По принцип Вие трябва да заплатите сумата посочена Ви във фактурата в евро. Инъче никога няма да се равните.
За мене по-доброто е разходи и в увеличение на резултата.
+1
А фактурата дадена ли е на клиента?
Най-нормалното е да се сторнира фактурата и да се издаде наново документа на физ.лице.
Ако програмата ви позволява да правите промени ..Вие решавате и вие носите отговорност.
На застраховката трябва да пише името на едната фирма. Кой плаща застраховката?
Да, възможно е, зависи от програмата за фактуриране.
Изкарайте си дубликат, подпечатан от фирмата издател. Ръчна ли е или от компютър?
Добре, а ако не е спазен точно закона и разхода се начисли в 2020г. има ли последствия? Фиска не е ощетен за 2019г. За 2020г разхода ще се признае ли за данъчни цели?
Ами да, наема трябва да бъде начислен през 2019г и балансово представен в задължения към наемодател.
Данъкът, който трябва да удържите и внесете се удържа и внася при изплащането на наема от наема, т.е. докато не изплатите данъка не го начислявате в разчетната сметка.
Има една особеност за IV- то тримесечие, но в случая не се прилага. На наемодателя би трябвало да сте издали сметка за изплатените суми за периода, в който му е изплатен наема и удържан и внесен данъка по сметката.
Благодаря много, издали сме служебна бележка и сметки само за изплатените суми. Ако наема за Декември се дължи по договор през Януари и него ли начисляваме?
Здравейте,
а ако имаме обратния случай - т.е. неизплатен наем за последното тримесечие на предходната година на физическо лице. Същият задължително ли трябва да бъде начислен в 2019г, съответно и данъка за него и да се увеличава счетоводния финансов резултат в ГДД на дружество или може да бъде начислен в годината на изплащане т.е. 2020г.?
Здравейте,
а някой подава ли нулева част Х, защото съм в колебание. Дружеството е с нетни приходи от продажби под 300 000. И ако подам има ли минус за нас?

"Може да я преместите в друг обект, стига там да няма продажби в брой. Критерия на наредбата е "обект", а не "фирма".

Вашата счетоводна програма - не всяка счетоводна програма е (може да е) СУПТО, та вижте дали отговаря на условията. Ако беше обратното как щяхме да работим всички ние :)"

 :good: ..Да, но на семинара на НАП от 13.12.19г., данъчните твърдят, че ако имаш СУПТО в друг обект, то трябва същият да е вързан дистанционно с ЕКАФП.

Счетоводната програма към момента не е СУПТО, но се доработва за СУПТО. Надявам, се че ще има и не СУПТО версия, но 31.01.2020 наближава :blush:
В обект на фирмата имаме касов апарат и програма за издаване на фактури. Считам да премина на ръчен кочан с фактури. Какво ще правя със старата програма? Как ще докажа, че не работя с нея. И да я преместя в друг обект, пак не е редно според данъчните.
Работя с лично моя счетоводна програма, а съм на трудов договор към фирма на друг собственик. В обекта има касов апарат. Вече от вкъщи ли трябва да работя? Не желая да свързвам личната си програма с ЕКАФП на друга фирма?
Някой да има идеи?
Никой ли не е имал дерегистрация по ЗДДС?
Здравейте,
при дерегистрация по зддс дан. основа от описа на наличните активи по чл.111 към дататана дерегистрация, на които се начислява ддс, трябва ли да излиза в справката декларация по зддс в клетка 11 или само ддс-то в клетка 21?
Излежда правилно.
Надявам се, че сте попълнили и последните, сумарни колони
Да, благодаря.. :good:
Здравейте,
и аз отново да питам за таблици 1 и 2 в ГДД, тъй като не съм попълвала до сега и се колебая. Собственик на ЕООД с положен личен труд е получило доход от м.04.2018г до м.12.2018г- 4590лв./9*510/. Преди това се е осигурявало на 510лв. Получило е БТВ по ТД-1000 лв./мес. за цялата година. /Бях питала в друга тема, но не мога да я намеря.. :blush:/
Аз съм попълнила така:
Колона 3 - 12*1000=12000лв. от трудови правоотношения,
Колона 4 - 12*510=6120лв.,
Колона 5 - 12*382.50=4590лв.
При което годишен осигурителен доход върху който се внасят окончателните осиг. вноски е отрицат. число /-1530лв./. Съответно надолу дължими суми 0.
Това ми се струва странно. Правилно ли е?
25-то число се пише когато само са начислени възнагражденията, но не са изплатени.
Последен ден на месеца - когато са начислени и изплатени. Ако са изплатени през април- 30.04.2019. Ако са изплатени през март 31.03.2019.
Ако няма основание за подаване на декларация 6 се чеква при подаването, че няма основание.