Аз също смятам,че има разлика между това как ще изчислим запора и колко ще удържим  :good:
От трудовото възнаграждение, в това число премии и надбавки, се изваждат дължимите суми за данъците и осигуровките.  От така получената чиста сума, се изчислява размерът на сумата, която може да бъде удържана по принудителен начин  чрез запор.  В зависимост от размера на така получената сума и обстоятелството дали длъжникът се грижи за деца или не, частта от заплатата която може да бъде удържана се изчислява по скала, съгласно чл. 446 ГПК.  От остатъка, получен след приспадане на удръжките са осигуровки и данъци се  приспада и несеквестируемия минимум –  минималният размер на работната заплата за страната, която към момента е 460 лева.

С други думи запазваме 460 лв а горницата удържаме според случая
Здравейте.Предписанието ви на ТЕЛК гласи,че работника не може да изпълнява тази длъжност а не,че не може да ползва отпуск поради временна нетрудоспособност  :good:
Според мен изчакайте както каза колегата да изтекат болничните и след това прекратете договора на основание чл.325 ал.1 т.9 като начислите обезщетение на основание чл.224 и чл.222 ал.2/ако отговаря на условията/
Значи с електронен подпис няма да стане :(
Аз пробвах де - да направя за един месец заличаване с корекция на д6 - отхвърли ги
Някаква идея за следната корекция :
Управител на фирма на който му е плащано по ГД след ревизия е постановено да премине към ДУК и да се подадат коригиращи декл.1 и декл.6 за периода от 01.2015 до 02.2016 г
 :blink:
Сложихте ли новата версия?
Достатъчно е да впишете само извънредния труд,но и общия стаж да впишете- не е излишно :)
Е не очаквате ние да ви внесем документите нали?
Естествено,че не :)
То важно са много фактори
първо - назначен ли е по ТД?Ако да - тук или в САЩ? Фирмата американска ли е или българска?
второ- какъв точно документ има за тези доходи
трето- къде е студент?
Какво ще впишеш в УП-3 като то не се зачита за стаж? :question:
То остана и УП-3 за времето,което не се зачита за стаж да издаваме
Не е причина ама като нищо може да го направят : )
16.3. Дни за отглеждане на малко дете – в две позиции се попълват дните за отглеждане на малко дете съгласно чл. 164, 164а, 165, 167, 167а от Кодекса на труда. В тази точка се попълват и дните без право на обезщетение по Кодекса за социално осигуряване: в отпуск за бременност и раждане и/или в отпуск по чл. 164б от Кодекса на труда при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст. Попълва се и за самоосигуряващи се лица и за лицата по чл. 4, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване, които ползват аналогични права.
16.4. Дни без осигурителни вноски, зачетени за осигурителен стаж – в две позиции се попълват работните дни в неплатен отпуск за временна неработоспособност, неплатен отпуск до 30 работни дни за една календарна година, който се зачита за осигурителен стаж, и други дни в осигуряване без осигурителни вноски.

Може би е 16.4?
Подайте допълваща- редовна,само с разликите
 :good:
Ами щом не сте освободена значи трябва да се пази :)
Ако отдела не е закрит не виждам на какво основание ще ви мести в друг :)
Първо уточнете дали изтича срока на изпитване или самия срок на договора защото много колежки се бъркат  :good:
Ако изтича само срока на изпитване и договора в сключен чл.67 ал.1 във връзка с чл.70 - не е проблем,че лицето е в болничен
Ако обаче изтича срока по срочен договор на основание чл.68 от КТ - то вие няма как да удължите договора тъй като лицето е в болнични,т.е то няма как да отработи тия пет дни
Така,че си го освободете,подайте си болничния в НОИ а после при добро желание си го назначете пак :)
Времето което не се зачита за стаж се описва в трудовата книжка,не в УП-3 :)
Добра ви е сметката  :good:
Подайте жалба в НОИ против работодателя си
 :good:
Закона не прави разграничение между това дали фирмата е на печалба или не :)
Или го осигурявате като СОЛ или като ДУК
Осигуровки като чистач не ви вършат работа  :good:
НОИ гледат персоналния регистър а не уведомленията
Сменете кода в декларация 1