Здравейте, на 05.03.2019 г дружество по закона за задълженията и договорите ДЗЗД е прекратено в регистър булстат. За да подам последният статистически отчет за 2019 г от 01.01.2019 до 05.03.2019 г, кои бланки трябва да се използват. Мисля за предприятия в ликвидация и несъстоятелност. От статистиката не можаха да ми дадат никакъв отговор. Те работили все още 2018 г и ми казаха, че за 2019 г нищо не трябва да подавам. Но аз не съм съгласна с тях. Някой имал ли е такъв случай.
Следва ли да се начисли ДДС при продажба на път?
По този начин в таблицата за 2017 г се посочват само от м.02 до м.12 по 460 лв. Правилно ли ви разбрах
СОЛ с изплащане на личен труд до размера на осигурителния праг за съответната година. Възнаграждението се изплаща в месеца, следващ месеца на полагане на труда. Така е подавана и Д6.Служебната бележка за дохода за 2017 г е издадена като обхваща дохода от м.12.2016 до м.11.2017 г /т.е. 420 лв + 11.460 лв= 5480 лв/, посочени са съответните осигуровки за точно тези месеци, които за сметка на СОЛ внесени през дружеството и данъка. В приложение 1 на декларация по чл.50 се попълва така както е по служебна бележка, въпреки че се получава разлика от осигуровките за 2017 /които са изчислени върху 12 месеца по 460 лв/? Как трябва да се попълни таблица 1 и 2 в год. декларация в частта на облагаем доход? т.е. за м.01 - 420 лв и за останалите месеци по 460 лв или се подава таблица за минали години за труда отнасящ се за 12.2016?
Хора и аз нямах промяна в сумите по Д6. Нито стотинка разлика в сумите.
Радвам се, че файлът ви е приет. Казах го от опит, понеже ходих в нап да питам каква е процедурата при такива грешки. Даже периодът за корекция беше изтекъл /за да коригирам сама по ел. път/ и трябваше със заявление да се моля те да ми коригират грешката. И процедурата беше тая.
определено има по-добър дан. ефект при начисляване на възнаграждение за личен труд
Мисля, че не се посочват
Незнам какво ви се е получило по този начин, понеже имах такъв случай неотдавна.
Трябва да се подаде заличаваща Д1 с вид осигурен 01, както сте го подали и с нея едновременно се подава коригираща Д6 с намалени вноски за този човек. После си подаваш нова редовна Д1 с код 04 и нова Д6 с плащане само вноските за този човек.
Благодаря за отговорите. И аз четох това указание. Според мен може да започне работа при втори работодател, при който да си получава раб. заплата, а при основния да не прекъсва отпуска по майчинство и да си го получава в пълния размер, но реших да попитам и Вие какво мислите, имали ли сте такива случаи. Понеже на няколко места ми обясняват как трябвало да си прекъсне майчинството, да получава 50 % и всякакви такива...
Здравейте, има ли право майка, която в момента получава парично обезщетение за отглеждане на малко дете до 2 год., и започне работа през този период по втори трудов договор да си запази правото на майчинството /ако не си прекъсне отпуска/ при основния работодател.
Да ще се формира.
Благодаря
Доходът е ясен, данъкът също - осигуровките не.
Извинявам се ама не разбрах - 369,18 или 1476,72
Здравейте, ще помоля за малко помощ по следния казус. СОЛ в ЕООД получава възнаграждение за личен труд само през три месеца по 420.00 лв. След приспадане на осигуровките /3*123,06= 369,18/ му е удържан данък 89,08 лв. Ав. вноски за осигуровки са внасяни чрез дружеството нормално 12 м. по 123,06. Въпросът ми е как е редно да се издаде служ. бележка на лицето на края на годината: облагаем доход 1260 лв данък 89,08 лв,  но за клетката за осигуровките какво се пише само 369,18 или всичките за годината 1476,72
Здравейте,

СОЛ, който се осигурява без да получава възнаграждение в ООД,на което е съдружник,  получава трудово възнаграждение от друга фирма в размер над 7500лв.годишно, трябва да се осигурява на 550лв. в това ООД или греша? А ако досега е осигуряван на 420лв. може ли да се довнесат осигуровки в размера от месеца, в който е минал границата и трябва ли за това да се подават коригиращи Д1. В смисъл по някое време на годината е минал тази граница, но не е променена вноската като СОЛ.

Чл. 8.(1) Определят се следните размери на месечния осигурителен доход за 2015 г.:
1.минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласноприложение № 1;
2.минимални месечни размери на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица съобразно облагаемия им доход за 2013 г. от упражняване на съответната трудова дейност като самоосигуряващи се лица:
а)до 5400 лв. – 420 лв.;
б)от 5400,01 до 6500 лв. – 450 лв.;
в)от 6500,01 лв. до 7500 лв. – 500 лв.;
г)над 7500 лв. – 550 лв.;
3.минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители – 300 лв.;
4.максимален месечен размер на осигурителния доход – 2600 лв.
(2)Минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, които не са упражнявали дейност през 2013 г., както и за започналите дейност през 2014 и 2015 г., е 420 лв.
(3)За лицата извън посочените вчл. 4, ал. 3, т. 1,2и4отКодекса за социално осигуряване, за които осигурителният доход за социално и/или здравно осигуряване е обвързан с минималния месечен осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, се взема предвид доходът поал. 1, т. 2, буква „а“.
С пример ще покажа:
 1.вариант
  420 лв. - осиг.вноски 123.06
  Внасяме осиг.в касата на ф-мата
   Д-т 501 К-т 498 - 123.06 лв.
   Д-т 498 К-т 455 - нач. на осигуровките.
  Д-т 455 К-т 503 - внасяне на осигуровките
   При попълване на Д1 в кл 21,31,34 посочваме 420 лв. В кл 22,22.1 и 26 за с-ка на осиг.лице % осигуровки.
   Д6 не се попълва а в края на год се подава Д613 за цялата год.
   Платежните се превеждат чрез фирмата като се пише името и ЕГН.
 2.вариант
    420лв.- 123.06 = 296.94 лв.
    296.94 лв x 10% = 29.69 ДОД
    296.94 лв.- 29.69 = 267.25 лв. чиста сума
   501/498 -123.06 - осиг. в касата на ф-мата.
   498/455 -123.06 - нач.на осиг
   455/503- 123.06 - внасяне на осиг
     604или602?          420.00
                     К-т498 - 390.31
                     / 454 -   29.69
    454/503  -29.69 прев. на ДОД
    498/501 - 390.31  сума за пол.
   Попълване на Д1 кл 21,29 -420 лв, кл 31 296.94 кл 31а 29.69 ДОД,кл 34 - 267.25
   Д6 кл.16- 29.69 лв.
   При това положение сумата от 420 лв е р-д на фирмата.
   Искам да разбера това което съм описала дали е правилно и кой вариант да предпочета.

За мен контировките са ок. Обаче и в двата варианта в кл.31 и кл.34 трябва да се попълва 420
Не става въпрос за ЕТ. ЕООД е. :good: