Имам и от китайците. НО те фактурират на французите, а те на мен.

В митническата износител е Китай вносител е БГ.
Аз в дневника покупки се чудя дали да посоча като контрагент китаеца, защото той ми е записан в митническата като износител. :blush:
Ми и мен това ме гложди, но софтуера ми обвързва документа със задължението към съотвения доставчик. И аз реално дължа за доставката пари на френската фирма.
Здравейте,
Имам внос от Китай. Директно е пристигнал на пристанище Бургас, има митническа декларация, ДДС и мито - платено по митническа декларация /Бг фирмата е получател и платец/. Фирмата, чрез която е направен вносът, е френска, доставчикът е китайска фирма, и фактурата за внос е издадена от френската фирма, която има ВАТ номер. В митническата като износител е китайската фирма.

Въпроса ми е в дневник покупки с номера и датата на митничиската чие име трябва да фигурира?
На китайците или на френската фирма.
Кратко и ясно казано.
Само и аз не мога да разбера смисъла от осигуровки /ДОО/, при положение, че това е еднократен акт.
Получателя на хонорара едва ли очаква пенсия от БГ?! :blink:
Здравейте,
Предстои ми да изплатя два хонорара за консултантски услуги, на лица от Виетнам и Руската федерация.
Освен данък по ЗДДФЛ и да прегледам СИДДО, трябва ли да мисля и за осигуровки?
Моля, някой да сподели опит с възнаграждения/хонорари на лица от трети страни.
Не са местни лица!

Благодаря!
Ами има едно условие, на което не отговаряме - "транспортът е от или за сметка на лицето".

Вижте това писмо 3_2371/19.08.2010 г.

Но аз по-скоро се надявах на практически опит от колеги, които са отиграли ситуацията. :blink:
Здравейте,
Дружество закупува стока от Китай, която е освободена в Германия. Китайците уреждат митническите подробнисти -мито -ддс. Имам само получен инвой от Китай.
След като дружеството е направило внос на стока от Китай и ДДС не е начислено и платено в Германия, как следва да се начисли? Мисля си за протокол за ВОП с ДДС номера на фирмата купувач?!
Ако представителят пред немската митница не извършва вноса на стоките за сметка на дружеството, същото попада ли в хипотезата на чл.13, ал. 6 от закона и налице ли е ВОП по смисъла на същата разпоредба?
Получен/изплатен през декември.
До колкото знам клиента и доставчика нямат пряка връзка в платформата. Клиента плаща на платформата. А тя от своя страна на изпълнителя.
Аз ги анулирам и издавам по нашия ППЗДДС, с поредна номерация. За комисиона и таксите - протокол с обратно начисляване.
Здравейте,
Означава ли, че ако на 31,12,2019г. фирма, част от група, съгласно новата ал. 10 на чл. 96 от ЗДДС от 01.01.2020 г., спре дейност, тя не попада в задължителната регистрация, тъй като няма реализиран оборот, след влизане в сила на закона?