дравейте,
Имам спешна нужда от помощ.Имам фирма, която е обявена в несъстоятелност на 18.10.2018г. Трябва да я приключа по СС 13.Аз съм направила стандартен ГФО от 01.01.2018-18.10.2018г в статистиката.
Фирмата има активи за който е направено пазарна оценка на 20.12.2018г. По СС13 ,аз трябва да подам ГФО/ликвидация и несъстоятелност/ от 18.10.2018-31.12.2018г. Въпроса ми е какво трябва да е счетоводното отчитане на сметките ми за приключване. Имам активи:земя и сгради и дългосрочни кредити.Така като нямам справедлива оценка на активити трябва ли да ги преработвам-не мисля че трябва да го правя така като фирмата още не е в ликвидация а само в несъстоятелност.Но в този случай как да попъня ГФО В ЛИКВИДАЦИЯ.

В съдебното решение пише:
Обявава дружеството в несъстоятелност
Постановява :прекратяване дейността на предприятието
Постановява обща възбрана и запор върху имуществото на длъжника
Прекратява правомощията на органите на длъжника
Лишава длъжника от правото да управлява и да се разпорежда с имуществото,включено в масата на несъстоятелността.
Постановява започване на осребряване на масата на несъстоятелността и разпределение на осребреното имущество
Здравейте,имам казус който ми е за първи път и ще съм ви благодарна да ми помогнете.
Имам фирма която е ЕООД и участва в проект за насърчаване на младите хора в България.Всичко се случва в 2015 г. Направен е проект по който управителя трябва да действа стъпка по стъпка.Фирмата няма никаква дейност и никакъв приход.Всичко което се е случвало е: управителя е закупувал/използвал услуги/ ДМА със свои средства ,предоставя фактурите и те му връщат парите по сметка на фирмата.
Искам да попитам-какво трябва аз да подам в статистиката и в ГДД?
Здравейте! Как да купя стока от земеделски производител в Полша? Там земеделските производители не плащат данъци и не издават никакъв документ за закупена стока.Фима регистрирана по ДДС им дава фактура Faktura RR. Каква е тази фактура нямам представа. Как да купя от тях и с какво да докажа направените разходи?
Някои за помощ:Имам един казус относно RR фактурите,можете ли да ми рязасните за какво става на дума.Имам тази информация но нещо ме обърка:
    RR Invoice - Фактура документиране на закупуването на земеделски продукти от активното платеца на ДДС от доставчик, който е фермер фиксираните освободени от данъци стоки и услуги въз основа на чл. 43 ал. 1, раздел 3 от Закона за данък върху стоки и услуги.
   Фактура RR ДДС се издава от купувача на стоките, в два екземпляра. Оригиналът се заменя от доставчика, копие на купувача. RR Invoice включва, наред с другото, доставчика на данни и на купувача, информация за селскостопанските продукти, продавани заедно с посочване на тяхната стойност, плоската данъчна ставка връщането и подписана декларация от страна на доставчика на селскостопански продукти, трябва да се добави:
Декларирам, че съм земеделски производител, фиксираните освободени от данъци стоки и услуги въз основа на чл. 43 ал. 1, раздел 3 от Закона за данък върху стоки и услуги.

Специфичните процедури за режима на единна данъчна ставка, включват член 115, 116, 117 и 118 от Закона от 11 март 2004 г. Данъкът върху стоките и услугите (Dz.U.Nr 54 т 535 с изменения.). Данъчната ставка за доставката на земеделски продукти е 7% (от 01.01.2011 г. до 31.12.2013 г., след този период от 6,5%, промяната на честота е било обявено в Акта от 26 ноември 2010 г. Изменение на някои закони, свързани с прилагането на закона за бюджета, вестник .U.Nr 238 поз. 1578), намерението на законодателя е да бъде частично възстановяване (обезщетение) данък за закупени и се облагат с данък върху средствата за производство, използвани в производството на селскостопански продукти. Купувачът ще се добавят 7% ДДС на цената, договорена с фермера на еднократна сума, RR фактура, ако плащат в брой, че няма право на приспадане на ДДС. Ако задължение, произтичащо от RR фактура се заплаща чрез банков превод по сметка на земеделския производител на еднократна сума не по-късно от 14 дни (освен ако земеделският производител е сключил договор с лице, и да укажете различна дата), купувачът ще бъде в състояние да приспадне ДДС, начислен за месеца, в който е направено плащането.


Моя клиент е ООД не е регистриран като земеделски производител,а тук пиши че се декларира.
Здравейте!Имам следния казус:
Мой клиент внася от полша ядки с черупки, преработва ги тук и ги изнася за Арабските страни.Въпроса ми е какви документи са необходими за  склада в който ги държи? След преработка на ядката нетното тегло се променя как се осчетоводява и издава ли се някакъв документ за този отпадък?
Здравейте,
искам да попитам за един казус, с който се сблъскам за първи път.Ситуацията е следната: имам внос на орехи от Полша от фирма регистрирана по ДДС,моята фирма също е регистрирана.Фирмата ми приема доставката в склад в България и ще я изнася за Арабските страни.Сделките в рамките на месеца ли трябва да стане?Как стой въпроса с ДДС-то при едната и при другата сделка?