собственик и доход от личен труд  /3месеца/ от ЕООД на което е собственик. Личният труд е 1350лв и е удържан данък върху него и е внесен. Доходъд от ЕТ е 4137лв. Осигуровките за 2016 са удържани и внесени пред ЕООД то.  СОЛ има право на дънчно облекчение за 1 дете.
 Въпросът ми е  Как трябва да се ползва данъчното обекчение? Според това което четох първо дохода му от личен труд и след това дохода като ЕТ но за първият доход е внесен ДОД и ако сега сложа облекчението в декларацията излиза този дод за възстановяване  а за дохода от ЕТ ще внася данък. Моля дайте съвет, че нещо не се сещам какво да направя.
Собственик на ЕТ / рег.по ДДС/ започва дейност и като ЕООД / също рег.поДДС/. Къде е по-добре за него да продължи да се осигурява? :blush:
Ако ЕТ работи и реализира печалба то тогава тази печалба е и доход на СОЛ и той внася осигуровки и данъци върху нея. Ако авансовите вноски са направени пред ЕООД то тогава цялата печалба /доход в ЕТ подлежи на облагане. Направете си сметка къде ви е по изгодно и какви са Ви целите.
 Според мен разликата от 5000 единици формира облагаема печалба, която си облагате по общия ред.
Не. Издавате си фактура за автомобила с ДДС /както е записано в нотар. акт/ и не включвате никакви други разходи в дан основа. В основанието опишете автомобила марка рег. №  и рама. Хубаво е да има и приемо-предавателен протокол.
Декларация 6 за СОЛ се подава еднократно до 30 април, а тази година - на промоция до - до 02.05.

На втория питащ:
Декларация 1 се подава до 25 число на месеца, за който се отнасят данните. Декларация 6 за изплатените осигуровки - едновременно с декларация 1, за ДДФЛ - в зависимост от месеца, в който е удържан данъка(за данъка по чл. 42 ЗДДФЛ - в срок от 1-о до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който данъкът е удържан или през който са направени частичните плащания в случаите по чл. 42, ал. 6 ЗДДФЛ)...

Поуезен уинк за цицки:
http://lex.bg/laws/ldoc/2135514771

 Може би неволно допуснахте грешка за Д1 данните се подават до 25 число на следващия месец за който се отнасят данните. Например за заплати м11 Д1 се подава до 25,12.
 Колеги имам питане и да не отварям нова тема.
 Отписахме от КАТ лек автомобил на фирмата на 28,09,2016 /Волво/. Двигателят на автомобила се счупи и решихме да не го възстановяваме защото ще излезе много скъпо и да го бракуваме. Автомобилът е купен от физ лице от Англия без ДДС . Сложихме му газова уредба и отчетната му ст- стана 2282,33. Набр аморт. 1046,10, бал ст-ст 1236,23.  Автомобилът не е предаден за скраб или продаден. Въпросите ми са 2:
 1. Трябва ли някаквъв документ от сервиз за потвърждаване негодността на МПС-то
 2. Този извънреден разход в размер на 1236,23 данъчно признат ли е или не?
Реално осигуряването не е прекъснато за това не попълвате клетка 15
Моля конкретизирайте къкъв е имота - земя, сграда, земя и сграда /УПИ/ или земеделска земя.
 Това е поредния абсурд в тая държава.  За съжаление счетоводно съсловие не толкова силно и обединено както адвокатското. Казвайте какво можем да направим защото това направо е непоносимо иначе и аз започвам да се замислям за емиграция нищо че съм на 40 +.
 
 Според мен си напечатайте един кочан фактури  и да си я напишете. За да не си объркате номерацията сложете напр. 20000000001. Другия вариант е да се обърнете към този от който сте купили програмата. Успех!
Аз бих ги оставила в 614 Административни разходи и бих я приключила пропорционално на приходите от двете дейности.
 Извинете, Абонамента за 1 календарна година ли е или от дата и месец до дата и месец на следваща година. Благодаря!
На мен също много ми е интересен въпроса с ползването на служ. автомоиби от депутатите за лични нужди. И колко пари ще бъдат спестени на данъкоплатеца от ограничаването на това да ходят на работа със автомобили които ние сме купили и на които ние плащаме горива и други разходи.
Правото на данъчен кредит зависи от това за какво ще се използва веща. Ако ще я ползваш за основната дейност на фирмата - да имаш право /кафене/.