ами когато свалите файла изтрийте указанията, и им дайте само частта в която ще попълнят  техните данни и тези на децата.
сумите са в указанията, какво им пречи работниците да си попълнят данните и да ви ги дадат.
По основния ТД ,  ще и бъде зачетен трудов и осигурителен стаж за 8 часа. На 2-я ТД , ще зачетат само осигурителен стаж - доход, т.е. според мен трябва на 2-я ТД да е на 4 часа, но не съм напълно сигурна, в предвид че примерно при неплатен на осн. ТД, може да се работи на 8 ч. при 2-ри ТД.
Интересен казус.

Начало За потребителя Въпроси и отговори Въпроси и отговори за паричните обезщетения при временна неработоспособност и майчинство Има ли право да получава парично обезщетение за бременност и раждане до 410 календарни дни и за периода на отглеждане на малко дете до 2 годишна възраст лице, което започва работа през тези периоди и по втори трудов договор?
Вторник, 03 Юли 2018 14:29 | Печат

Въпрос: Има ли право да получава парично обезщетение за бременност и раждане до 410 календарни дни и за периода на отглеждане на малко дете до 2 годишна възраст лице, което започва работа през тези периоди и по втори трудов договор?

Отговор: Съгласно чл. 46, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване парично обезщетение за временна неработоспособност и за бременност и раждане не се изплаща на лица, упражняващи трудова дейност, която е основание за осигуряване за общо заболяване и майчинство през периодите, за които са им издадени актове от здравните органи.

На основание тази разпоредба лицата, които продължават да упражняват трудова дейност, която е основание за осигуряване за общо заболяване и майчинство, през периодите, за които са им издадени болнични листове за временна неработоспособност или бременност и раждане (за срок до 135 календарни дни), нямат право на парично обезщетение за тези периоди.

Когато обаче едно лице, осигурено по едно правоотношение или основание за осигуряване към деня на настъпване на риска, продължава да ползва отпуск за бременност и раждане и да получава обезщетение, има право да получава паричното обезщетение и за остатъка от периода след 135-я календарен до 410 календарни дни по заявление-декларация, Приложение № 2 към Наредбата за паричните обезщетения и помощи от ДОО в пълен размер по това правоотношение/основание, в случай че започне работа и по друго правоотношение/основание и не ползва отпуск по него.

В случаите, когато майката ползва отпуск за отглеждане на дете по чл. 164, ал. 1 от Кодекса на труда и без да прекъсне неговото ползване, започне работа при друг работодател или възложител, обезщетението по чл. 53, ал. 1 от КСО – за отглеждане на дете до 2-годишна възраст следва да се изплаща в пълен размер до прекратяването или изтичането на отпуска за отглеждане на детето чрез работодателя, който го е разрешил.
Погледнете тези два файла, трети вариант във втория.
През 2019 г., имах ИТ услуга от индонезийски гражданин, на консултацията в НАП ми каза , че задължително има осигуровки сумата беше около 1800 лв. За данъка трябва да гледате дали има спогодба , както и ЗДДФЛ.
Можете да прехвърлите осигурителната си партида от фонд за ДЗПО към фонд „Пенсии“. За целта подавате в НАП заявление за прехвърляне лично или чрез пълномощник (упълномощен с нотариално заверено изрично пълномощно), по електронен път с квалифициран електронен подпис или в офис на НАП по вашата регистрация. Промяната е безплатна и влиза в сила от първо число на месеца, следващ месеца, през който направите избора.

От универсален пенсионен фонд можете да промените осигуряването си към фонд „Пенсии“ при следните условия:

Имате 5 или повече години до достигане на възраст за пенсия за осигурителен стаж (съгласно чл. 68, ал. 1 от КСО);
Нямате отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст.
Изключение: В периода от 01 януари 2021 г. до 30 юни 2021 г. еднократно се допуска прием на заявления по чл. 4б от КСО, подадени от лица на които им остават по-малко от 5 години до навършване на възрастта по чл. 68, ал 1 от КСО. 

Заявление за прехвърляне от универсален фонд към фонд „Пенсии“

От професионален пенсионен фонд, можете еднократно да промените осигуряването си към фонд „Пенсии“ при следните условия:

нямате отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст;
нямате отпусната професионалната пенсия за ранно пенсиониране.
Заявление за прехвърляне от професионален фонд към фонд „Пенсии“
ttps://nra.bg/wps/portal/nra/osiguryavane/dopalnitelno-zadalzhitelno-pensionno-osiguryavane/promyana-ot-dzpo-kam-fond-pensii
ами да потвърждава се , че за лица от трети страни се внася доо
аз също зададох този въпрос на тези от НАП при консултацията - "такъв бил закона"
През 2018 имахме плащане по граждански договор към индонезийски гражданин. На консултацията в НАП - Варна, казаха " осигуровки задължително, за ДОД да гледаме ЗДДФЛ и спогодбата с Индонезия". Така че внесохме осигуровки. Извадихме Сл.№ от НАП на индонезиеца с обикновено пълномощно, и подадохме Д1 и 6.
държавен вестник от днес