Ако имам плащане към един същ доставчик ,ПО РАЗЛИЧНИ фактури.но общата сума ще е около 50000 лв,плащането по банка ли трябва да бъде или може в брой?Няма договор за определено количество и стойност и плащането ще бъде в различни дни и месеци.
В справка по чл,73 за изплатените дивиденти нали се посочва брутния размер,а не сумата след приспадане на данъка?
Колеги,как осчетоводявате личния труд на съдружниците в сметка 602 или 604?
Аз лично,мисля ,че трябва да е в сметка 604 защото този труд е приравнен на трудово правоотношение ,но много колеги  го осчетоводяват като външна услуга.
заплатите за ДЕКЕМВРИ са изплатени на 30.12.2019.Осигуровките и данъка обаче са платени през 01.2020 годинаСега като подавам декл.6 на вид плащане коя дата да посоча-31.12.2019 ли и на данъка освен ноеврийския трябва да включа и от заплатите за декември с дата 31.12.2019 Така ли е?
Всичко ще мине до 01.12.2019 за да избегна новите изменения.
Мога ли да изплатя дивиденти с много протоколи по 9500 лв?Ще трябва да пусна 15-16 протокола.
А ако декемврийските заплати са изплатени през декември?Няма ли да се получи разминаване в НАП?
  А ,ако фактурите се издават в офиса,където има касов апарат и модул към счетоводнта програма  с одобрено от НАП фактуриране,може ли в магазина,който е отделно, да се работи само с касов апарат
Последно кой е срока за регистрация 07.01.2020 или 14.01.2020,в сайта на НАП пише 14.01.2020 по телевизията казаха 07.01.2020
И мен този казус много ме интересува.Ако се приеме за последователно извършване на дейност,според мен дори и да се спре дейността на нерегистрираната фирма от 01.01.2020 ,тя пак трябва да се регистрира по ДДС до 14.01.2020 ,защото е отговаряла на условията към  датата на приемане на закона, и след това да се подават нулеви декларации.
Ако го осчетоводите като излишък, счетоводната стокова наличност ще се увеличи още.

Иначе, не виждам нормативно основание за начисляване на ДДС за констатирани излишъци.
ОО как съм се заблудила,това си е чиста липса.Трябва задължително ДДС,
Тъй като по счетоводни данни имам по голяма стокова наличност,мога ли в края на годината да осчетоводя разкиката като излишък от инвентаризация и да си го осчетоводя като извънреден приход  / ще начисля  годишен данък /или трябва и ддс да начисля?
Какво точно коригирате в Д1
Работните дни.Лицето има болнични а декларацията е подадена за пълен раб.месец,
Мога ли да корегирам само декл.1 за м.02 и м.03 2019 по електронен път?И как да го направя?
Ако има колеги ,които работят с тях,моля да ми помогнат.За продажбите които са платени в брой при нас -издаваме касов бон, а тези които са платени онлайн на фууд панда осчетоводявам накрая на месеца като вземане от клиенти и за тях не издавам касов бон.Дали е правилно така?
Ако има колеги които осчетоводяват доставки с фуутпанда,моля да ми помогнат!
Има продажби които се плащат в брой при нас и за тях издаваме касов бон,но има и такива поръчки ,които се плащат на тях и в края на месеца се издава протокол,по който аз осчетоводявам прихода.Така ли трябва да бъде или за тия поръчки трябва да издаваме касов бон за безкасово плащане въпреки .че парите не постъпват по нашата сметка,